جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : يكشنبه 6 خرداد 1397

بازديدکنندگان سايت: 4440138 نفر

1-  در مرحله گواهي کشف: بارگزاري طرح بهره برداري و درج موارد طرح
2-  بررسي طرح بهره برداري
3-  صدور پيش نويس پروانه بهره برداري
4-  صدور اصل پروانه بهره برداري
5-  پروانه بهره برداري
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir