جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : پنج شنبه 28 تير 1397

بازديدکنندگان سايت: 4534175 نفر
بخشنامه ها

1-  در مرحله پروانه اکتشاف: بارگزاري گزارش پايان عمليات و درج عمليات
2-  بررسي گزارش پايان عمليات
3-  کاهش محدوده جهت صدور گواهي کشف توسط کارشناس صمت
نکته : با کاهش محدوده مابقي محدوده در صورت تاييد صدور گواهي کشف توسط سازمان حذف مي گردد.
4-  صدور پيش نويس گواهي کشف
5-  صدور اصل گواهي کشف
6-  گواهي کشف
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir