امروز : چهارشنبه 27 دي 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاءگزارش برگزاري پانزدهمين اجلاس هيات عمومي سالانه  سازمان نظام مهندسي معدن ايران

 

      پانزدهمين اجلاس سالانه هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن ايران، در روزهاي 20 و 21 تيرماه 1396 در شيراز و به ميزباني سازمان استان فارس برگزارشد.

طبق قانون، اعضاي هيئت مديره سازمان استان ها  و شوراي مرکزي، هر سال به منظور بررسي عملکرد سال گذشته و تصويب برنامه هاي سال جاري،‌در يکي از استان ها، اجلاس هيئت عمومي برگزار        مي کنند.

گزارش برگزاري پانزدهمين اجلاس هيات عمومي سالانه  سازمان نظام مهندسي معدن ايران

 

      پانزدهمين اجلاس سالانه هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن ايران، در روزهاي 20 و 21 تيرماه 1396 در شيراز و به ميزباني سازمان استان فارس برگزارشد.

طبق قانون، اعضاي هيئت مديره سازمان استان ها  و شوراي مرکزي، هر سال به منظور بررسي عملکرد سال گذشته و تصويب برنامه هاي سال جاري،‌در يکي از استان ها، اجلاس هيئت عمومي برگزار مي کنند.

      مراسم افتتاحيه اجلاس پانزدهم،‌صبح روز بيستم تيرماه 1396،‌در مرکز همايش‌هاي دانشگاه شيراز و با حضور معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت,‌معدن و تجارت و مديران کل دفاتر زير مجموعه آن، اعضا شوراي مرکزي، مديران و مسئولان سازمان مرکزي و هيئت مديره سازمان استانها و جمعي از فعالان معدني کشور برگزار شد. در ايتدا مجيد اسماعيل گوهري،‌ رئيس سازمان استان فارس به عنوان ميزبان ، خيرمقدم خود را به حاضران تقديم کرد و سپس اجلاس با سخنراني نادعلي اسماعيلي، رئيس سازمان رسما افتتاح شد.

     در جلسه بعد از ظهر روز بيستم تيرماه پس از انتخاب هيئت رئيسه اجلاس،‌ عملکرد اجرايي و مالي سال 1395 توسط رضا بستامي،‌دبير اجرايي شوراي مرکزي قرائت و به تصويب حاضران رسيد. پيشنهادها و پرسش هاي حاضران نيز براي جمع بندي و طرح در جلسه پاياني جمع آوري و به هيئت رئيسه ارائه شد.

       آخرين جلسه که صبح روز بيست ويکم تيرماه 1396 برگزارشد ابتدا به طرح پيشنهادها و بررسي و تصويب آنها پرداخت. در ادامه برنامه سال 1396 توسط رسول سيد حسيني،‌عضو شوراي مرکزي،‌ارائه و به تصويب رسيد. سپس نماينده بيمه sosخدمات اين مجموعه را معرفي کرد و گزارش اقدامات بخش فناوري اطلاعات سازمان توسط الناز بلوري فرد، ‌مسئول اين بخش ارائه شد. در ادامه عباسعلي ايرواني،‌مدير کل دفترنظارت برمعادن وزارت صمت،‌به عنوان نماينده اين وزارتخانه، به پرسش هاي حاضران پاسخ گفت. يکي ديگر از تصميم‌هاي اخذ شده در اين اجلاس تعيين محل اجلاس سال 1397بود که از بين چهار کانديداي برگزاري، سازمان استان آذربايجان شرقي آراي بيشتري را به خود اختصاص داد و به اين ترتيب تبريز، ميزبان شانزدهمين اجلاس هيئت عمومي و ششمين دوره انتخابات اعضاي شوراي مرکزي سازمان خواهد بود.

      پانزدهمين اجلاس سالانه  هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن ‌با سخنراني رئيس سازمان و رئيس سازمان استان و تشکر و قدرداني اعضاي شرکت کننده،‌ از اعضاي هيئت مديره و‌کارکنان سازمان استان فارس به جهت زحمات بسياري که در ميزباني شايسته خود متحمل شدند،‌ به کار خود خاتمه داد.

                                 امور روابط عمومي و بين الملل سازمانبازديدکنندگان سايت: 4190070 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir