امروز : چهارشنبه 27 دي 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء گردهمايي سراسري مديران و مسئولان پيرامون برنامه آموزشي ويژه کارگران معادن که مشترکا توسط سازمان هاي ايميدرو،‌فني و حرفه اي کشور و نظام مهندسي معدن ايران از دو سال گذشته آغاز شده است،‌ مورخ 30/3/1396به صورت ويدئو کنفرانس در محل سازمان فني و حرفه اي کشور ، برگزار شد. 

گردهمايي سراسري مديران و مسئولان پيرامون برنامه آموزشي ويژه کارگران معادن که مشترکا توسط سازمان هاي ايميدرو،‌فني و حرفه اي کشور و نظام مهندسي معدن ايران از دو سال گذشته آغاز شده است،‌ مورخ 30/3/1396به صورت ويدئو کنفرانس در محل سازمان فني و حرفه اي کشور ، برگزار شد.

 در  اين برنامه آموزشي که با محوريت مالي ايميدرو از سال 1394 به اجرا درآمده است، سازمان فني و حرفه‌اي کشور به عنوان مجري و ‌سازمان نظام مهندسي معدن به عنوان ناظر مشارکت دارند.

به نقل از امور آموزش سازمان نظام مهندسي معدن،‌ اين نخستين گردهمايي بود که تمام نمايندگان استاني و مديران و مسئولان نهادهاي مذکور به همراه نمايندگان سازمان هاي صمت و خانه معدن استان ها به صورت ويدئو کنفرانس در آن حضور داشتند و مشکلات و پيشنهادهاي خود را در زمينه اجراي بهتر اين برنامه با استفاده از ارزيابي وعملکرد سال گذشته ارائه دادند و به تبادل نظر پرداختند.              


                               امور روابط عمومي و بين الملل سازمان
 

          بازديدکنندگان سايت: 4190096 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir