سازمان نظام مهندسی معدن ايران
ليست معادن سنگ هاي تزئيني و نما به همراه اطلاعات مربوط به بهربردار
تعداد رکوردها 2105 مورد می باشد
رديفشماره شناسهنام معدنگروه ماده معدنينام بهره بردار آدرستلفنوضعيت حقوقي خصوصي شماره مجوز
11141154گرانيت الوند4سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
21300222قزل تپه مراکندسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا صابرخوي -شهر ايواوغلي خ امام پلاک9904622272121-09144627523حقيقي13030-105
31400001اوچ قزلارسنگ‌هاي تزئيني و نماجواد اميني يکتازنجان شهرک کارمندان فاز 2 خ هشتم قطعه 34302414240821حقيقي29895-105
41400002تراورتن وسنگ آهک نادينلوسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني سنگ آهک نادينلوآذرشهر - سه راهي نادينلو- دفتر معدن ملک پور09143124180حقوقي2154
51400009ترشکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آذر پودر سنگ تبريزتبريز-کوي منظريه 20 متري دوم بن بست رجبي حقيقي1547
61400037تراورتن ليموئي وآهک دستجردسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني دستجردآذرشهر - جاده مراغه معدن تراورتن الوان دستجرد آذرشهر0412452525حقوقي5257-105
71400041دستجرد3سنگ‌هاي تزئيني و نمايعقوب زارع رائفتبريز- جاده آذرشهر - شهرک رجائي- 20متري ششم0411209429حقيقي7183-105
81400048مرمر سبز دستجرد آذرشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران خ وليعصر بالاتر از تقاطع نيايش-خ چهرازي-شماره2304124223101حقوقي11964-105
91400050تراورتن ليموئي ومرمر سبزشماره 1دستجرد سنگابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران خ وليعصر بالاتر از تقاطع نيايش خ چهرازي شماره2302122012526حقوقي7838-105
101400051نادينلو گردوئي سنگابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران-خ وليعصر- بالاتر از تقاطع نيايش خ چهرازي شماره 2302122012526حقوقي7683-105
111400052چوکنديسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي شاهورديتهران-دروازه شميران-خ شهيد همايون ناطقي پلاک 19009121305817حقيقي46716-105
121400053قره بلاغسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آذين داشتبريز-کوی الهیه -خ دماوند -کوچه دماوند اول پلاک 15 طبقه اول09143133885حقوقي13445-105
131400069تراورتن قرمز قزلداغسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني قزلداغ آذرشهرتبريز-خ 17 شهريور- برج آذربايجان - طبقه504115567228حقوقي596-105
141400074ليموئي شرق دستجرد ( قزل داغ)سنگ‌هاي تزئيني و نمامنوچهر نبيئيتبريز- خ 17 شهريور جديد- برج آذربايجان- طبقه 5- واحد D04115563093حقيقي5892-105
151400080طرزمسنگ‌هاي تزئيني و نماپروين اکبري زاد آهنگريتبريز-خ فلسطين جنوبي فلکه اهراب روبروي دبيرستان سميه پ 13309143116854حقيقي9914-105
161400084اوچ مازو2سنگ‌هاي تزئيني و نماعبدا...صادقيتهران09143311013حقيقي10873-105
171400086قرمز سردارآباد آذرشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران - خ وليعصر- بالاتر از تقاطع نيايش خ چهرازي شماره 5202122012526حقوقي12218-105
181400087جانقورسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191400088ليموئي و گردوئي کلوانقسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران- خ وليعصر-بالاتر از تقاطع نيايش -خ رحيمي -شماره 2302122012526حقوقي12216-105
201400089مرمر قرمزدستجرد سنگابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران - خ وليعصر-بالاتر از تقاطع نيايش-خ چهرازي-شماره 2304124223101حقوقي12220-105
211400090آلاچيق 1سنگ‌هاي تزئيني و نماعلي تيموريمراغه ميدان مسلم طبقه فوقاني دفتر تيموري0421229272-04212223252حقيقي12500-105
221400091اوچ مازو3سنگ‌هاي تزئيني و نماجواد تيموريمراغه خ آزادگان کوي طوس روبروي 24 متري شماره 6904212239992حقيقي12514-105
231400102بابا گرگرسنگ‌هاي تزئيني و نماطاهره مجيدي ذوالبنينمراغه م مسلم دفتر شرکت لاله سنگ مراغه04212239992حقيقي5660-105
241400103کرابسنگ‌هاي تزئيني و نماجليل عبداله زاده سرئرويتبريز-خ رسالت-آپارتمانهاي گلستان- راه پله اول-پ2 -09141143101حقيقي18689-105
251400118آلاچيق 2سنگ‌هاي تزئيني و نماغلامعلي جولانياصفهان خ کاوه پل چمران جنب شهرداري ناحيه 2 مجتمع شهرآرا03114425470حقيقي2958-105
261400121نادينلو غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمايعقوب مختار ساسانيتبريز-چهار راه آبرسان روبروي بازار صدف ساختمان 92طبقه 209141141071حقيقي55129-105
271400124تراورتن نادينلو جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نمايعقوب مختار ساسانيتبريز-خ آبرساني نبش کوي سهند -ساختمان آذر طبقه209141141071حقوقي9261-105
281400125تراورتن الوان ومرمر سفيد بنائمسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت توليدي هرمز پودرتهران- بلوار کشاورز غربي - نبش کوچه حمصيان - پ102166947210حقوقي13831-105
291400130دهدلانسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني آذرين کاني آرازتهران-خ مجديه شمالي -کوچه ياوري نژاد پلاک 3409148454293حقوقي18108/105
301400132نادينلوئي 2سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد ملکپورآذرشهر - سه راهي مراغه -دفتر ملکپور09143124180عدم انتخاب22582-105
311400142اوچ مازوي بلبلسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت لاله سنگ مراغهمراغه ميدان مصلي طبقه فوقاني پاساژ آزادي04212239992حقوقي2405-105
321400144جنوبغرب کلوانقسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد عيديانتبريز - خ رسالت -آپارتمان رسالت -طبقه 304114461533حقيقي3564-105
331400146لقلان2سنگ‌هاي تزئيني و نماعلي مصداقفرتهران-دروازه دولت -کوچه شهيد کريمي ک24 واحد 809141185548حقيقي3299-105
341400152زندآباد2سنگ‌هاي تزئيني و نمايداله شيري قره گونيتبريز آخر عباسي 10 متري رنجبر پ 1204112580397-09144042880حقيقي13002-105
351400159نادينلوسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا فردتبريز کوي منظريه 10 متري دوم بن بست رجبي پ 10 طبقه اول04114797097حقيقي19368-105
361400161کلوانق 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آذرسنگ سرختهران- سعادت آباد-کاج سرو غربي شماره2002122093510حقوقي21957-105
371400166کريم آباد1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت وحدت سرابسراب - دروازه تبريز- کارخانه سنگبري وحدت09141310194-04312224970حقيقي490-105
381400172سه راهي خويسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر نظريانيتبريز خ آزادي خ حاج جبار نائب پ 43204115410827حقيقي28554-105
391400179زنوزقسنگ‌هاي تزئيني و نمامجید جباریتبريز- خ عباسي کوي مير آقا پ504115279600حقيقي29370-105
401400184گوبک تپهسنگ‌هاي تزئيني و نماسنگ سبز مرمر ايرانيانتهران- فلکه اول تهران پارس سنگ بري بهار09183451290حقوقي1774-105
411400194سبز عجب شيرسنگ‌هاي تزئيني و نماداود اسمعيل زادهتهران لويزان کوي شهيد فلاحي طبقه 50912393990حقيقي6490-105
421400197لقلان1 اهرسنگ‌هاي تزئيني و نمااژدر اجاقعليزادهتبريز- شهرک شهيد باکري 10 متري صفا پ 109143129025حقيقي10808-105
431400199ذکي کنديسنگ‌هاي تزئيني و نماصمد منصفيهتبريز- کوي پرواز - کوي استادان - زنبق 2 نيلوفر 2 پ2909122345016حقيقي9609-105
441400201کريم آباد 3سنگ‌هاي تزئيني و نماملک محمد ملک پورآذرشهر کمربندي سه راهي مراغه دفتر مجتمع معادن و سنگبري ملک پور04124228844-حقيقي12539-105
451400204کلوانق1سنگ‌هاي تزئيني و نماموسسه امام صادقتهران-خ ولنجک -مابين خ سوم وپنجم کوچه شهريار پلاک509143106187حقوقي4262
461400208کليانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد حسين نژادسراب -خ شهيد بهشتي09143310091حقيقي20640-105
471400209هفت چشمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران -خ وليعصر-بالاتر از نيايش-خ شيرازي-شماره2302122012526حقوقي9488-105
481400211صوفيانسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامحسين اسلامي ريزآباديتهران -خ فدائيان اسلام- ايستگاه تهران -کوي خسروي- پ5 سنگبري اورست09121220128حقيقي20931-105
491400212ليموئي چرچراي دستجردسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سوسن مرمريتتهران-خ اختياريه شمالي -کوچه غفاري -پ5- طبقه 202122550821-09122070381حقوقي20924-105
501400227مشهدي کنديسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني بازرگاني بين المللي سناتهران - خ ايرانشهر خ مهرزاد طبقه 4و5 واحد 7و902188311895-02188312023حقوقي24902-105
511400230کريم آباد3سنگ‌هاي تزئيني و نماعباس تقي پورتهران-ميني سيتي -شهرک محلاتي فاز 3 خ نور شقايق 409121855851حقيقي29708-105
521400233آلمالوسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا عبدالهي نعمت آباديتبريز جاده باسمنج روستاي نعمت آباد04122324348-09141149980حقيقي43888
531400236کليبرسنگ‌هاي تزئيني و نمااسماعيل عسگري کليبرکليبر خ فرمانداري جنب فرمانداري پ 62404274222750حقيقي15556-105
541400238زندآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران خ وليعصر بالاتر از تقاطع نيايش خ چهرازس شماره 2302122012526حقوقي33927-105
551400246شهنوازسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
561400892قوجورسنگ‌هاي تزئيني و نماسلمان حاكي قلعه چيتبريز سه راهي وليعصر كوي سبلان پلاك 85 حقيقي28497-105
571400898قرمز والوان غرب کلوانقسنگ‌هاي تزئيني و نمايعقوب زارع رائفتبريز-جاده آذرشهر -شهرك صنعتي رجايي 20 متري ششم غربي4206155 0411حقيقي8424-105
581410915تراورتن گردوئي نادينلوي غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمايعقوب مختار ساسانيتبريز- چهار راه آبرسان روبروي بازار صدف طبقه بالاي عکاسي صدف09141141071حقيقي 
591410936آغچه کنديسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا مهدي زادهاروميه-خ دانش 1-ساختمان آذربايجان پلاک 5109126905369حقيقي24968-105
601410937گرانيت ينگي اسپيرانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگسراي آذربايجانتبريز-جاده باباباغي -روستاي سفيدان جديد04113302304حقوقي5134
611410941تراورتن پوست ماري ومرمر قرمز جانقورسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرآذرشهر-جنب کارخانه آلومينيوم04124223100حقيقي12214-105
621410951تراورتن قرمز وليموئي غرب کلوانقسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع معادن يعقوب زارعشهرک صنعتي شهيد رجائي جنوبي -بيست متري ششم غربي پلاک 1804114206155حقيقي8424-105
631410957سنگ تزئيني ولاشه ومالون نادينلوسنگ‌هاي تزئيني و نمابهرام ملک پور نادينلوئيآذرشهر-روستاي نادينلو -کوي مدرسه پلاک 7304124452439حقيقي15998
641410963تراورتن قرمز جانقور آذرشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهرتهران-خ ولي عصر -خ شهيد رحيمي پلاک 5202122012526حقوقي24808-105
651410968تراورتن ليموئي دستجرد2سنگ‌هاي تزئيني و نماقادرپور جليل دستجرديگوگان-روستاي دستجرد04124534427حقيقي45554-105
661410972تراورتن قزلجهسنگ‌هاي تزئيني و نماغنيمت روحيسراب-دروازه تبريز-سنگبري وحدت09141310194حقيقي14574-105
671410973تراورتن کهريزسنگ‌هاي تزئيني و نماسلام اله صادق زادهقره آغاج -خ مطهري پلاک 3-709141255425حقيقي19413-105
681410975تراورتن غرب هاديشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين طاحوني علمداريهادي شهر-کارخانه سنگبري طاحوني09143132025حقيقي10512788
691410979چوکتي شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدنکاران انگورانزنجان-خ شريعتي -اعتماديه -نبش خ ششم شرقي پلاک 102414220074حقوقي10388-105
701410983سعادتلوسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمدعشاق الحسينيتبريز-خ ارتش جنوبي روبروي بيمارستان بهبود09144115417حقيقي3238-105
711410984تراورتن جنوب غرب قره سقرسنگ‌هاي تزئيني و نماجابر فتحعلی پور 09141414494حقيقي32737
721410989گرانيت خضرلو سرابسنگ‌هاي تزئيني و نمامعصومه مدنيتبريز-فلکه همافر-خ صدقيان پلاک 6004113313764حقيقي19448-105
731411002آوان خروانقسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
741411003داشکسنسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت قزل داغ سنگتبريز-خ فارابي -برج ارک طبقه 9-واحد A04113373558حقوقي20746-105
751411004ليموئي دستجردسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني دستجرد  عدم انتخاب 
761411009شالقون سرابسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا شير محمديتبريز-ائل گلي -کوي دانش -بن بست لاله پلاک 1009149091403حقيقي45381-105
771411010سعدي مرندسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آذرشهاب خويخوي-ايوغلي -خ امام جنب مسجد کربلا شرف09143614462حقوقي45851-105
781411016سفيدان جديدسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد مس فروشتبريز-خ دارائي جديد -دربند شهيد فاطمي پلاک 12009144166436حقيقي45854-105
791411018تراورتن ليموئي نادينلو 3 آذرشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين پور حنيفيآذرشهر-کيلومتر 2 جاده عجب شير09141102871حقيقي47067-105
801411020ليموئي وگردوئي نادينلو 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگاب آذرشهر  عدم انتخاب 
811411023مرمر سبز جلفاسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني کانه جو  عدم انتخاب 
821411024تراورتن پوست ماري بلوک آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمانعمت اله فراهانيدليجان -قطب صنعتي دودهک -سنگبري پژمان09183660416حقيقي 
831411031تراوتن ليموئي داشکسن 2سنگ‌هاي تزئيني و نماعليقلي اسدي دستجرديآذرشهر-گوگان -روستاي دستجرد-محله عليا -کوچه گل سرخ پلاک 109143012565حقيقي28817-105
841411036نادينلو4سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سيما سنگ شرقتبريز-خ راه آهن-ساختمان افرا واحد 869-4439468حقوقي 
851411041آغداشسنگ‌هاي تزئيني و نماخلیل شادی بخش بیرقکرج-مهرشهر-بلوار شهرداری خ 105 پلاک295.209126459454حقيقي 
861411043کريم آباد2سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد کولیوندکرج-محمدشهر-خ بختیاری -کوی امام حسین قائم شرقی2 -پلاک 219 واحد 909121985543حقيقي105-17132
871411049بلوک آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمانعمت اله فراهانیدليجان- قطب صنعتي دودهك- شركت سنگ بري پژمان فراهاني09130310046حقيقي6318/105
881411052شرق گوبک تپهسنگ‌هاي تزئيني و نماحسین آرامتبریز خیابان لاله کوی شهید صمدی پ 12909141000360حقيقي105.64550
891411055مرمرجلفا2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کیمیا کار پارت  عدم انتخاب 
901411059سوئيچسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدعلی آقاپور صباغ  عدم انتخاب 
911411062تراورتن جنوب غرب کلوانقسنگ‌هاي تزئيني و نماسعید مغاری  عدم انتخاب 
921411064بابونهسنگ‌هاي تزئيني و نمافریده السادات قمریجاده آذرشهرسنگبری زمردین09121121554حقيقي105-13948
931411072تراورتن ليموئي وکرم داشکسنسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدنی قزلداغ آذرشهر  عدم انتخاب 
941411092سياه کرابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
951411095يکان سعديسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
961411100قره بلاغ 2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
971411105قوچ احمدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
981411110نادينلو5سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
991411116تراورتن جنوب غرب کلوانق 3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
1001411124ليلابسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهیم عزیزیمجوز برداشت عدم انتخاب 
1011411125آقچه کنديسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت پارسیان سنگ سهند  عدم انتخاب 
1021411129لاشه مالون وتزئيني ترشکوه 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آذر پودر سنگ تبریز  عدم انتخاب 
1031411135ماخولهسنگ‌هاي تزئيني و نمامعصومه رضایی  عدم انتخاب 
1041420940گرانيت اله حقسنگ‌هاي تزئيني و نمانيلوصنعت معدن سبلان  عدم انتخاب 
1051420949گرانيت غميش آغلسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد اعظميمرند-بلوار شهيد کسايي روبروي باغ وزيري نبش ارم04912246600حقيقي44660-105
1061941142گرده نوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
1072122297سينيت هرمه شماره 1 مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماقادر بايزيدي 9141420195حقيقي7208/110
1082400001سياه شور ابلاغ ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب4/8771
1092400002جلبر اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب4/8827
1102400003هرمه 2 مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماقادر بايزيديمهاباد پارک استاد مجدي منزل قادر بايزيدي09141667303حقوقي4/9990
1112400004هجران 1 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب4/10235
1122400006گنبد تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني مزوج باراجينزنجان-شهرك صنعتي شماره 1-نبش ياوران 4-ساختمان اداري شركت مرمرين سنگ كسري-طبقه دوم0241-2221933-7-09121416651حقوقي81860/4
1132400007قلات پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سپيد گوهران پيرانشهرپيرانشهر / خ بهشتي /روبروي نمايندگي ايران خودرو دفتر شركت9143440280حقوقي1880/9
1142400009گاگش 2مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب4/3610
1152400011کورابلاغ خوي 3سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت قرمز داش خويخوي – ميدان مطهري - خ شهيد موسوي - نبش كوچه شهيد ابراهيمي - جنب الكتريكي مقداد(0461) 2234112-(09121301289كسياني/كريم زاده09143614769/حقوقي6391/9
1162400014دشت قوره نقده شماره 1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب9/7562
1172400016قلات 2 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماعمر آزغمهاباد-بلوار توحيد-نبش كوچه بيستون-آپارتمان برادران آزغ09144421828/04423443803حقيقي11660/9
1182400017پانه سر شماره 1 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب9/2530
1192400019شهرستن شماره 4 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماكمال سلطاني  عدم انتخاب9/3044
1202400020تراورتن مرگنلر شماره یک ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضا نيستانيقم خ امام 20 متري بهشتي كوچه 9 پلاك 609126532340حقيقي9/3477
1212400023شاوله نقدهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب9/4681
1222400025شهرستن شماره 3 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن اردستاني(علي درياب)  عدم انتخاب9/5850
1232400029قالقاچي اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بريلاروميه - شهرك صنعتي فاز 1 - انتهاي خ كارگران09141415268حقوقي9/6458
1242400030خورنج 2 پيرانشهر ( يسوه)سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب9/7193
1252400032نجف آباد اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا جمشيدياروميه - خ مطهري - كوي پنجم - پلاك 160441-2350402-2351490-09141415137حقيقي10680/9
1262400034پانه سر شماره 2 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب9/11610
1272400036ديکله مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
1282400039شهرستن شماره 1 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گرانيت كاران اروميه  عدم انتخاب9/13202
1292400040قباخ تپه سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/1090
1302400044گلماوران 1 اشنويهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/2194
1312400045خورنج 3 پيرانشهر ( يسوه)سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/2208
1322400046گرديک خويسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن عبداله زادهاروميه 9 پله خ رازي كوچه شهيد كاميار بن بست اول پلاك 59147256931عدم انتخاب110/2526
1332400047قلات 3 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/2666
1342400048اسدکندي تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن كاظميزنجان -جاده تهران-بعد از ميدان تره بار-جنب تعميرگاه شهرداري-سنگبري كيوان9121238858يزداني-09121417196حقيقي2808/110
1352400050ناري اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني پارس گرانيتاروميه کيلومتر 15 جاده مهاباد اول جاده روستاي ترکمان صنايع سنگ پارسيان04414373920حقيقي3302/110
1362400052سرچاه آباد بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/6316
1372400053گاگش 1 مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نمارسول كاوه  عدم انتخاب110/6854
1382400054هرمه 1 مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني طاوس گرانيت  عدم انتخاب110/7208
1392400056طوره ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/10665
1402400059هجران 2 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/14389
1412400063بلوز تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمابهروز كاسه چيتهران-اتوبان تهران قم-شهرك صنعتي شمش آباد-بلوار بوستان گلين 3-شركت مهر گرانيت09121217078/02156233888-91حقيقي16718/110
1422400065سيه باز خويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/19460
1432400066چورس خويسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني سيليس خوي  عدم انتخاب110/21984
1442400069طوره ماکو شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا ميرزاييخوي – خيابان امام – كوچه جلالي پلاك 29(0461) 2332624 -09141613170(-09143150497عليرضا)-2225224حقيقي23958/110
1452400072يلي بلاغ 1 مياندو آبسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت دلفين سنگ شاهين دژاروميه - بلوار ارشاد بالاتر از صنايع و معادن پ 27 طبقه دوم(افشار09141417305)/09121131225طيب مرادي -3461318حقوقي1296/110
1462400074شهرستن شماره 2 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/2490
1472400075گرمدرق خويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/2484
1482400076کورابلاغ خويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/15472
1492400077گرد مراد بيگ پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/5678
1502400080دوشان قلعه پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/10908
1512400081حيدرباغي مياندوآبسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/11772
1522400082مرگنلر شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گروه معادن وكارخانجات آرارات تراورتن ماكوخوي - خيابان كارگر - ميثم دو - هشت متري ستارخان - پلاك189121138062حقيقي13100/110
1532400083سوغانچي مياندوآبسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/13536
1542400084اوغن پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/15286
1552400092سقزلوي بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/20962
1562400093کهريزه شيخان مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/2139
1572400095سيوکده پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/23972
1582400097قاضي اخوي بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/24178
1592400098دشت قوره نقده شماره 3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/24330
1602400099بسطام قره ضياالدينسنگ‌هاي تزئيني و نماامیر خلفیتهران-خ آفریقا-قبادیان شرقی-پ20-واحد 309124409938-3804936حقيقي110/26614
1612400102گچي قلعه سي شاهين دژ 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سپيد صدفسان شاهيندژاصفهان - شهرك صنعتي محمود آباد - خ 34 - طبقه همكف سنگبري برادران سعيدي4223930-09144818001davaryحقيقي110/26100
1622400103قلات 4 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/26112
1632400104حصارتکابسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب110/826
1642400107ظاهرکندي شاهين دژسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/9160
1652400111عين ملا مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/12870
1662400113يلي بلاغ 2 مياندو آبسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سامان گرانيت گهراروميه - بلوار ارشاد بالاتر از صنايع و معادن پ 27 طبقه دوم09141418039عيسي مرادي/09143416931سليمان مراديحقوقي12960/110
1672400115ديکله 2 مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/15925
1682400116گرانیت اینچه افشار شاهين دژ 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني كاوش كاني آريااروميه - شهرك فرهنگيان - خ جنوبي - كوچة 20 - پلاك 127109143452127-(0441)3825348حقوقي14184/110
1692400119مرمریت داش آغل اروميه شماره 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگان آذران اروميهاروميه - خ آزادگان 1- كوي چهارم، كوي بانك تجارت - بن بست نهم- پلاك 45كشتيبان 09143410878/تكيه 09121066519حقوقي15440/110
1702400122صفي يارخان تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدعلي آبسالان  عدم انتخاب110/17376
1712400123تازه شهر سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/17374
1722400124شهرستن شماره 5 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت رودبار كردستان  عدم انتخاب110/17636
1732400125قره قشلاق مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني كاني رشاروميه – چهارراه دانشكده – جنب پمپ بنزين349734-09123753608-3446730-09141415833حقوقي17952/110
1742400126قزل داغ ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/19294
1752400128گورچين قلعه اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نماليلا اثري اسكندري  عدم انتخاب110/19620
1762400129محمود آباد بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/20960
1772400132هجران 3 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/22438
1782400134سيوکده پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/24548
1792400135قلات 5 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/24890
1802400138گرده گروه مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/25090
1812400140قباغ تپه سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/1066
1822400141آقا بيگ افشار تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماكامبيز سليمي  عدم انتخاب110/1106
1832400142گچي قلعه سي شاهين دژ 2سنگ‌هاي تزئيني و نماكامبيز سليميمهاباد-صندوق پستي 548-591354422229598/09144422774حقيقي110/1152
1842400146شهرستن شماره 6 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سرودشت مهاباد  عدم انتخاب110/1804
1852400147قوزلجه مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهيم حسين پور  عدم انتخاب110/5862
1862400149شيخ علي جان ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/15475
1872400151قلعه رش سردشتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/17214
1882400153جيلقران اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/17719
1892400155تراورتن قزل داغ شماره یک ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني شماره 28 ماكو (سنگاب )ماكو – سنگبري خليل پور – شركت تعاوني 28 ماكو0462 - 3223883 -(محمد خليل پور09141614023)حقوقي110/19294
1902400157ابنجه افشار شاهين دژ 2سنگ‌هاي تزئيني و نمامسعود نجدعطايي  عدم انتخاب110/18957
1912400161اينچه ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت ماکو اسپادانا 09133039744حقوقي110/23245
1922400162هندور ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/27349
1932400163کهنه گيج پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/27383
1942400164پيريادگار سدراس قره ضيا الدينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/27353
1952400165بطچي خويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/31282
1962400167شهرستن شماره 7 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهيم حسين پور  عدم انتخاب110/35771
1972400168آغ بلاغ همدان شاهين دژسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني مزوج باراجينزنجان-شهرك صنعتي شماره 1-نبش ياوران 4-ساختمان اداري شركت مرمرين سنگ كسري-طبقه دوم0241-2221933-7-09121416651حقوقي110/36556
1982400171کولوس 1 ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/2966
1992400173حصار شماره 2 شاهين دژسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني حصار شاهين دژ  عدم انتخاب110/4359
2002400174مرگنلر ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/6662
2012400175الوان ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماجميل حسن زادهخوي بلوار وليعصر-روبروي استخرشادي آور-كوچه ناصريه09127118860-0461-2250246حقيقي9586/110
2022400176يلقون آغاج تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي آقا محمدياستان مركزي، محلات، نيم ور، خيابان سعدي، پلاك22، كد پستي 37841-439829181663354حقيقي11619/110
2032400178آق کند مياندوآبسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب9/8504
2042400179قارني ياريق خويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/15876
2052400182صوفي ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/18788
2062400183روژين سنجاق مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آريا گرانيت باغاروميه خيابان حسني کوچه اول ساختمان آتي طبقه سوم04413461318-04413452185حقوقي110/18841
2072400185قزل داغ شماره 3 ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اكبر دهقان پور اصلخوي خ ايواوغلي مسجد كربلايي شرف9143614462حقيقي110/20449
2082400187چمپان شاهين دژسنگ‌هاي تزئيني و نماايوب عبداللهي  عدم انتخاب110/22773
2092400192حصار شماره 3 شاهين دژسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني زينتي روشن گرانيت  عدم انتخاب110/25450
2102400193مرمریت داش آغل 2 اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني سنگ نصر اروميهاروميه بلوار شيخ شلتوت پلاك 20 فروشگاه اقبال3445346/09143487143اسماعيل زادهحقوقي27627/110
2112400194کولوس 2 ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني فرآرامدادتهران-خيابان آفريقا-نبش فرزان غربي-شماره22188879407حقيقي31050/110
2122400196قزلجه مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهیم ایوبیمهاباد-روستای قزلجه اولیا09149586560-04422236459حقيقي110/31590
2132400200کاسه بران پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/34348
2142400201قارنجه خويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/34588
2152400203گچي قلعه سي شاهين دژ 3سنگ‌هاي تزئيني و نماشهلا ناصري  عدم انتخاب110/36327
2162400207کاسه گران 2 پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/42352
2172400209حاجي لکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/43001
2182400210کوپکلوي 1 نقدهسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 81 ايثارگران نقدهاروميه – شهرك فرهنگيان – خيابان شمالي كوچه 11 پلاك 4773822123 – 09141417861 معروفيحقوقي2400/9
2192400218مرگنلر شماره 3 ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/21005
2202400219شيخ معروف نقدهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مرمر صورتي غرب  عدم انتخاب21973/110
2212400220تراورتن عزيز کندي ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني ماكو عزيز كنديتهران، خ شريعتي، بالاتر از خيابان يخچال، پلاك140509121383140/ 02122618876حقيقي110/22030
2222400222طوره شماره 3 ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/22567
2232400223دور باش تکابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/23864
2242400224صوفي ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/25033
2252400227بابور ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نمارسول اله دادیاصفهان خ عطار نیشابوری کوچه شهید مهدی دباغیان کوی نصیری پلاک 80311-5536101-09133678612حقيقي110/28156
2262400228الوان مرکن عزيز آباد ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سوسن مرمريتتهران، ميدان اختياريه شمالي، كوچه غفاري، پلاك5021-22550848/ 09122435045احمديانحقوقي29282/110
2272400231خورنج 4 پيرانشهر ( يسوه)سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/32570
2282400232حصار شماره 6 شاهين دژسنگ‌هاي تزئيني و نماجعفر صديقي الوندي  عدم انتخاب110/34695
2292400233دول قره ضيا الدين 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني جواهر سنگ خويخوي بلوار وليعصر پاساز الهورنلوهادي حكمت آرا 09122600572حقوقي34629/110
2302400235چمپان شاهين دژ 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني زينتي سنگ روشن  عدم انتخاب110/36130
2312400236قره باغ 3سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت راه سنگ ره بين  عدم انتخاب110/39847
2322400239قالقاچي اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني بريلاروميه،شهرك صنعتي،فاز يك0441-4343341حقوقي41193/110
2332400240برنجه تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني مزوج باراجينزنجان-شهرك صنعتي شماره 1-نبش ياوران 4-ساختمان اداري شركت مرمرين سنگ كسري-طبقه دوم0241-2221933-7-09121416651حقوقي44160/110
2342400241گل تپه قورميش بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/44158
2352400242درياس مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/44160
2362400245پيرميکائيل مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت نقشين سنگ مهاباد  عدم انتخاب110/45560
2372400247رضاخان تکابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/48653
2382400248صوفي آباد 2 سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/49423
2392400249قباخ پته 2 سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس فاطميتهران-قيطريه-چيذر-ميدان ندا-خيابان شهيد سليمي-پلاك 26-طبقه اول-واحد 1 و 20212240792-22247711حقيقي20173/110
2402400251کردکنديسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/11309
2412400253سه کاني اشنويهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/13080
2422400254چوملانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/13499
2432400256مرگن عزيزآباد شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سوسن مرمريت  عدم انتخاب110/15634
2442400257نظرآباد سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/23122
2452400259حصارشماره 5 شاهين دژسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/24579
2462400260عين ملان شماره 2 مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صدف گرانيت  عدم انتخاب110/28743
2472400261قره زمين ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب110/28944
2482410262تراورتن الوان سليمان کندي ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگ تراورتن فيروزه ماکوماکو- يولاگلدي - جنب اداره مخابرات09149501620- 09141605715حقوقي110/29079
2492410266سينيت قلات پيرانشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني الماس گرانيت قلات پيرانشهرمهاباد روبروي دادگستري ساختمان گرمياني طبقه اول دفتر شرکت2226671-0442حقيقي3395/4
2502412287مرمريت ديزج دول اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت پارس گرانيت اروميهاروميه خ باکري نرسيده به سه راه کاشاني روبروي درمانگاه کوثر نبش کوچه چهارم پ04412230269حقوقي632/110
2512412288مرمريت قره کهريز خويسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني قره کهريز خويخوي خ شهيد سلمانزاده کوچه مابانلو پ109122276856عدم انتخاب43895/110
2522412289تراورتن ليموئي مرگن شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا خليل پور  عدم انتخاب15634/110
2532412290تراورتن آبگرم شوطسنگ‌هاي تزئيني و نمااروج عبدالهيماكو، شوط، خ شهيد قندي، نرسيده به مدرسه شبانه روزي، پلاك نوساز09144622035/04624220407عدم انتخاب110/11354
2542412292سينيت و گرانيت يلي بلاغ شماره 2 مياندوآبسنگ‌هاي تزئيني و نماعبداله آزغ  عدم انتخاب12960/110
2552412293مرمريت دول کندي خوي شماره 3سنگ‌هاي تزئيني و نماخانم نير ارتانيخوي -ميدان مطهري-اول خيابان موسوي-پلاك 2109143616202عدم انتخاب110/39121
2562412294مرمريت سيمينه بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنایع سنگ داشکسن آذرشهرتهران-خ فدائیان اسلام بازارفاطمیه-پلاک1500461-33887161----09196048099حقوقي8009/110
2572412312مرمريت و تراورتن بهستان خويسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تورمالين آرياخوي، بلوار مطهري، روبروي امور آب خوي، ساختمان اسماعيل نو، طبقه اول4612441634حقوقي7011/110
2582412313مرمريت ايده لوي خويسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ايده آل سنگ خويخوي -روستاي سيه باز-كد پستي 14479-583319144621524حقوقي53971/110
2592412314مرمريت رضا خان تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بين المللي سنگ نگاركرج - 45 كيلو متري گلشهر - ساختمان اداري تجاري گلشهر طبقه اول واحد دي 402613513055-02613512936حقيقي48653/110
2602412315مرمريت قره باباي تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي معدني كاني گستر تكابتهران-خ ونك-خ ارارات كوي شيرين پلاك 5واحد 32188059433/ م. كريمي 09360462832، 09113918287حقوقي27972/110
2612412316سهولان مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني آلان راه كردستانمهاباد بلوار شهريكندي نرسيده به فلكه حسين فهميده روبه روي دانشگاه پيام نور9141683794-04422323028حقوقي35281/110
2622412317خطايي مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تراورتن مكريان مهابادمهاباد-خيابان بداق سلطان-ترمينال روستايي-مغازه شماره 109141211362-04422237953حقوقي49989/110
2632412318يلقون آغاج شماره 2 تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمانعمت آله فراهانيمحلات-خيابان امام-بالاتر از ميدان آزادي-ساختمان سابق بيمه خدمات درماني09183660416/08664483255حقيقي20141/110
2642412319يلقون آغاج شماره 3 تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا ضيغمياستان مركزي - دليجان سنگبري ايران گرانيت09183652422 - 08663240539حقيقي19020/110
2652412320آقبلاغ تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماآذر عبداله زادهاروميه، خ باكري،روبروي قنادي رضا، پشت بيمارستان مطهري، مجتمع فردوس، طبقه 4، واحد 74412246988حقوقي5428/110
2662412321اسدکندي 2 تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت اكتشافي استخراجي گرگينتهران-بلوار ميرداماد-برج آرين-پلاك 174-ورودي شرقي-طبقه 6-واحد 23021-22258374-8حقوقي36780/110
2672412322تراورتن و مرمر چپلي شاه بلاغی 1 تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كاوش مرمر افشارتكاب - خ انقلاب - بيمارستان شهدا(آقاي دكتر شيري)0482-5230169و09144811713حقوقي17893/110
2682412323چپلي شماره 2 تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد دده جانيكردستان قروه ميدان فرمانداري پلاك 27 منزل شخصي9181717197حقيقي11031/110
2692412324چپلي شماره 3 تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سفيدسنگ افشارمياندوآب-بلوار شهيد زنده دل-روبروي اداره دخانيات-پلاك 35504812264580-2حقوقي21782/110
2702412325قزل قشلاق تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين كريميسنندج، خيابان آبيدر، كوچه افروز، پلاك82،9181718076حقوقي510503/110
2712412326انگورد تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن شاه زمانياصفهان-شهرك صنعتي محمودآباد-خيابان 18-سنگبري فروردين نو9132131375حقيقي40708/110
2722412327آبگرم شماره 2 شوطسنگ‌هاي تزئيني و نمامسعود عجمياروميه ف خ وكيلي،ساختمان سپهر،واحد 709143416921/04412238345حقيقي35167/110
2732412328هندور ماکو (2)سنگ‌هاي تزئيني و نمامير مهدي محمدي ملا احمديماكو،ميدان مركزي،جنب خشكشوئي صريحي، عكاسي بابك0462-3222097حقيقي40345/110
2742412329هندور شماره 4 ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
2752412330ديلزي سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نماهمت عسگرياروميه-آپادانا-فلكه مادر-جنب بانك ملي-پلاك 243462666حقيقي53882/110
2762412331صوفي آباد شماره 4 سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنايع معدني شهاب سنگسلماس-خیابان رضایی-جنب پارک مادر-کوی 44-پلاک 57-کدپستی:5881884376-9121139230حقوقي5221/110
2772412332شيخ معروف شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نمافضل اله نجف پورنقده-خيابان پاسداران-روبروي سينما ايران-منزل شخصي9141438475حقيقي21947/110
2782412333آج واج سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نماجواد نعيميخوي- بلوار شمالي شهيد فهميده- بن بست متين3- پلاك199141611183حقيقي46058/110
2792412341قلعه تپه بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تراورتن قنديلمهاباد-جمهوري اسلامي-پاسا‍‍‍ژ يوسفي طبقه 4واحد 529141422779حقيقي38522/110
2802412348مرمريت کرمي تازه قلعه شماره2 بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آلان سنگ غربمهاباد - کوی فرهنگیان- کوچه 17 - پلاک 259144442784-044224442164حقوقي110/15798
2812412355تراورتن قزل داغ شماره 1 ماكو قزل داغ شماره 1 ماکوسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاونی 28 ماکو  عدم انتخاب19294/110
2822412358مرمريت يومريداش چالدرانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدنكاران نقش آفرينتهران-اتوبان حكيم غرب-نرسيده به سه راه دهكده المپيك-بلوار انديشه-تعاوني سنگ تهران-واحد 282144164356عدم انتخاب110/13582
2832412401مرمريت پيرکندي شماره 2 خويسنگ‌هاي تزئيني و نمامختار تاتاريايواوغلي -خيابان امام-روبروي تاكسي تلفني ايواوغلي9143639577عدم انتخاب110/17364
2842412408مرمريت تازه قلعه بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نماعزيز اصلانيمهاباد - كوي فرهنگيان - خ نالي - پلاك 11 - تلفن : 091414793759141479375حقيقي110/31707
2852412410مرمريت قورول خويسنگ‌هاي تزئيني و نماخانم روميندخت خليليخوي-خ خميني بم بست سيناپلاك1309141613218-0461-2335352حقيقي 
2862412412تراورتن شيخ علي بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد باقر صفر پور ليمارودسر-روستاي باغدشت9139169981حقيقي110/29284
2872412418گرانيت گچي قلعه سي (4)شاهيندژسنگ‌هاي تزئيني و نماهادي علويزنجان شهرك كارمندان فاز 2 خ 11 پلاك 46779181112702عدم انتخاب110/31220
2882412439تراورتن و لاشه يولقون آغاج تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماسامان ناظميتكاب-خيابان انقلاب-جنب هتل رنجي-پلاك 179148241800حقيقي110/11619
2892412446مرمريت خطائي شماره 2 مياندوابسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر براهوئی مقدمتهران - جنت اباد شمالی-شهرک مبعث-کوچه عبائیانی-پ16 واحد1 حقيقي112/7/234818
2902412450تراورتن همپاي تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن مرادياروميه-بلوار ارشاد طبقه دوم داروخانه دكتر قريشي پلاك 279141414494حقيقي262744
2912412453تراورتن کليجه مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد محمدزادهمهاباد-جاده برهان-روستای کلیجه04422340555-09141810001حقيقي112/7/233177
2922412454مرمر و تراورتن مملوي نقدهسنگ‌هاي تزئيني و نماعربعلی فتحینقده-روستای مملو04436263548-09141881365حقيقي 
2932412455دولوميت مجروسه اروميهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت ماد گرانیت آسیاارومیه-خ کاشانی-جنب بانک کشاورزی-ساختمان 110-طبقه 3-واحد 62228342-09143406695حقوقي110/28913
2942412458مرمر شيخ معروف شماره 5 نقدهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاونی معدنی کانی رشارومیه- خ شهید بهشتی-کوچه 26-مجتمع پاستور-طبقه 4-واحد 3009141438237-3475610-11حقوقي112/7/271864
2952412459مرمريت سلطان آباد ارميهسنگ‌هاي تزئيني و نماامید کرمی عالمتهران-بلوار آیت الله کاشانی-بلوار اباذر-نبش کوچه لاله-پلاک 2-واحد 809161619356-06614231430حقيقي42751/110
2962412460تراورتن آبگرم شماره 2شوطسنگ‌هاي تزئيني و نمامسعود عجمیاروميه بلوار آزادگان خيابان شهيد درستکار خيابان 20 متري کوي فضيلت 1 پلاک 3709143416921حقيقي35167/110
2972412461مرمريت چاورچين بوکانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مرمریت کارا سنگمهاباد-خ جمهوی اسلامی-کوچه شاطری-ساختمان محمدزاده-طبقه 5-واحد 92220285-09141422779حقوقي280917/7/112
2982412465تراورتن سيلور تکابسنگ‌هاي تزئيني و نماحسین کریمیسنندج-خیابان آبیدر-کوچه افروز-پلاک 8208713280500-091481718076حقيقي110/51503
2992412466مرمريت کهريزه شيخان مهابادسنگ‌هاي تزئيني و نمااشکان مختاریارومیه-بلوار ارشاد-کوچه آبان-پلاک 6904413453939-09143410775حقيقي110/21390
3002412467تراورتن يولقون آغاج شماره 4 تکابسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدی صدیقی الوندیهمدان-صالح آباد-خیابان رجایی-پلاک 10609181124022حقيقي 
3012412468تراورتن صوفي آباد سلماسسنگ‌هاي تزئيني و نماعلی اصغر جوانشیری نژادخوی-خیابان طالقانی-نبش امیر-پلاک 1050914801206حقيقي9/23
3022412469مرمريت پيرکندي شماره 5 خويسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت زرین ایواوغلی خویایواوغلی-خ امام خمینی-جنب آب فاضلاب-پلاک 50462222960-09143639608حقوقي110/2799
3032412470مرمريت الهوردي کندي خويسنگ‌هاي تزئيني و نماخدیجه اسکندری خوتراشارومیه-خیابان برق-کوچه 5-پلاک 12-حقيقي100/64
3043400006برجلوسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت حفاري آتشباري سعيرتهران -خ ميرزاي شيرازي-جنب پارک-ساختمان تي پي کال-پلاک 140طبقه دوم عدم انتخاب34/23861/125
3053400011سقز چيسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين جمالي  عدم انتخاب3700
3063400012سيف آباد 3سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صبح احرار  عدم انتخاب3697
3073400018لمعه دشتسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت شایان مرمریتتهران -خیابان شهید بهشتی-طبقه 2021-88548130عدم انتخاب34/4527/125
3083400020سيف آباد 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني آرتا کاناردبیل خیابان سعدی نرسیده به پل سعدی ساختمان امیرحسین طبقه 409123261079حقوقي320/78
3093400043آقبلاغسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي شاهورديتهران-خ شهيد بهشتي-نرسيده به ميدان تختي- پلاك 232-طبقه202188548130حقيقي34/6261/125
3103400051کليسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت فاتح سنگ اردبيل  عدم انتخاب34/11218/125
3113400052سيف آباد 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت اکتشافي - استخراجي گرگينتهران بلوارمیرداماد برج آرین04523342100حقيقي125/12495/34
3123400055پروچسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گروه معادن اسكو سنگتهران-سعادت آباد بلوار دريا خيابان صراف ها خيابان23غربي پلاك46 واحداول09121043358حقوقي34/6262/125
3133400083دم قليسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي ماله مير  عدم انتخاب34/20821/125
3143400084ميکائيل درسيسنگ‌هاي تزئيني و نمابابک صابر سلطان آبادي  عدم انتخاب 
3153410155آغبلاق خلخالسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي شاهوردي  عدم انتخاب 
3163410156لمعه دشت خلخالسنگ‌هاي تزئيني و نماشايان مرمريت  عدم انتخاب 
3173412165کوثرسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهیم صالحی فردخیابان سعدی-ساختمان امیر حسین - طبقه 44452432حقيقي125/8726
3183412168تراورتن لمعه دشت-آقبلاغسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت زرين سنگ حويقاردبيل- فلكه بعثت-فروشگاه لوازم خانگي شهاب09143529582حقوقي0
3193422201سيليس مشتقينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
3203422208گرانيت نورکنديسنگ‌هاي تزئيني و نماجواد محمدي فرديتهران- ناصر خسرو- کوچه حاج نایب- پاساژ مجید- انتشارات نوید09121396943حقيقي125/20120
3214300229تخت سرخ غربي ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني آرمان تخت سرخقم-خ ش لواساني -ك 17 پ 4402517720555-09121519118حقوقي28478
3224320370کوه اشکفت ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا اسماعيليميمه - خ شريعتي -روبروي گرمابه ساحل - منزل شخصي09131053894-03124222983حقيقي104/591/89/20358
3234320376سبز اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين بلوري ورنوسفادرانياصفهان - محمود اباد -خ 26 -فرعي 26- سنگبري عدل بلوري3113800487حقيقي56936
3244320379بابا حاجي نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگ آريا نطنز ايرانيانتهران - خ شهيد بهشتي - خ صابونچي - پ 58 -واحد 209121138124-02188752311حقوقي46733
3254320423تراورتن شمال برزک کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد رضا حاجي هاشميخميني شهر - خ ساعي - پ 1909131128000-3801136حقيقي104/534/88/243
3264320511مرمریت جنوب حسنارود کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگ ساز رناننطنز- شهرك صنعتي شجاع آّباد - بلوك 1809132779866-03624240401حقوقي63177
3274400003گدار سرخ-جاجرميسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تهيه وتوليد مواد معدني ايرانميمه-خ انقلاب اسلامي-فلكه خروجي-جنب پمپ گاز-ص پ 11703124223800-03723423747حقوقي10934
3284400004جوشقان قاليسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت کاوش کویر سپاهانتهران -خ ولي عصر بالاتر از ميدان ولي عصر ساختمان فولاد3124223800-03623723100-03116287742حقوقي21239
3294400005لايبيدسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تكادواصفهان خ هزار جريب -مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان -ساختمان تكادو6680001-9حقوقي40267
3304400007تخت کمند جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين صلصاليکيلومتر 6 جاده دولت اباد -خ بلور وشيشه -مقابل باربري نگين بار09131185285-03125836707-9حقيقي4450
3314400010سردهنسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا عبدالهينطنز -پشت پمپ بنزين -منزل شخصي0362-4247495-09131623516حقيقي9877/78/128
3324400012لاشترسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سهامي تجهيز معادن سينه کارداران لاشترخميني شهر -خ شريعتمداري شمالي -نبش ساعي -الومينيوم زاغي09133123302-09133267938-09131130693حقوقي10955
3334400018اوره احرار سپاهانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار سپاهاناصفهان-ميدان امام حسين طبقه دوم رستوران اعظم پ 702205126-8حقوقي7691
3344400019درجه طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا محمدي رادمحلات -قطب صنعتي صدريه سنگبري ايمان08663226564-09181659267حقيقي46312
3354400021گدارسياوشسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنعتي گدار سياوشتهران خ شريعتي -روبروي پارك شريعتي -كوچه شهيد آريايي -پ 47 ط سوم09112122128 - 2856670حقوقي3332
3364400022بازبنده نائينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تاراز سنگ سبزتهران -خ مطهري -کوه نور -خ هفتم -پ 34 واحد 809131196253 - 02188733598حقوقي4122
3374400024کمشچهسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا سردسته ورنوسفادرانيخميني شهر-ميدان ازادي - خ امام شمالي -كوچه شهيد اميني پ 1809133072631-03123212963حقيقي5815
3384400025چاه سفيد همت ابادسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا عبدالهينطنز -پشت پمپ بنزين -منزل شخصي9131623516حقيقي18648
3394400027کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن فرجيكاشان خ امير كبير -خ سلمان فارسي-ك جواد الائمه -منزل فرجي09133611304-03615339676حقيقي9160/79/156
3404400037کوه سفيد شرقي هفتو مانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت فراز معادن اناركنايين -انارك - بلوار امام خميني -جنب شهرداري -نبش خ ش فهميده3243221591-03243222559-09132704143حقوقي183
3414400038جوزدانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين مختاري اسفيدواجانينجف آباد-خ منتظري شمالي ،خ نوبهار ،كوي حق پرستي،پ 403312629565-09131310012حقيقي12172/86/407/104
3424400041گندم آباد نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي حبيب الهيانتهران-خ فدائيان اسلام-پل سيمان-بلوار بسيج- سنگبري آپادانا021-33741202-09121119566-03624246294حقيقي1153
3434400043گرداب طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني طلوع سنگطرقرود-روستاي باغستان بالا03624332363- 09131623516حقوقي41272
3444400045لاگهراوره نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد حسن شجاعت الحسينياصفهان-نطنز-روستاي اوره منزل شجاعت الحسيني0913 161 8198-03624522036حقيقي31440
3454400047گل آباد نائينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت بهساز سنگ پورياجاده نايين -کيلومتر 45 نايين -جنب روستاي گل اباد معدن گرانيت قرمز گل آباد ناي09121149779-091211225159حقوقي3797
3464400053طامهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني توليد سنگ فرش ريجنتهران ميدان شهرك غرب بلوار پاك نژاد-بعد از چهارراه دريا-نبش ارغوان شرقي -ساخ9121166371-02188695396حقوقي7003
3474400059کوه چاخاپورسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد اداوياصفهان-خ كاوه -خ مخابرات -مجتمع مسكوني مرجان 2-پ 89113137658-09132000751حقيقي58000
3484400061قبله کوه اوره نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني توليدي معدني معدن کاران پرشيناصفهان- خ نظر شرقي- کوچه بغوزخانيان- پ257-ک پ 817364344403116270438 - 03113803953حقوقي1085-1
3494400062ونستان نايينسنگ‌هاي تزئيني و نمارضوان شريعتي جوينياصفهان محمود آباد -خ 24- سنگبري نعيم09133281267-3804616-3800075حقيقي45995
3504400063استرک جوشقان کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود تيمورينيمه ور محلات بالاي بيمارستان - نبش ک گلبرگ 3 پ 2709131111309 - 0866332 2466-09188668827حقيقي17892
3514400065هفتومان خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گل سنگ اناركنايين-بخش خوروبيابانک-روستاي هفتومان -منطقه معادن -معدن گل سنگ انارک2188281369-09121126153-09132231104-09133234349حقوقي2545
3524400066سنگاب خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صدف سنگ خورنايين -خوروبيابانك -ميدان ايثارگران9121110270حقوقي2863
3534400067حمزاوه غربي اولسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت حمزاوه سنگخانه اصفهان خ گلستان ك بهاران شرقي -پ1709131137108 - 09131118479-4416847حقوقي42553
3544400069چاه افضل خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني ستاره سنگ كويراصفهان -چهارباغ بالا خ ش اميني نژاد -ساختمان شماره 1 ط 43800663 - 09131183180-3804599-3804599-6274747حقوقي3042
3554400070حمزاوه غربي دومسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنايع معدني محك سنگ حمزاوهتهران - خ سيد جمال الدين اسد ايادي -بين خ 4و6 -پ 56 -رستوران امير02188957029-09121119883حقوقي3253
3564400071ميان اباد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت خوب سنگان نايينخميني شهر -خ امام شمالي ش اميني پ 69-----اصفهان محمود اباد خ 42 سنگبري خو03125722788-03244223309-09131110026حقوقي3452
3574400072تجره کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پارس معدن نوين سپاهانخانه اصفهان -ميدان پنج طبقه-خ سپاه -كوي سپاه -اول گل افشان -پ 99133671215حقوقي56513
3584400075آبشار سميرمسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي جاوداني گل پروراصفهان خ شيخ صدوق جنوبي -جنب مبل آرماني خواه -كوچه 17 - پ 63116681407حقيقي35205
3594400076نياسرسنگ‌هاي تزئيني و نماامير طباخنياسر -محله تالار (محله شهيد چمران)-کارخانه طباخ03623222610-09131626533-09133614497حقيقي36224
3604400077فتح ابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني اردهال کاشانمحلات نيمه ورخ تختي ك سوم پ 200866332 24 81--09131610163حقوقي43419
3614400078مزده طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني تخت جمشيد ميمهنيمور محلات- خ امام- جنب شركت كلاسكو- دفتر مركزي برادران كربلائي- ك پ 37841690866332088-08663324089-09181659043حقوقي61374
3624400080کوه سفيد مرکزي هفتومانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين صلصاليکيلومتر 6 جاده دولت اباد -خ بلور وشيشه -مقابل باربري نگين بار03125836707-9- -2229115حقيقي6107
3634400082دق کوه کبود هفتومانسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه آقاي جرقويهکيلومتر 6 جاده دولت اباد -خ بلور وشيشه -مقابل باربري نگين بار09131185285-03125836707-9حقيقي6108
3644400083کاظم آباد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماخرم غلامرضائيخور- خ امام زاده سيد داوود- ك آزادي- پ 109- ك پ 836171471103244222370-09133231206حقيقي41858
3654400084کوه سفيد غربي هفتومانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود صلصاليكيلومتر 6 جاده دولت آباد- خ بلور و شيشه- مقابل باربري نگين بار- ك پ 8143713382226767-9-03125836707حقيقي53726
3664400086نابر کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني كانه آرايش تهرانتهران - خ ونك -خ خدامي -ك شيرين -پ 3 - واحد 302188045315-88045232-88059433حقوقي19186
3674400090حسين آباد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار سپاهاناصفهان-ميدان امام حسين خیابان باب الرحمه ساختمان احرار شرکت احرار سپاهان8 - 2205126حقوقي16332
3684400091خسرو آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي و معدني كركس سنگمحلات - خ انقلاب -ك ش صفري -شركت كركس سنگ09181659072-08663225109حقوقي22073
3694400094تل مراد ورطونسنگ‌هاي تزئيني و نمارمضانعلي باقري ورتونياصفهان - جاده نايين - شهر سجزي - روستاي ورتون -منزل شخصي9132110470حقيقي123
3704400096کوه کبود هفتومانسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد صلصاليکيلومتر 6 جاده دولت اباد -خ بلور وشيشه -مقابل باربري نگين بار2229115-9-03125836707حقيقي1070
3714400098ميرزا شمسسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني ميرزاشمسخميني شهر خ شريعتي شمالي -كوچه 117 -منزل علي مختاري03123223866 -09131192025حقوقي2800/2362
3724400099حمزاوه شرقي اولسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت هميار رايع سپاهانخيا بان محتشم كاشاني -ك هنر ستان اشرقي ادامه مادي بن بست گلها پ 73 اقاي ابرا6256174 - 0913 1114128حقوقي2838
3734400100الوان ورتونسنگ‌هاي تزئيني و نماسعید مقرب طهرانیاصفهان-خ جابر انصاري خ 5 آذر - خ بهاران -كوچه آرين - پ 7509131183780-4405757حقيقي3730/82/238/104
3744400101باغستان پايين طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي عبدالهينطنز -چهل دستگاه -بوستان يکم -پ 40009131623772-0362-4332363-09131623516حقيقي3999
3754400102تجرکوه کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين پورحسني(محمدحسن)محلات نيمه ور قطب صنعتي سنگبري نما08663323591 - 09121243289- 08663322991حقيقي7132/82/241/104
3764400104طرقسنگ‌هاي تزئيني و نمامصطفي صالحي حاجي آبادياصفهان - صندوق پستي 1538-816559131177794حقيقي9092
3774400106تخت تجره شرقي کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمابهنام نيكفرمحلات قطب صنعتي سنگبري برش كوه8663226667-09121257697-09122133863حقيقي12733
3784400110چشمه آب ترش جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت ستاره درخشان اختران کویراصفهان خ استانداري -بعد از مادي فرشادي -ساختمان شهاب -واحد 29131181809-2219696حقيقي22457
3794400111تجره غربي کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي آقا هاشمياليگودرز -خ هلال احمر -كوچه صادقي - پ 439132718910-03723248099حقيقي22792/82/250/104
3804400113توتکان اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي بديهينجف اباد خ شيخ بهائي خ بزرگمهر كوچه نشاط -كيوان 2 منزل اخر -85177-6741103312632390-09131315243حقيقي23644
3814400114سه ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا حاتمي زادشاهين شهر-گلديس - فاز يك فرعي 15-پ 193125362178-09132063719حقيقي26081
3824400115کزن سميرمسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني مرمريت كزن نقش جهانشاهين شهر - بلوار امام خميني -چهار راه حافظ -پاساژ معيني -طبقه 2 - پ 1و23125241356حقوقي28517
3834400116لايار نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنايع سنگ معدن لايارجاده مباركه شركت صنايع چيني زرين3313181حقيقي30149/82/256/804
3844400119کال حماميسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود صلصالياصفهان خيابان كمال اسمائيل پل فردوسي ك شهيدصلصالي پ 103112226767حقيقي32853
3854400120رامشهسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد صلصالياصفهان خ كمال اسماعيل پل فردوسي ك ش صلصالي پ 103112226767حقيقي32852
3864400122ورگوران طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار سپاهاناصفهان ميدان امام حسين طبقه فوقاني رستوران اعظم پ 702210813 - 0311 2205126حقوقي2090
3874400124ريزاب تجره کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمدرضا توكلميمه خ هاتف كوچه توكل منزل شخصي3124222263-03124226455حقيقي5586
3884400129عاشق اباد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد صلصالياصفهان خ كمال اسماعيل پل فردوسي ك ش صلصالي پ 12226767حقيقي8979
3894400130چاه سرخ زفرهسنگ‌هاي تزئيني و نماامير حسين بلوري ورنوسفادرانياصفهان - محمود اباد -فرعي 26 -عدل بلوري09133122440-3800487حقيقي9634
3904400134سنگ سياه نجف آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني سنگ سياه نجف آبادنجف آباد خ منتظري جنوبي - روبروي گرمابه طاهر -جنب كتابفروشي فضيلت -ط دوم7722124-03312625049حقوقي10981
3914400136علي آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمايداله مهرابي کوشکينجف آباد خ 17 شهريور شرقي -جنب مسجد الرضا -پ 1160331-2744510-09131310302حقيقي12174
3924400137شاهزاده قاسم استرک کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي آقامحمديمحلات ،نيمه ور ،خ ابن سينا ،بلوار سعدي ،پ 2209181663354حقيقي12640
3934400140برزآباد کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي توكليمحلات ،خ ش بهشتي غربي ،روبروي سينما قدس0866-3228435-09188660648حقيقي15660
3944400141صالح پيغمبرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنايع سنگ و معدن دليجان سنگدليجان -خ امام -جنب بانک ملي مرکزي8664222414-09181658075حقيقي34379
3954400142ميان دشت خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي و معدني احجار سپاهاناصفهان -خ خرم -ك جوزدان -ك آراسته مقابل پلاك 19131113633-03244224408حقوقي17820
3964400146تخت بزرگ ورتونسنگ‌هاي تزئيني و نماحيدرعلي روح الهي ورنوسفادرانيخميني شهر بلوار شهيد بهشتي ،كوي بهشاد ،پ 473802162-3246964-09131184042حقيقي25994
3974400147ظفرقند اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنايع معدني شکوفه بنفشه اردستاناصفهان ،خ مرداويج ،خ فارابي شمالي ،كوچه 21،پ 306685460-09131193026حقوقي26170
3984400148مزرعه حسين زفرهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي ماهوشاصفهان محمود اباد خ 14 سنگبري همايون نو3802110-3802049-09131180169حقيقي27874
3994400149اذان ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني مشعلخميني شهر-بلوار شهيد اشرفي -كوچه 49 - پ 150312 3275903-09131127269حقوقي30716
4004400151کوه سرتخت اوره نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني معدن كاران پرشيناصفهان -خ نظر شرقي -چهار راه توحيد -كوي بغوز خانيان -پ 2579131180226-3803952-3حقوقي36234
4014400153مارچوبه اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سياه سنگ گداراصفهان-خانه اصفهان- بلوار ماه فرخي- كوچه شمشاد- پ1/16- ط دوم9121202548-09131624001حقيقي39146
4024400155لاسيب اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماهاجر اسماعيلي اسفيدواجانياصفهان -خ کهندز-کوچه شهيد ارجاوند-روبروي دادگستري کهندز-کوچه لاله -پ 83117716075حقيقي39877
4034400157کوه کرکس نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توليدي سنگ معدن گرانيت سفيد ماسورهاصفهان -شهرك صنعتي محمود اباد-خ 34 سنگبري كهن09131198393-3804585حقوقي650
4044400161کمجانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت برناسنگ بادرودبادرود-بلوار ش منتظري -پ 53624346771حقوقي5664
4054400162الوان مرکزي سگزيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت پاوان الکاتهران -جاده جمال آباد-خيابان 16 اول پ 4 - ص پ 1196-3399702923253651-09122006083حقوقي5849
4064400165مزرعه سعيد اباد طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهيم نصر اصفهانياصفهان خ ميرزا طاهر -بن بست سادات-پ 1283123246337-7720432-09133150905حقيقي7320
4074400166آبگرم ورتونسنگ‌هاي تزئيني و نمابهمن درويشيويلاشهر نجف اباد-خ معلم - خ 120 فرعي -پ 3009123157270-3312252615-09121304283حقيقي7298
4084400167تپه ماهور نصرتيهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا عباسياصفهان -محمود اباد -فرعي 38-سنگبري نفيس9131686918- 3802362-3800229حقيقي7769
4094400169نادر اباد شماره 2 خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توليدي پارس مرمريتجاده دولت اباد -بعد از تاكسيراني تقاطع چهارم - سنگبري ايران مرمريت9131183312حقوقي11593
4104400170کشه طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت شهريار سنگ طرقاصفهان - محمود اباد -خ 16 - سنگبري شهناز03113802224حقوقي42912
4114400176غرب چشمه انجيره جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد مهدي کرباسي زادهاصفهان -خ نشاط -ك ش روشن خواه -پ 1459131181809-2219696حقيقي12676
4124400177باغستان بالاسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سعادت سنگ معدناصفهان - خ كاوه -سه راه ملك شهر -خ گلستان -مجتمع كيميا -ط2- واحد 809131183475-4500592حقوقي13129
4134400178مزرعه حاجي رجب زفرهسنگ‌هاي تزئيني و نمانعمت اله رياحي فراصفهان -جاده تهران شهرك صنعتي محمود اباد -خ 38 -سنگبري برادران رياحي فر0311-3803630-09133129258حقيقي13126
4144400179باقر اباد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماپروين صلصاليکيلومتر 6 جاده دولت اباد -خ بلور وشيشه -مقابل باربري نگين بار09131185285-03125836707-9حقيقي14073
4154400180نادر اباد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشهين صلصالياصفهان -خ كمال اسماعيل -كوي ش احمد صلصالي03112226767حقيقي14070
4164400181حمزاوه مرکزيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني جوشقان سنگخانه اصفهان-خ گلستان-پلاك 17-منزل غلام رضا كاكلي9131118479-4416847حقوقي14753
4174400182سگزيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني زردکوه سپاهان اميننجف اباد-حاجي اباد -جنب مدرسه راهنمايي شهدا -پ 1669131310701حقوقي15481
4184400187تخت ورتونسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضا ثناييخميني شهر -خ شريعتي شمالي -ک ش اکبر روح الهي -پ 2509132027015-03123228123حقيقي20417
4194400188کش قبله نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشهين صلصالياصفهان خ كمال اسماعيل پل فردوسي كوچه ش صلصالي -پ 103112226767حقيقي20734
4204400190مزرعه خرمشهرخورسنگ‌هاي تزئيني و نماعالم پايمرداصفهان خ زينبيه خ ش مفتح نبش كوي ميثم-جنب خرازي ارسلان5513826حقيقي24902
4214400193بابا عبداله طار نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گسترش معادن و صنايع طلوع نطنزنطنز شهرك صنعتي اوره -شركت قطعات خودرو آسيا03624244701-3حقوقي26966
4224400194طارسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود کرمعليمحلات -نيم ور -خ ابن سينا -گلبرگ 68663322481-09131610163حقيقي26955
4234400201کمريز تجرهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پرديس دژ ايستاتهران خ زرتشت غربي -نبش كوچه سوم پ 6 ط 19121461994حقوقي33553
4244400202يارند نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مجتمع صنعتي و معدني بانيان سنگ سروش ابيانهشيراز -معالي اباد ميدان احسان -جنب ك 35 ساختمان 110 ط اول09171121920-09177092312-03624322231حقوقي33593
4254400203تخت چاه دينار ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مهد گرانيت سپاهاناصفهان خ بزرگمهر جنب مادي نياصرم -جنب دبيرستان پسرانه فرهنگ -پ 459133096080-5558252حقوقي34671
4264400204تخت بزرگ شرقي ورتونسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد قاسمي گورتياصفهان خ پروين ك ش قاسمي پ 122282399-09131033250حقيقي35822
4274400206فتوح اباد نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدتقي محسن الحسينيتهران خ وصال شيرازي ك ش شمس پ 4503624244451-09131623516حقيقي39080
4284400207مزرعه دبير ارانسنگ‌هاي تزئيني و نماابوالفضل پورحسنيمحلات -نيم ور قطب صنعتي سنگبري نما9121243289حقيقي39422
4294400208سنگ رگي نجف ابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني سنگ رگي سياه نجف آبادنجف اباد خ فردوسي شمالي -بن بست شهيد جعفري -پ 589131338493حقوقي40148
4304400209چشمه سفيد ابيانهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني صلابت سنگكاشان -ميدان امام -دفتر سنگبري البرز0362 2759553 - 0361 443852-09131617089حقوقي41317
4314400211آرنجن کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت نگين سنگ كاشانكاشان - ميدان معلم -مقابل اداره صنايع -جنب اداره بهداري09121124740-09131638105-551677حقوقي3894
4324400213اوره نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني گرانيت شفقنطنز-ميدان معلم اول شهيد مطهري پ 1 ك پ 8761809131623571-9131623480-3624242809حقوقي6308
4334400214آبچوئيه نايينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گرانيت صورتي امواجشهرك محمود اباد خ 16فرعي -سنگبري روح الهي9131180193حقوقي6589
4344400217الهيسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد روح الهيمحمود اباد خ 16-سنگبري اتفاق9131112855-3802069حقيقي42815
4354400218شمال کوه باداميسنگ‌هاي تزئيني و نماامير صلصالياصفهان خ مير -خ مصلي -كوچه سپاهان -پ 61 طبقه 39133146512-03116610419حقيقي17544
4364400219ولاشون کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس محمدحسنتهران خ پاسداران -نيستان دوم -كوچه حكمت شرقي -ط 3 پ 109121152772حقيقي17846
4374400220مزرعه حسن ابادجوشقانسنگ‌هاي تزئيني و نمااكبر كرمعلي انتقالی به ایمان محمدی رادمحلات -نيمه ور -خ طالقاني -كوچه گلستان ششم -منزل قنبري9181659358-09181659359حقيقي30298
4384400221تراورتن قرمز یحیی آباد طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا عبداللهینطنز – دهستان طرق – باغستان بالا03624333-3003حقيقي104/36375
4394400223کوه مارشينان زفرهسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامعلي ماهوشاصفهان- بلوار ملت - ك ساسان- پ 77- ك پ 816116194309131180811-09131183007-6272698حقيقي23539
4404400233دهسور بالاسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني بيژن سنگ الوان فريدونشهرفريدونشهر - وحدت آباد -خ گلستان -كوچه كشاورز -منزل آقاي گشول09133145897-03725220007حقوقي31630
4414400235چاه لر جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن سنگ ايرواني ( شمسا)تهران - خ ولي عصر -نرسيده به ميدان ولي عصر -كوچه فيروزه -پلاك 33-مجتمع ولي عص02188944662-88941332-09123020240حقوقي31987
4424400236کوه آفرين هفتومان خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كاوش سنگ اناركتهران -خ ونك -برج ائينه ونك -ط 5 واحد 5069121246240-8877793حقوقي34125
4434400238مزرعه اماميه خورسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد بهنام نژاداصفهان- خ 22بهمن -مقابل ثبت احوال -ک گلباران -پ 212672515-09138174517حقيقي37743
4444400239راوند کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني رحمت آبادکاشان -خ ش بهشتي - خ ايمان شرقي -نبش كوچه امام جمعه09121090001-03614460731-09133632569حقوقي40353
4454400242خنب کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت درين كاشانكاشان خ اميركبير 5 ك بالاتر از باغ فين پ 394 ص پ 87135/3940361-5338072-02188540339حقوقي41938
4464400248قله تک تک خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنايع سنگ مرمريت صدف کوه فلارداصفهان -خ مشتاق دوم -خ مهر اباد -پ 409131188201-2612950حقوقي51516/85/390/104
4474400251پازنواردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالحميد سلطانيشاهين شهر -بلوار امام خميني -پاساژ معيني -ط 2 پ 13125241356حقيقي55583
4484400253اردهال کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني اردهال كاشانمحلات نيمه ورخ تختي پ300866332 24 81--09131610163حقوقي57312
4494400258استرک جوشقان 2 کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه صادقيمحلات -نيم ور -خ ابن سينا -گلبرگ 3- پ 2709189595037-09183660700-08663322466حقيقي15698
4504400260الوان چاهريسهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مرصاد سنگ اصفهاناصفهان-فلکه احمد اباد-روبروي پمپ بنزين -طبقه فوقاني بانک رفاه کارگران9131182090حقوقي20986
4514400265بنويدسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي بنويدينايين بنويد عليا منزل شخصي09131231816-03232782078حقيقي2115
4524400269تورزن اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماحميدرضا احمدي زادهتهران - افسريه - بلوار اسلام اباد--8 متري 12 - پ 3609126588280-33158239حقيقي66714
4534400270جنوب کوه هنبونه جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماابوالفضل محمديشاهين شهر -خ عطار -مجتمع امير كبير -ك 6 غربي پ 3369131186176حقيقي33043
4544400275لازنگ نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني لازنگخميني شهر -خ امام شمالي -کوچه فرهنگ - سه راه سيد رضا9131123307حقوقي65777
4554400280مسيل عروسان کبودانسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد اكرمي ابرقوئياصفهان خ خرم کوي مهرگان -بن بست نور -پ 2109133262721حقيقي59967
4564400286چوگان کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماسعيدرضا عبدلياصفهان خ امام خميني -كوي ويلاي شمالي -پ 11309131117001-3310661حقيقي14388
4574400287خرم دشت خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كيوان سنگ خوراصفهان خ کاوه -خ مخابرات - مجتمع مسکوني مرجان -پ 89131137658-4403236حقوقي12185
4584400296زردکوه نايينسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد ملک زادهتهران -ميدان قدس -خ باهنر - کوچه صادقي - پ 189121885282حقيقي29629
4594400301شورغستان نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماجمشيد مولائيتهران - خ شريعتي -مقابل پارك شريعتي -ك آريائي-پ 47 - ط 39121131193حقيقي29436
4604400305عروسانسنگ‌هاي تزئيني و نماقدمعلي حاجي هاشميخميني شهر -خ ساعي -پ 1909131181987-03123247955حقيقي13380
4614400308غرب اوره نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماحميدشاهمرادياصفهان خ نظر غربي -خ خواجه پطروس -ك مريم پ 16254478حقيقي50658
4624400311گل ومل اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد مهدی کوچکیاصفهان-سپاهان شهر-خیابان خوارزمی 2-پلاک 25/16511150حقيقي22187
4634400318کوه کرچ ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ياقوت كوه كرچاصفهان - خ هزار جريب -كوي امام جعفر صادق -بوستان 7 غربي - پ 10309131180915-6734404حقوقي42066
4644400322کوه صورتي سميرم(شرقي)سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدتقي ثنائي ورنوسفادرانيخميني شهر خ جانبازان خ معلم 20 پ 17 حقيقي29494
4654400323کوه صورتي سميرم (غربي)سنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالمحمود پيمانيخميني شهر بلوار توحيد محله لادره- ک ش ابطحي -پ 323123235111حقيقي51993
4664400325کوه لابرشته سه ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نمااسدله صادقي ورنوسفادرانيخميني شهر -خ شريعتي -کوچه درب يحچال -پ 3009131178611-03123225832حقيقي9576/86/403/104
4674400326کوه زرموچوپانانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت فراز معادن اناركانارك -ميدان 22بهمن -پ 309131155838-03243222433حقوقي3714
4684400328جوشقان استرکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كان پژوهان جنوبتهران -فلکه دوم صادقيه -کاشاني -بهنام-سازمان آب-پ 309121327579-02144041822حقوقي60173
4694400332چاقاميل تيرانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد احسان علي محمدينجف اباد -روبروي پليس راه -خ جانبازان 27-صنايع سنگ نجف اباد09131310486-03313443330حقيقي18695
4704400335سياهکوه ورکان کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضا معتمد گيوهتهران خ ميردادماد- خ ش حصاري - نبش چهارم -پ 23/1021-22920204-9126493533حقيقي23292
4714400336فسخود اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا علي جعفرياصفهان - سه راه ملك شهر -خ برازنده - كوي گلها - بوستان ارديبهشت - پ 11009131138244-4501460حقيقي14233
4724400338کلوخ ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني فني مهندسي اکتشافي کانسار سپاهاناصفهان خ صارميه -پاساژ اميريه واحد شماره 10311-2331808-9131111135حقيقي23389/87/493/104
4734400341کوه دولااون ازوار کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور مجدماصفهان- خ جابر انصاري- جنب بانك ملي- پ29303114427114حقيقي20076
4744400343مرغ برخوارسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد علي موسويانتهران -خ وليخک -خ 15 شرقي -پ 38 طبقه همکف09122782404-09121191613حقيقي24370
4754410344جنوب کوه هنبونه شماره 2 جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي كوهي اصفهانياصفهان -خ عباس اباد کوچه مسرور -پ 19131187444حقيقي32023
4764410346ازوار کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني صدران اوره نطنزنطنز - روستاي اوره -09131618198-03624522039حقوقي37745
4774410348خارزن اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت بین المللی سنگ نگارتهران -خ آفریقا بالاتر از چهار راه جهان کودک -خ دیدار شمالی -ساختمان 26-پ 5 واحد 709121129548-02188883250حقوقي38355
4784410349زارمان کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا حريتاصفهان خ رباط اول -ک ميخک اول -بن بست سعدي -پ 2509131186955-4414281حقيقي37774
4794410351شرق ظفرقندسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني گرانيت صورتي شرق ظفرقنداصفهان -شهرک صنعتي محمود آباد -خ 18 سنگبري سلمان گرانيت9133122204حقوقي33581
4804410354ورزان طرقسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سپيد طرق چهلستوناصفهان -خ امام خميني -شهرک رسالت -رسالت 1 -پ 6409133100784-3221730حقوقي330501/87/505/104
4814410355کوه کله سياه اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت ايثارگران کوثرتهران خ انقلاب کوچه اسکوي ساختمان اسکوي واحد 6 پ 609123239316-02166404327حقوقي37263
4824410358گل آباد نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماصادق حاج هاشميخميني شهر -خ شريعتي -کوچه درب يحچال -پ 8209132862411-03123226307حقيقي28814
4834410360مهاباد اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماجهانشاه بختيارونداصفهان -خ نظر شرقي -ك بغوزخانيان - پ 25909131682590حقيقي31609/104
4844410476جنوب برزآباد کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامصطفي قنبريمحلات - نيم ور خ طالقاني -مجتمع تجاري ياس واحد 809181659359-08663324766حقيقي34639
4854410477چاه افضل شماره 2 خورسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد هادي زادهاصفهان - منطقه صنعتي محمود اباد -خيابان 8 -دفتر شركت ستاره سنگ كوير9131183180-03113804599حقيقي32413
4864410479شرق پاغون جوشقان قاليسنگ‌هاي تزئيني و نمامهران جماليگلپايگان - گلشهر -خ انقلاب اسلامي -منزل حاج علي جمالي9133720110-03723426265حقيقي39690
4874410480شرق کوه چاه لر جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود صلصاليکيلومتر 6 جاده دولت اباد -خ بلور وشيشه -مقابل باربري نگين بار03125836707-9--2226767حقيقي35236
4884410481شمال کوه آفرين خورسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر غفوريان اردكانياردكان - خ صدر اباد -كوچه 94-پ 409131513068-03527223759حقيقي39285
4894410483شوراب ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت شورآب معدن میمهشهرک صنعتی گلپایگان،بلوار صنعت،خیابان تعاون،سنگبری سبلان.09132718910حقوقي104/614/89/41967
4904410484عشين انارکسنگ‌هاي تزئيني و نماامراله مختارياصفهان -خ اتش -كوي نهر فرشادي -بن بست مرمر -پ 1122362804-09131192027حقيقي10905
4914410485غرب بل کوه جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تجارتي سنمارتهران - بلوار آفريقا-خ قباديان شرقي -پ 20- واحد 909124244349-02188783167حقوقي37598
4924410486کال مندلي خورسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي صلصالياصفهان - جاده دولت آباد -خ بلور و شيشه -سنگبري صلصال سنگ سپاهان09131173179-5836707حقيقي43507
4934412629غرب چشمه انجيره خورسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد مهدی کرباسی زاده  عدم انتخاب 
4944412631غرب کاظم آباد خورسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
4954412638يارند نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مجتمع صنعتي و معدني بانيان سنگ سروش ابيانهشيراز -معالي اباد ميدان احسان -جنب ك 35 ساختمان 110 ط اول7116256235حقوقي 
4964412662جنوب کوه سريتي چاه ملکسنگ‌هاي تزئيني و نماامیرعباس بنائی  عدم انتخاب 
4974412667جهق کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماراضیه نعمت زاده قهرود  عدم انتخاب 
4984412668شرق چاه سرخ تجره کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود بابایی باغ ابریشمخمینی شهر خیابان امیرکبیر روستای کرتما کوچه شهید بابایی09131178730حقيقي43484
4994412672مارسار نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا حسن زاده دستجردی  عدم انتخاب 
5004412673شمال فرخي خورسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن کثیری دولت آبادی  عدم انتخاب 
5014412673شمال فرخي خورسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن کثیری دولت آبادی  عدم انتخاب 
5024412673شمال فرخي خورسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن کثیری دولت آبادی  عدم انتخاب 
5034412673شمال فرخي خورسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن کثیری دولت آبادی  عدم انتخاب 
5044412674شرق شاهزاده قاسم استرک کاشان اصفهانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
5054412680شمال ماست بندي اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد رضا بخشايش اردستانياردستان-خ امام محله محال-كامام زاده اسماعيل-پ439138897750حقيقي43657
5064412684جنوب غرب پاغون جوشقان قاليسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين غلامي زاده جوشقانينيم ور محلات -مجتمع تجاري پاسارگاد9121054555حقيقي6032
5074412689شمال پوزه خراطيسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا آيينآباده -خ جواديه-پ907513330298حقيقي68436
5084412690شرق ميمهسنگ‌هاي تزئيني و نمازهرا آریانیمیمه -جوشقان قالی -محله امام-منزل حسین گلشن9131178730-91331705463حقيقي40829
5094412691جنوب شرق چاه لر جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آریان گستر بلوراصفهان-شهرک صنعتی محمود اباد-انتهای خ209131123236-3802358حقوقي18227
5104412692غرب ورتونسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود کریمیاصفهان-هتل پل-مجتمع سی و سه پل-واحد 126632840-9131294681حقيقي4189
5114412698شمال شرق ورتونسنگ‌هاي تزئيني و نمافرهاد مجیدی پورخمینی شهر بلوار شهید مدنی کوچه دبیرستان پلاک 17509131127546حقيقي104/577/92/44635
5124412715چشمه سفيد کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمافریبا گرامیاصفهان-بهارستان-خ-ایثار-خ-فرات-پ4283116812145عدم انتخاب77170
5134422532شرق کوه حوض احمد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ماه سنگان سپاهاناصفهان- جاده دولت آباد -شهرك صنعتي بهارستان -سنگبري عادل09131140697-03125836026حقوقي3980
5144422533غرب بغم اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماسامان رحمتي گوارياصفهان - شهرك محمود آباد - خ 34 - جنب سنگبري كيان -شركت برديا سنگ9121393134-3807759حقيقي17897
5154422539شمال اوره نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماامير عباس حبيب الهيانتهران - خ فدائيان اسلام -پل سيمان -كوي ش وطن پرست -جنب بلوار بسيج -پ 162-سنگب0912120556-02133741202حقيقي63352
5164422541اسفيدواجان تيرانسنگ‌هاي تزئيني و نمااكبر عموشاهياصفهان - روبروي پالايشگاه اصفهان - نبش خ 20 مركز سنگ نيكوكاران09133122779-3804688حقيقي34442
5174422542کوه کلنگه نشلج کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمااكرم سيد آباديشاهين شهر - خ عطار - فرعي 4 غربي -پ 4309133650259-09360783622حقيقي21696
5184422545شرق کوه انجيرو چاه ملکسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا جابرياصفهان -خ هشت بهشت شرقي - بعد از چهار راه پيروزي - هشت متري متحد-بن بست تراب09131118771-2659250حقيقي25373
5194422548غرب کوه لرزان خورسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد هاشم طباطبائياصفهان - خ چهار باغ عباسي -پاساژ تخت جمشيد -ط 1 - پيراهن علي3112227804حقيقي20695
5204422552شرق کوه هنبونه جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماذبيح اله باغبان ابرقوئياصفهان - بلوار بعثت-كوي بهار -بن بست امام صادق9131515952حقيقي24837
5214422554غرب پاغون جوشقان قاليسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالحسين فخاريتهران ميدان صنعت -خ فرح زادي -خ حسن سيف - نبش ششم پ 27- زنگ 2 - کدپستي: 146609121081805-02188083219حقيقي54324
5224422556شمال غرب کوه سفيد فرخيسنگ‌هاي تزئيني و نماسميه گرامي گنجهاصفهان - خ زينبيه -خ ش مفتح -نبش كوچه ميثم - خرازي ارسلان09133144298-5513826حقيقي31272
5234422558کوه پشمکان سميرمسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت نگين سنگ ونكاصفهان - خ شيخ صدوق شمالي-خ كاخ -مجتمع وكلا-واحد 12 - کدپستي: 816476615409131251002-6632840حقوقي26428
5244422559ابيانهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت برنا سنگ بادرودتهران - ابتداي جاده قم - شهر سنگ -خ چهارم -سنگبري ثابت3624346771-09121470517-02156224740حقوقي21006
5254422564کوه زرد رحمت آباد نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماالهم نقش نيلچيدولت آباد - خ بلور و شيشه - سنگبري صلصال سنگ سپاهان - کدپستي:834164543109131113142-03125836707حقيقي44912
5264422565بند گل سرخي نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماحبيب اله زراعتكار دهنوياصفهان - خ امام خميني - دهنو-خ عمليات محرم -ك ش غلامي -جنب داروخانه ولي عصر -09138090309-3868888حقيقي31871
5274422569شمال قهرود کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماحبيب اله نعمت زاده قهرودقهرود -كوچه خوشاب - پ 1 - کدپستي: 875411461809131613025-03623773104حقيقي24402
5284422570کوه گل زفرهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلی قربانی 9181663154حقيقي27247
5294422571جنوب کوه حوض احمد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد محمد علي حسيني نسبيزد - بلوار جمهوري اسلام - كوچه 5 - پلاك 409132538728حقيقي33345
5304422573شمال نابر کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمابابك نيكومنشنيم ور محلات - خيابان طالقاني - گلستان 11 - منزل شخصي9132180468حقيقي45477
5314422579بهجت آباد برخوارسنگ‌هاي تزئيني و نمانجفعلي حاجي هاشميخميني شهر - سه راه مطم - خيابان جانبازان - كوچه شهيد نكويي مهر - پلاك 8409131111475 - 3446505حقيقي44720
5324422580شمال جوينان کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمابهروز الهياري قمصريكاشان - قمصر - خيابان امام خميني - كوي تربيت - پلاك 299132609055حقيقي38817
5334422583کوه هنود نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد شاهزيدياصفهان - مشتاق دوم - جنب پل غدير - كوچه هوايي - فرعي 4 - پلاك 29131135248حقيقي44574
5344422585غرب راوند کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سالار سنگ مركزياستان مركزي - نيم ور - خيابان طالقاني - گلستان اول9126160131حقوقي49945
5354422586قلعه وشا نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي حبيب الهيانتهران - خ فدائيان اسلام -پل سيمان -كوي ش وطن پرست -جنب بلوار بسيج -پ 162-سنگب09121119566-02133741202حقيقي63356
5364422589عباس آباد پغري اردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين يزداني فضل آبادينجف آباد خيابان شيخ بهايي جنوبي - كوچه شهيد سلطاني - پلاك 11309132333153 - 03313646204حقيقي63355
5374422590گنجاوه جوشقان قاليسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بهين سنگ مرمريت جوشقانتهران - يوسف آباد - خيابان 63 - پلاك 1- طبقه 5 - واحد 99121158269حقوقي49199
5384422593افوس فريدنسنگ‌هاي تزئيني و نماصفر سلطانياصفهان - نجف آباد - گلدشت - خيابان مؤذني - كوچه هجرت 199132307284حقيقي2992
5394422595حسن آباد نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا سقاييكاشان - ناجي آباد - فاز 2 بلوار گلستان - مصالح ساختماني سقايي913161743حقيقي8017
5404422601رنگان نطنزسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا منتظمياصفهان خ-صائب كوي شادمان 1-پلاك29133155245حقيقي17942
5414422603شمال سياه کوه رامشهسنگ‌هاي تزئيني و نماشهربانو ابراهيمياصفهان خ-سروش-خ حكيم شفايي اول-كوچه اشجع بن بست پژمان پ299133100200حقيقي19059
5424422604کله رود جوشقان قاليسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين شريفاصفهان خ-جي-انتهاي خيابان كاخ-كوي شهيد مجيد پور هرندي-پلاك703112250538-9133130890حقيقي20522
5434422609بازياب هفتومانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت راهبر معادن اناركاصفهان-خ بزرگمهر-خ-مبارزان-كوچه آخوندي-پلاك89133071532-2295659حقوقي26376
5444422612شمال شرق کوه آفرين خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشاهپور تاجميرياصفهان-خ جابر انصاري-خ مخابرات-املاك مولاي9166641780-3114429433حقيقي32473
5454422614شمال کوه کلنگه کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد علي عليمرادياصفهان -خانه اصفهان-خ نوبهار-مجتمه تهران-بهار 5-واحد 5749131198042-03114258637حقيقي36204
5464422616تل زرد خورسنگ‌هاي تزئيني و نماعصمت حجتي نجف آبادينجف آباد-شيخ بهاي جنوبي- بن بست گلبرگ -پلاك1519136463714حقيقي39992
5474422619شمال سياهکوه رامشه 2سنگ‌هاي تزئيني و نماابوالقاسم مسيبي درچه 9121160380حقيقي43668
5484422621قلعه قويي سميرمسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد حسين بحقاصفهان-خ فروغي -ك .پورهمداني-پ29131098935-3350786حقيقي45496
5494422622جهان آباد برخوارسنگ‌هاي تزئيني و نماحسنعلي نجفي شاهكوهياصفهان-دولت آباد -بلوار طالقاني-مركز پزشكي امام رضا9133016405حقيقي48197
5504422625شرق قلعه تک تک خورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار سپاهاناصفهان-خ باب الرحمه-ساختمان احرار9131150746حقوقي50759
5514422627شمال کوه گلو بادامي جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تجاري سنمارتهران-خ افريقا-كوچه قباديان شرقي-پ209124244349حقوقي43003
5524422628مزرعه نواب کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامصطفي ساربانيكاشان -ميدان بسيج نبش -فرمانييان-دفتر شن وماسه سارباني-9131613595حقيقي32223
5534422712شمال غرب کوه آفرين خورسنگ‌هاي تزئيني و نمااکبر یزدانی اسفیدواجانیشهرک صنعتی رضوان شهر-فاز 3-خ 6غربی -سنگبری عالی قاپو9131310867-033223623941حقيقي37198
5544422722قيماس کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
5554422722قيماس کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
5564422722قيماس کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
5574422722قيماس کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
5584422723قيماس کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهیم سید آبادیتهران -خ دماوند - ایستگاه داریوش - خ شهید حیدری- ک شهید اقدسی پلاک 19 طبقه سه9121190152حقيقي 
5594422724کوه قلعه پير حيدر جرقويهسنگ‌هاي تزئيني و نمااکبرکوچکیخمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه 132 پلاک 39133124750حقيقي37946
5604422727کوه ارگشت ورزنهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلی محمدی ورزنهورزنه - شهرک امام جعفر صادق - بلوار اشرفی اصفهانی - کوی اندیشه منزل شخصی9131231341حقيقي 
5614422729کوه کمر سفيد جوشقان قاليسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدی عسگری برزانیاتوبان چمران مقابل شهرداری منطقه 7 پلاک 39130009741حقيقي 
5624422731غرب لهنو هفتومانسنگ‌هاي تزئيني و نمافرشته غیومیخیابان بزرگمهر خیابان مبارزان ک شهید آخوندی پلاک 89133071532حقيقي 
5634422734جنوب کوه چاه سرخ شهرضاسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
5644422737شرق ولاشون کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کانپژوهان جنوبتهران -خ آیت اله کاشانی- خ بهنام-خ سازمان آب- شماره 39121161972حقوقي 
5654422738بلاغ 4سنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه آقای جرقویهاصفهان -جاده دولت آباد-خ بلور و شیشه- سنگبری صلصالی- سنگ سپاهان01125836707-9حقيقي 
5664422741سه دندانه نشلج کاشانسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدی چشمه ایاستان مرکزی-نیم ور-خ رانش-انتهای بلوار مطهری9183660535حقيقي 
5677300172چندابسنگ‌هاي تزئيني و نمازهرا مطيعيانتهرانپارس-فلکه 4-خ صاحب الزمان-بوستان3-پ377369949حقيقي25462/01الف
5687400027نواکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمافرج اله مطلبيفدريس کرج-فلکه اول-روبروي مدرسه کوثر-پ1338-جنب کابينت غلامي6507593-0261حقيقي8401/79
5697400066جوستان طالقانسنگ‌هاي تزئيني و نمابنياد شهيد عراقيخ گاندي-خ10-پ98883104حقيقي77910/01 الف
5707400096محمدآبادسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا چغلوندحسن اباد فشافويه-بلوار امام(ره)-کوچه شهيد رضوي- شاهد 3- پ 26009121907948-02293222772حقيقي5608م ع
5717400115شادمهند فيروزکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماراژان قشمپاسداران-اقدسيه-گلستان شمالي-ک ارغوان-پ49121130450-03412232574حقوقي9305/ م ع
5727400119کوه زارع لواسانسنگ‌هاي تزئيني و نمافاضل تيموريانخ فدائيان اسلام-پل سيمان-پ8819122154492-88601612حقيقي23169/01 الف
5737400128دليچاي فيروزکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد تيموريانتهران-فدائيان اسلام-پل سيمان-پ8833741165حقيقي34069/01 الف
5747400165طالقانسنگ‌هاي تزئيني و نمامعدن سنگ طالقانخ فردوس شمالي-ک تمدن-پ29-واحد366730254عدم انتخاب01/79544
5757400188دوتوئي کهريزکسنگ‌هاي تزئيني و نماسعيد باقري تودشکيتهران خ زعفرانيه - آصف ک خ شهيد اکبري - شماره 55-ط40912379906-22170155-6حقيقي59004/01الف
5767400197چهل چشمه سيدآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماآقاي ايمان محمدي رادتهران- چهارراه فرمانيه- پشت اداره گشتيراني مرکزي- کوچه نارنجستان8- پ20- ط4- ز حقيقي62839/01الف
5777410221ياشارسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
5787410243وامکوه سنج کرجسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگ عظيم صياد البرزتهران- خ آيت اله کاشاني-خ بهمن نژاد- بلوار لاله غربي- کوچه شقايق- ک قياسي مرک09123124917-44433005حقوقي60498/01
5797412278سيدآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر نیستانیتهران- میدان تیموری- ساختمان بصیر-واحد403 حقيقي 
5807412303شادمهند فيروزکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معادن سپید سنگ یگانهتهران- خ شریعتی- ابتدای خ شهید بهشتی- پ3-ط5 عدم انتخاب 
5818400003قائمسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد حسين علي اصغري  عدم انتخاب3603
5828400006شيلانهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گوهره سنگ شهر كرد  عدم انتخاب4202
5838400008گوهره فلاردسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس علي كوچكي  عدم انتخاب4492
5848400009چالشترسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي معدني صدف سنگ چالشتر  عدم انتخاب4548
5858400010دنگانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني 420 دنگونه ديناران  عدم انتخاب4944
5868400012فيل آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمااكبر محمودي فيل آبادي  عدم انتخاب5524
5878400013فلاردسنگ‌هاي تزئيني و نماحيدر علي جور كش  عدم انتخاب6160
5888400016ولي عصرسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين علي قدسي  عدم انتخاب6812
5898400018تاليستانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد سليماني  عدم انتخاب921
5908400019صدف کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنايع سنگ مرمريت صدف كوه فلارد  عدم انتخاب1107
5918400021دشت پاگردسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني سنگ كوه هاي ايران  عدم انتخاب2970
5928400024سرچاهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد جواد بنايي  عدم انتخاب 
5938400025اميد آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمابرزو قاسمي  عدم انتخاب 
5948400028تاليستان 4سنگ‌هاي تزئيني و نمارضا روح الهي  عدم انتخاب 
5958400037گردنه نظاميسنگ‌هاي تزئيني و نماالهام سعيدي نيا  عدم انتخاب 
5968400045پيمان فلاردسنگ‌هاي تزئيني و نماحيدر دشت باني  عدم انتخاب 
5978400048سندگان بالاسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد مهدي كوچكي  عدم انتخاب 
5988400051کوه لاخشکسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا روح الهي  عدم انتخاب 
5998400053کوه پر نظاميسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس علي سعيدي نيا  عدم انتخاب 
6008400054سندگان پايينسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود شاهين  عدم انتخاب 
6018400055بيد کلسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي قلي نامدار پور  عدم انتخاب 
6028400061دره بيديسنگ‌هاي تزئيني و نماعبد الكريم محمدي  عدم انتخاب 
6038400063کمره زردسنگ‌هاي تزئيني و نماجمشيد رحماني فر  عدم انتخاب 
6048400068سراب بابا حيدرسنگ‌هاي تزئيني و نماعبد الكريم كريمي  عدم انتخاب 
6058400072کلاردگانسنگ‌هاي تزئيني و نمافرود شفيعي  عدم انتخاب 
6068400077دشت جونقانسنگ‌هاي تزئيني و نماخدامراد رحيمي  عدم انتخاب 
6078400084کلونچيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6088400091ماربرهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6098400092تاليستان 3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6108400095تومانکسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد صالحياليگودرز - خيابان امام خميني كوچه فراز پلاك 609163640142حقيقي874
6118410102دستناءسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پاسارگادتهران - خيابان شريعتي بلوار صبا ابتداي خيابان فاطمه پلاك 2909163640142حقيقي 
6128410103لاخشکهسنگ‌هاي تزئيني و نماحيدرعلي اميريوسفيخميني شهر - ميدان آزادي مقابل بانك سپه09138125924حقيقي 
6138410104پيام سبزه کوهسنگ‌هاي تزئيني و نمافيروز عليزادهشهركرد - ميرآباد غربي - بلوار فرهنگ كوچه 3 پلاك 1409132802486حقيقي 
6148410121دماوند فلاردسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد كاظم جمالي  عدم انتخاب 
6158410124چشمه دره کوه لاخشکهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد روح الهي  حقيقي 
6168410125دوآبسنگ‌هاي تزئيني و نمامهراب جهانبازي  حقيقي 
6178410128مرجانسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالكريم كريميشهركرد بلوار حافظ خيابان ياسر كوچه 57 پلاك 2909131819923حقيقي 
6188412134کوه کلارسنگ‌هاي تزئيني و نمابابافرهادی دوست  حقيقي1828 - 121
6198412138تنگ جاشيرسنگ‌هاي تزئيني و نماحیدرعلی جورکش  حقيقي1881 - 121
6208412143تنديسسنگ‌هاي تزئيني و نماعباسعلی سعیدی نیا  حقيقي4783 - 121
6218412147تاليستان 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مرمریت ارشیا زاگرس  حقوقي9311 - 121
6228412148اسد آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا بلوری ورنوسفادرانی  حقيقي10027- 121
6238412157شرق چشمه دره بيدکلسنگ‌هاي تزئيني و نماامیر صفاری  حقيقي3945-121
6248412158کوه لاخشکه بيدکلسنگ‌هاي تزئيني و نماشهربانو نیک فرد  حقيقي3946 -121
6258412159دهکده شاه منصوريسنگ‌هاي تزئيني و نماولی جمالی روشن  حقيقي8269 -121
6268412167سنگ تخت باباحيدرسنگ‌هاي تزئيني و نماسعید زارعان  حقيقي13170-121
6278412171صبور سنگ 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صبور سنگ پرشیا  حقيقي866 - 121
6288412172ده کهنه اردلسنگ‌هاي تزئيني و نمافرهاد داوریان  حقيقي2511 - 121
6298412174فرزاد معدن سپاهانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت فرزاد معدن سپاهان  حقوقي3226 - 121
6308412175رستم آباد جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماعصمت اعلامی  حقيقي2788 - 121
6319400001بابا امان بجنوردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب979
6329400003تلخ بخشسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني سادات تلخ بخشمشهد-خ مقدم(فرودگاه)-كوچه پروين اعتصامي10-چهارراه دوم -پ 4109153172820 و 3424641حقوقي21410
6339400005پاقلعه سبزوارسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني پاقلعه سبزوارمشهد بلواروكيل آبادمقابل دربباغ ملك سنگبري هوشيار6047605 و 6059430حقوقي9851
6349400011هرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سوداسنگ طوسمشهد-خ بهشتي-بهشتي 24-پ 1198442861حقوقي10648
6359400012آب فلکسنگ‌هاي تزئيني و نمانوروزعلي بهلوريمشهد خيابان خيام خيام1پلاك416100781و2حقيقي6082
6369400019گرانيت مشکي بايگسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني بايگ گرانيت تربتتربت حيدريه - خيابان مظفريه - مظفريه 25 - پ 9109151311373حقوقي21880
6379400026حوض بلوچسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني چندمنظوره عام ثامن الحججمشهد حدفاصل پاستوروقائم جنب دبستان سالياني2/1298446126 و 36حقوقي14345
6389400028کلاته قدم 4سنگ‌هاي تزئيني و نمااميرهوشنگ تبركمشهد خيابان خاكي پلاك1199854955حقيقي13495
6399400029کلاته قدم 5سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني مشهدكوهمشهد بلواروكيل آباد كوثر13پلاك826650984حقوقي11956
6409400033الوان بجستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت رزمندگان خراسانمشهد چهرراه لشكرنرسيده به انقلاب اسلامي6پلاك3078592092حقوقي9978
6419400043رحمتيسنگ‌هاي تزئيني و نمارسول رحمتيمشهد جاده قوچان جنب كارخانه ايران كارطوس خيابان سعادت پلاك6طبقه فوقاني6655148 و 09151158710حقيقي9719
6429400044کلاته قدم 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني رحمت سنگمشهد شهرسنگ (جاده قوچان) رحمت سنگ6652247حقوقي4860
6439400053مياميسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب12346
6449400054شرشرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب9210
6459400056کوه نور بجستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني كوه نوربجستانمشهد - بلوار سجاد- حامد 7 - پلاک 8409151689494 - 6024450 (511 )حقوقي1244880
6469400059سياه سرسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيدرياحي نژاداصفهان شهرك صنعتي محمودآبادخ 42انتهاي خيابان سمت چپ سنگبري رياحي09131111579حقيقي28330
6479400060باز حوضسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا هاشميمشهد خ احمدآباد بلوارشهيدفلاحي 16پلاك48424178حقيقي18217
6489400066پيغوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب30675
6499400073سنجدکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني كاشمرخراسانمشهد ميدان خيام خيابان فيروزه نبش فيروزه2طبقه17523740حقوقي39574
6509400075کلاته قدم 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني چيني نيزارخراسانمشهد جاده قوچان شهرسنگ صنايع سنگ بيسان6653377حقوقي27017
6519400076ده غيبيسنگ‌هاي تزئيني و نمادانيال هاشميمشهد رضاشهر بلواررضوي 18پلاك35و108787013 و 09153105715حقيقي40888
6529400077مرواريد مشهدسنگ‌هاي تزئيني و نماعفت هاشميمشهد خ احمدآباد خ ملاصدرا16پلاك48424178حقيقي41289
6539400080خلجسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گرانيت قدسمشهدانتهاي 38متري آزادشهر پلاك9826057293حقوقي47623
6549400081دهنو شانديزسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا قانع شاطرحسينيمشهد بلوار وكيل آباد خ صدف20پلاك256650712 و 09155152312حقيقي48276
6559400082تجديسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي پوراحمد بايگيكاشمر بلوار جانبازان پمپ بنزين امير9151328538-5328255727حقيقي1291026
6569400086سلطان آباد سبزوارسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدحسن مصطفويكاشمر خ مدرس جنب دفتر نساجي منزل شخصي28511حقيقي56665
6579400093کوه کمر بجنوردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب13174
6589400101بابا امان بجنوردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب979
6599400106مارانديزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني مشهدكوهمشهد خ كوثر13پلاك826651089 و 9151154941حقوقي32002
6609400110مهدي بجستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني آريان سنگ گنابادگناباد خ امام خميني جنب ايران خودرو2574 و 8060حقوقي40548
6619400111کوه کمر بجنوردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب13174
6629400112اسو 3سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني طلوع بيمرغگناباد خ حافظ16پلاك24970حقوقي13971
6639400113حوض بلوچ شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت خدماتي اكتشافي كشورتهران ميدان رسالت خ هنگام كوچه 42پلاك17891474 و 7899018حقوقي41598
6649400115شرق حوض بلوچسنگ‌هاي تزئيني و نماشكوفه بهرينيمشهد بلوارشهيدصادقي خ مالك اشتر9پلاك407615477 و 09151117712حقيقي42032
6659400116کاردهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني مرمربلورينتهران خ شهيد بهشتي نرسيده به ميدان تختي پلاك26طبقه209151120567 و 88739112حقوقي42198
6669400117اسوگناباد 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني بهارستان خراسانمشهد - بلوار آزادي - نبش آزادي 67 - پلاک 570511-6089770حقوقي43352
6679400118بابا امان شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6689400119کلاته باقر خانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6699400121خاتم 2سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود پهلوان مقدممشهد-رضاشهر-خ ملک الشعراء-نرسيده به چهارراه اول-پ 26-کدپستي 916693736509151145698حقيقي25562
6709400123فديههسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنايع معدني سخت سنگان شرقتهران 17شهريورجنوبي كوچه شهيدخاك دوست غربي پلاك3609121086687 و 3156687حقوقي53130
6719400124فخرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماسليمان فلاحتي شرقمشهد بلوارفردوسي خ ثمانه تعاون5پلاك717676143حقيقي29399
6729400125باغچق بجنوردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6739400126چاه پاليزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت فخرآفرينان خراسانمشهد بلوارهاشميه24بعدازچهارراه اول قطعه سوم شمالي طبقه همكف7629293 و 09135116031حقوقي55105
6749400128تکمرانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6759400134نيانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سنگ چيني سيمين شرقگناباد بلوارمعلم11پلاك409155345123حقوقي11277
6769400136بابا امان شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6779400137کمر زردسنگ‌هاي تزئيني و نماجلال رحمتيمشهد خ آيت اله عبادي103كوچهشهيدحسني ركپلاك3209151135831 وحقيقي12972
6789400138استخرعلينقي غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد عنايتي طرقيمشهد30متري اول احمداباد رضا19 پ449372049571و8403576حقيقي1288414
6799400139کلاته باقر خانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6809400141پارسيان گرمهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب14810
6819400147مهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت دنيامهرگانتهران خ ويلا خ كلانترساختمان200پلاك44طبقه5واحد238907147 و 8890803حقوقي116251
6829400162تک سياهسنگ‌هاي تزئيني و نماصندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنيتهران بلوارآفريقا نزديك بزرگراه مدرس خ گلدان پلاك2022053617حقوقي24548
6839400164چاه شيرينسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي پيشوائيگناباد خ شهيد شوريده جنب اداره ارشاداسلامي پلاك517250471 و 05357250647حقيقي26486
6849400165الوان حراسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني حراگنابادگناباد نبش بلوارملم7طبقهفوقاني دفترشركت05357254315حقوقي27167
6859400166باغچق بجنوردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
6869400167داغي کوهسرخسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني آزادي خراسانگناباد شهرك صنعتي سنگ بري توكل09151358818 و 05357254080حقوقي10014
6879400177کلاته سنگيسنگ‌هاي تزئيني و نماعليا علاييمشهد خ خاقاني7پلاك1668792415 و 8406242حقيقي11497
6889400178ده غيبي شمال غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن قدس رضويمشهد بلوارشهيد منتظري آپارتمانهاي تك آستان قدس طبقه3واحد327و3288417471 و 8441660حقوقي11496
6899400179حوض بلوچ غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين بانژادمشهد جاده سنتوكيلومتر5دفترسنگ بانژاد6650068حقيقي11499
6909400182سنگ بستسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن قدس رضويمشهد بلوارشهيدمنتظري آپارتمانهاي تك آستان قدس طبقه3واحد327و3288417471 و 8441660حقوقي12581
6919400183گلبوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگ سازان مرمريت گلبومشهد كوثرجنوبي17پلاك109155135187 و 8835063حقوقي13484
6929400184باغچهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مشهد عمران هشت(سهامي خاص)مشهد -بلوار وكيل آباد-جلال آل احمد 7-پ 1006076201حقوقي10854
6939400185فيلشورسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت جهان سنگ سبزوارسبزوار جعفرآباد كارخانه سنگبري صالح آبادي05714443381حقوقي13529
6949400191چاه پاليز شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني آراگونيت گنابادمشهد بلوارآزادي 67پلاك576089770حقوقي15458
6959400194هزار ويکسنگ‌هاي تزئيني و نمافريدون اسماعيليتهران خ پيروزي خيابان پرواز جنب مسجداباعبدالله پلاك28209122887496حقيقي17253
6969400195نجم آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماافشين زمانيان رادتهران خ جلال آل احمد پلاك 147 طبقه3واحد688241530 و 31حقيقي17250
6979400198ده غيبي حنوب شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماكامبيز رضوانيمشهد خ ابن سيناغربي پلاك1297684482 و 09155127951حقيقي18875
6989400200جوديسنگ‌هاي تزئيني و نماجعفر آبيارمشهد جاده سنتوشهرسنگ سنكبري آبيار09151110717 و 6055536حقيقي19912
6999400207مشکي سنگ تربت حيدريهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني مشكي سنگ تربت حيدريهتربت حيدريه خ فردوسي شمالي روبروي شركت نفت ساختمان تعاوني05312310044حقوقي23481
7009400213تکمرانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
7019400222احمد آباد بجستانسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد نظرزادهسبزوار ميدان فاطمي ابتداي خ محقق پلاك6009151713051 و 2220201حقيقي11132
7029400225رودشورسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدهاشم كلالي نيامشهد بلوار سازمان آب بلوارشهيدصادقي مالك اشتر9پلاك4009151117712 و 7615477حقيقي11819
7039400230ششتمد سبزوارسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني بيهق سبزوارسبزوار فلكه شهرباني ترمينال قديم دفترشركت09151711640حقوقي12755
7049400231سنونج بايگسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس شريف ثانويتربت حيدريه خ قائم 4پلاك382222893عدم انتخاب13073
7059400236تربت جامسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا راه چمنيمشهد بلوارامامت10بين 4راه 2و3پلاك79طبقه36095021عدم انتخاب14177
7069400238اسو 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني اسوگنابادمشهد كيلومتر5جاده قوچان صنايع سنگ نقيبي6652748 و 7683408حقوقي14259
7079400245مرواريد ده غيبيسنگ‌هاي تزئيني و نمافتح الله ياوري فروشانيخميني شهر-خيابان لادره-منزل شخصي09131191773حقيقي15555
7089400256ششتمدسنگ‌هاي تزئيني و نماعيدالحميد علي آباديتهران شهرك غرب بلوارفرحزادي برج افق طبقه5واحد4022366922حقيقي18256
7099400265ولي نعمت توسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب6814
7109400266الوان کوه گلي بجستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بين المللي سرمايه گذاري فجربهمن خراسانمشهد خ سلمان فارسي پلاك628432847حقوقي19958
7119400276چهارخروار بجنوردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب8350
7129400283کوه سيناسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدتقي سالاريمشهد خئ مدرس ساختمان شماره14طبقه8اتاق1205112211202عدم انتخاب23425
7139400288سياه چشمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي معدني تراورتن خراسانمشهد سهرك سنگ بري اسدي سيدمحمدحسيني09155046687و05282222275حقوقي10770
7149400291گرگابسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اصغرمعلم كاريزبالاييمشهد-بزرگراه آسيايي-بعد از پمپ بنزين امام هادي-روبروي شرکت پپسي-مجتمع تجاري ص09151824610حقيقي11715
7159400294الوان چاه شيرين 1سنگ‌هاي تزئيني و نماصندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنيتهران بلوار آفريقا-نزديك بزرگراه مدرس-خ گلدان-پ 22-كدپستي 196688314902122053617-8حقيقي12689
7169400298بيدختسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدعلي دهقاني بيدختيگناباد بيدخت خ باهنر نبش باهنر5پلاك12109151358473 و 7332241حقيقي13283
7179400303بايگ گرانيت تربتسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني بايگ گرانيت تربتتربت حيدريه خ مظفريه25پلاك27809151311373حقوقي13756
7189400305برماني فرزنه تايبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدحسين حسن زاده رادمشهد خ خيام18پلاك707684929عدم انتخاب14289
7199400307درساي طرقبهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گرانيت درسامشهد بلوارآب وبرق 7تير19پلاك1409155157457 و 8812460حقوقي14788
7209400308آريا کاشمرسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي نيك روشكاشمر خ فاطميه9 سه راهي اول سمت چپ پلاك1205328225436حقيقي15385
7219400310کلاته عربهاسنگ‌هاي تزئيني و نماجلال بهلوريمشهد بلوارملك آبادبلوارخيام 1پلاك416100781و2حقيقي15589
7229400313پارسيان گرمهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب14810
7239400318کاوشگران فخرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني كاوشگران فخرآبادبجستان شهرك كارمندان دفترشركت09155351291 و 05356224625حقوقي16288
7249400322درونهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت اكتشافي استخراجي كرگينتهران بلوار ميردامادبرج آرين طبقه6شرقي واحد2322258374الي7حقوقي17938
7259400324فخرآباد جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني دژنار پارتيانمشهدكيلومتر 7 جاده قوچان بعد از كفش طوس صنايع سنگ نقيبي09151151894 - 6652748 -7688296حقوقي18681
7269400327کوه دالسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت اكتشافي استخراجي گرگينتهران خ ميردامادبرج آرين طبقه6شرقي واحد2322258374حقوقي19118
7279400344مشکي گلستان بايگسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گلستان شرق طوسمشهد خ انقلاب اسلامي3ساختمان فرخ طبقه2واحد18513853حقوقي22308
7289400364سيدآباد رشتخوارسنگ‌هاي تزئيني و نمااسداله خاتميمشهد رضاشهر پيروزي6فاز3جنب مسجدرضوي پلاك688798333حقيقي25316
7299400368رزگ بايگسنگ‌هاي تزئيني و نمابهرام عبدالملكيمشهد خ دانشجو13پلاك9409153117673عدم انتخاب25492
7309400370کوه سفيد سبزوارسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سپيدمعدن بيهقسبزوار روستاي مهر09155173357 و 5712659153حقوقي25624
7319400377يونسيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت الوان سنگ بجستانبجستان ميدان فردوسي داخل كارخانه مهساب05356222700حقوقي11042
7329400382کوه چلي کاشمرسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن مهجوركاشمر خ دهخدا18پلاك309155317175حقيقي11447
7339400443سنگ بست مشهدسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد زحمت كشمشهد بلواروكيل آباد سه راه هنرستان پلاك2868830502عدم انتخاب20368
7349410458هشتادان تايبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احياءصنايع خراسانمشهد خ سناباد بين ابن الرضاوتكتم شماره3718449405حقوقي23518
7359410459گرانيت ساروج مشهدسنگ‌هاي تزئيني و نماعباسعلي امينيمشهد بلوارامامت 50پلاك786055066حقيقي20018
7369410465نقاره خانهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي يعقوبيمشهد رضاشهر خ خاقاني19پلاك2109151175159 و 8781189حقيقي10969
7379410470بلورسراسنگ‌هاي تزئيني و نمارحمت اله اسدي منظريتربت حيدريه بلوارسپهبدقرني18پلاك1209159300553و05312229468حقيقي12569/4
7389410471چشمه عباسسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامحسين شهابيتهران خ سهروردي شمالي كوچه فيروزه پلاك5طبقه388750351و88764343حقيقي13183
7399410477قلعه سرخ تربت جامسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدحسين طوسيمشهد بلوارسازمان آب كوچه بهمن پلاك2209153169573-7685300حقيقي16287
7409410480ماروس شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماطاهره نظري عيانومشهد رضاشهرشهرك طالقاني 4پلاك368782816حقيقي17563
7419410488سلطان سليمانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني دركاومشهد بلوارفلسطين22پلاك807685300حقوقي19058
7429410489پاسسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي ترشيزيانكرج خيابان كسري كوچه رازقيپلاك1509125041284حقيقي19122
7439410491سپيدگرانيت1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سپيدگرانيت مهرتهران خ ولي عصرروبروي پارك ملت ساختمان صورتي طبقه5پلاك3802122010390حقوقي21650
7449410492سپيدگرانيت2سنگ‌هاي تزئيني و نماجمشيد فلاح دوستتهران خ ولي عصرروبروي پارك ملت ساختمان صورتي طبقه5پلاك3802122010390حقيقي21649
7459410507عنبرسراسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمدبلبل تربتيتربت حيدريه به ميدان22بهمن موزائيك سازي بلبل09151311296حقيقي22882
7469410508فديهه شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن قدس رضويمشهد بلوارتلويزيون آپارتمانهاي تك آستان قدس واحد3278417471حقوقي24533
7479410519جامسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پويندگان گرانيت تايبادمشهد خ فرامرزعباسي كوچه 6پلاك1705116075351حقوقي12535
7489410520چشمه غاريسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توليدي معدني دياراسراربيهقكرج فاز2انديشه خ نيلوفركوچه بنفشه5پلاك3302623542075و09126621169حقوقي19433
7499410522حسين آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن قدس رضويمشهدبلوارتلويزيون آپارتمانهاي آستان قدس طبقه3واحد32705118424009حقوقي11690
7509410525درخشانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت جهان سنگ سبزوارسبزوار شهرك صنايع09151160285 و 05714657072حقوقي20324
7519410526درساسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توليدي معدني سنگ گستران چنارانچناران كيلومتر30جاده دهستان بقمچ09159000490حقوقي10295
7529410534عين کوه بجستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن قدس رضويمشهد بلوارتلويزيون آپارتمانهاي آستان قدس رضوي واحد3278426050حقوقي17396
7539410537قوش آغل گلبوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت هومان رابين توسمشهد بلوارفردوسي آپارتمانهاي مرتفع بلوك1طبقه9واحد418462252 و 7624978حقوقي11972
7549410538کريستال فديههسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه شريف ثانويتربت حيدريه خ قائم 4پلاك605312222839حقيقي14512
7559410542کوه بادريسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني دركاومشهد خ فلسطين22پلاك807685300حقوقي19863
7569410543کوه تختسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن قدس رضويمشهد بلوارتلويزيونآپارتمانهاي آستان قدس رضوي طبقه3واحد3278424009حقوقي11691
7579410545گوين کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گوين كوه سربدارانسبزوار ميدان شريعتي عارف6 شركت عمران سربداران05712220690حقوقي10626
7589410547نامقسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن حلمي طرقيمشهد خ آب وبرق ويلا11پلاك98671163حقيقي10453
7599410553ساروج 2سنگ‌هاي تزئيني و نمازهرا آسالمشهد-بلوار وكيل آباد-خيابان صدف-صدف 2- پلاك 4509155193138حقيقي22764
7609410555کوثر خرسانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گسترش صنعت و معدن كوثر خراسانمشهد-خ بهار-شركت گسترش صنعت و معدن كوثر خراسان09153117795حقوقي28805
7619410567تجرودسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن مهجوركاشمر-خ دهخدا-اول بلوار - دست چپ-پ 609155317175-05328236123حقيقي21749
7629410571ملک آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي نوريمشهد - خيابان دانشجو-دانشجو 13 - ساختمان اکسين -واحد 22109151151578حقيقي23857
7639410572کوه آرياسنگ‌هاي تزئيني و نماعصمت عرفاني خليل آبادکاشمر-خيابان امام موسي صدر 23 - پلاک 1/388246817-0532حقيقي24300
7649410576مرواريد ثامنسنگ‌هاي تزئيني و نمااکرم رضازادهمشهد-خيابان فلسطين- فلسطين 8- پ 6 - طبقه47656396حقيقي25544
7659410579رحمتسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي رحمتيمشهد-خيابان عبادي-عبادي 93-پ1137320237حقيقي27180
7669410585گردوئي کاردهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدنكاران خراسان رضوي(سهامي خاص)مشهد-ميدان سلمان فارسي-ساختمان وصال-واحد309151097100-8785318حقوقي29445
7679410593آب چشمهسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدحميد علاقه بند حسينيمشهد - خ ملك آباد - نسترن 1 - پ 4009155145090حقيقي12019
7689410597هفت آسيابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني مه سنگ طوس(سهامي خاص)مشهد-بلوار وكيل آباد-بين كوثر 2 و 4-پ 1409155111753حقوقي13667
7699410608کوثرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعت و معدن كوثر خراسان(سهامي خاص)مشهد-خيابان توحيد-توحيد10-پ 3087279701-09153117795حقوقي17479
7709410616سرخکوه بجستانسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي توكليمشهد-بلوار پيروزي-پيروزي 46-جنب پلاك 528831074-09155175783حقيقي18224
7719410621الغورسنگ‌هاي تزئيني و نماحمد زارع هرفتهمشهد-سازمان آب-كوچه سامان-پ 747269474-09151105005حقيقي18735
7729410624مهر2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت دنيا مهرگان(با مسئوليت محدود)تهران-خ ويلا-خ شهيد كلانتري-پ 44-واحد2302188907147حقوقي18957
7739410625سفيد خراسانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين بانژادمشهد-هنرستان 30 - پ 1009151582568حقيقي18894
7749410628چشمه روغنيسنگ‌هاي تزئيني و نماصنعتی و معدنی نگاره سنگ تاومشهد ازادی 115 بعد از سه راه دوم سمت چپ6671099-6679099-9153145528حقوقي20129
7759410633چهارقلهسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس حسين زاده بهره مندمشهد-خ بهار-هويزه 8-پ 1508543880-09158808415حقيقي20449
7769410644تجرودسنگ‌هاي تزئيني و نمااحسان حلمي طرقيمشهد-بلوار فردوسي-خ ثمانه20-مجتمع كيان9-واحد91-كدپستي 91887374497675139-09153143677حقيقي23028
7779410645عباس آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمااحسان حلمي طرقيمشهد-بلوار فردوسي - خ ثمانه 20-مجتمع كيان 9-واحد 91-كدپستي 91887374497675139-09153143677حقيقي23027
7789410646سرچالسنگ‌هاي تزئيني و نمااحسان حلمي طرقيمشهد-بلوار فردوسي-خ ثمانه20-مجتمع كيان9-واحد 91-كدپستي 91887374497675139-09153143677حقيقي23026
7799410648شيزنسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد گلبافتايباد-شهرک امام حسين - جنب بنياد شهيد-ايزوگام شرق09159289025حقيقي24891
7809410649چاه تلخ سبزوارسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت توليدي معدني مرمريت چشمه غاري سبزوار(سهامي خاص)تهران-خ قزوين-خ هفت چنار-خ حسام الدين-جنب کوچه شهيد ساري-پ245-ط 2 - واحد 3-کد09126621169-09157149498حقوقي24931
7819410654خاتم 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مرواريد خاتم شرقمشهد-رضاشهر-خ ملک الشعراء-نرسيده به چهارراه اول-پلاک 26-کدپستي 917779356609151145698حقوقي26729
7829410655خاتم 3سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مرواريد خاتم شرقمشهد-رضاشهر-خ ملک الشعراء-نرسيده به چهارراه اول-پلاک 26-کدپستي 917779356609151145698حقوقي26730
7839410658درقلعهسنگ‌هاي تزئيني و نمااصغر خوبان علي آبادرشتخوار-روستاي علي آباد دامن-منزل شخصي-پلاک 6-کدپستي 954817655309153333063-05326383351حقيقي28424
7849410659بسکسنگ‌هاي تزئيني و نمااسماعيل يزداني بايگيتربت حيدريه-خيابان روحبخش-16متري احمدي-پلاک 15-کدپستي 951673518509151331813-05312228271حقيقي29000
7859410663سرخ آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سرمايه گذاري و توسعه معادن شرق(سهامي خاص)مشهد-خيابان آبكوه-آبكوه 16-پلاك2-طبقه2-واحد2028409595-09153153481حقوقي29562
7869412670کبوترسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني زرين كوه توسمشهد-جاده فريمان-تپه سلام-مجتمع سنگ غلامي ريابيسنگبريها-خيابان دوم-صنايع05123553260حقوقي30914
7879412673پشته تايبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اكبر معلم كاريز بالائيمشهد-رضوي 47-پ 1809153103072-09151824610حقيقي31866
7889412675بايگ بلوکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدن بايگ بلوكمشهد-باهنر 10-پ 1/209393802409-8695007حقوقي32408
7899412687روکالسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت پرین بتن آمودمشهد- بلوار وکیل آباد- سامانیه 16- پ2909155112306-05118838390حقوقي12388
7909412695کلاته ملاحسنسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگ تزئيني مرمريت تنديس كاشفسبزوار-خ عطاملك شمالي-جنب دفتر ايران پيما-كدپستي 961374445509151700960-05712262133حقوقي14292
7919412696کراتسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي سليماني مقدممشهد-رضاشهر-خ دعبل خزائي 7-پ 56-كدپستي 918587477409151117712-8785077حقيقي14368
7929412725کوه آريانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن سليماني  عدم انتخاب28557
7939412734کمرزردسنگ‌هاي تزئيني و نمامعصومه حقوقي نوقابي  عدم انتخاب32319
7949412740گرمه تايبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالرسول حسني سنگانيخواف-بخش سنگان-خ معدن-روبروي مسجد محمد رسول الله-منزل محمد جمالي0529-4233137 و 09154117995حقيقي4/33402
7959412742مرمريت بزنگانسنگ‌هاي تزئيني و نمامليحه شوقي لائينكلات نادري-لائن نو-منزل امير محمد شوقي0512-2634226 و 09158521878حقيقي4/33401
7969412777گرانيت رجاءسنگ‌هاي تزئيني و نمابشیر انجیدنیمشهد- بلوار دانشجو- دانشجو32- پ23-کدپ917817437309383275680-05118685125حقيقي120/1266241
7979412791گرانيت خوشابهسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالکریم حیدریمشهد- بلوار خیام- خیام18- پ70-کدپ959194797905117652227-09151156193حقيقي120/1273083
7989412821سنگ چيني دهنو شانديزسنگ‌هاي تزئيني و نماعلیرضا قانع شاطر حسین پورمشهد- آزادی111- جراح5- انبار هفتم- بنکداری خیام09155152312-6652639حقيقي120/1286698
7999412824مرمر جوديسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تلاشگران پارسه زرین گواشیرکرمان- خ جهاد- جهاد92-قطعه5-سمت چپ09158272787حقوقي4/19912
8009412827گرانيت ده غيبي شمال غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معادن قدس رضویمشهد- بلوار ش منتظری- آپارتمانهای استان قدس-ط3-واحد327و3288460052-8464638حقوقي4.11496
8019422750گرانيت آذرسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالجبار حسني سنگانيخواف-بخش سنگان-خ معدن-روبروي مسجد محمد رسول الله-منزل محمد جمالي0529-4233137 و 09156127186حقيقي16186
8029422779سنگ چيني فرزنه تايبادسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني گرانيت خراسانتپه سلام مجتمع سنگبري ها ميلان اول سنگبري فاضلي7673225-9151117712حقوقي23080
8039422785مرمريت پاسارگادسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدی قوام سعیدیگناباد نوغاب خ قائم قائم 25 اخرین منزل سمت راست5337227692-9153759252حقيقي1238159
8049422788ابوالخيرسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي توكليمشهد بلوار پيروزي پيروزي 46 جنب پ 529155175783-8465638حقيقي1240307
8059422788ابوالخيرسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي توكليمشهد بلوار پيروزي پيروزي 46 جنب پ 529155175783-8465638حقيقي1240307
8069422788ابوالخيرسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي توكليمشهد بلوار پيروزي پيروزي 46 جنب پ 529155175783-8465638حقيقي1240307
8079422788ابوالخيرسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي توكليمشهد بلوار پيروزي پيروزي 46 جنب پ 529155175783-8465638حقيقي1240307
8089422788ابوالخيرسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي توكليمشهد بلوار پيروزي پيروزي 46 جنب پ 529155175783-8465638حقيقي1240307
8099422812مرمراراگونيتي شرشرسنگ‌هاي تزئيني و نمامرواريد خاتم شرقمشهد فلكه تلويزيون رضاشهر خ ملك الشعرا بهار نرسيده به چهارراه اول سمت چپ پ 26 واحد53210621-9151145698حقوقي1301668
8109422846سنگ تزئيني کيبر کوه کوچکسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدحسین مهرجوتربت حیدریه- خ کاشانی7- ملک الشعرا6-پ409154083628حقيقي1342467
8119440451دهبيدآراسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني دهبيدآرامشهد بلواردانشجو3پلاك116طبقه309122250486حقوقي22680
81210400006پلام سوسنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
81311400004اژدهاتوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب2/1372
81411400005گوادر يکسنگ‌هاي تزئيني و نماعين اله مراديخرمدره خ سيد جمال الدين اسد آبادي خ دستغيب ك شماره 9 پ4024225524088حقيقي118/8800
81511400006مهرين آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مبينتهران خ آفريقا بعد پمپ بنزين ك ايرج ش 92019576حقوقي2604/2
81611400009پالاس يکسنگ‌هاي تزئيني و نمارويا مصلي نژادتهران محموديه خ صفا اصفهاني 8 فرعي قائم پ2009126050541حقيقي3874/2
81711400010قره داغسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م آذر آجينتهران-ميدان ونك-روبرويشيرخوارگاه آمنه-كوچه ليدا-پ10 حقوقي3963/2
81811400016خراسانلو سهسنگ‌هاي تزئيني و نماش خرم گرانيت نوينخرمدره خ سيد جمال اسد آبادي بالاتر ازسازمان آّب بن بست23پ2 حقوقي2/7137
81911400021گوادر چهارسنگ‌هاي تزئيني و نماش توليدي الوند كوهخرمدره خ امام انتهاي بلوار پ3952817771152حقوقي2044/2
82011400022خراسانلو يکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ژكانتهران خ مطهري شرقي روبروي باشگاه بانك سپه پ4888843265و888704980-021حقوقي2/2048
82111400033حاجي سيران دوسنگ‌هاي تزئيني و نماش م سيران گرانيت قافلانكوهزنجان شهرك وليعصر نرسيده به ميدان ك 2بلوك 12 قطعه 63234985-0241حقوقي2/6029
82211400034اميرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب2/6120
82311400035خليفه لوسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م آذينتهران خ ونك روبرويشير خوارگاه آمنه ك ليدا پ10218881136حقوقي6865/2
82411400036خراسانلو دوسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م رز گرانيتزنجان-شهرك امير كبير فاز 1خ دوم قطعه50944251855-0241حقوقي188540
82511400037حاجي سيران يکسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت سيران گرانيتزنجان فاز 14 اراضي پايين كوه ميثاق 14 پ 2354253203-0241حقوقي189082
82611400040حاجي سيران سهسنگ‌هاي تزئيني و نماش م گرانيت نماي فجر زنجانزنجان خ امام مهمان پذير سعدي09123393689حقوقي118/2992
82711400043ورمزيار سفليسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي كاظميزنجان خ خرمشهر خ سوم شعبان پ1 حقيقي118/3841
82811400045بروندهسنگ‌هاي تزئيني و نمااحسان حساميزنجان شهرك كارمندان خ هفتم فاز 2 پ45209121413492حقيقي118/5800
82911400047الوند يکسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م آذينتهران-ميدان ونك-روبروي شيرخوارگاه آمنه-كد ليدا-پ10218881136حقوقي118/10194
83011400050سليمان بلاغيسنگ‌هاي تزئيني و نماامير نصيريزنجان كوچه مشكي پ6564243258-0241حقيقي118/12928
83111400051حاجي سيران چهارسنگ‌هاي تزئيني و نماش م گرانيت حاج سيرانزنجان خ ضيايي ك جاويد بار فروشي حيدري روستاي حاجي سيران اقبال عسگري5255740-0241حقوقي118/13588
83211400054پالاس دوسنگ‌هاي تزئيني و نماش م نما سنگ ابهرزنجان خ فرودگاه روبروي جهاد سازندگي پ1209121416543حقوقي561/118
83311400058گل سنگسنگ‌هاي تزئيني و نمامسعود ملك زادهتهران جاده قديم قم حسام آباد خ 7تير خ شكوفه سنگبري علي09121518342و02292545846حقيقي2910/118
83411400060خراسانلو چهارسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن اژدهاکتهران حقيقي118/2906
83511400065ام آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماباقر محمديزنجان خ خرمشهر پ1933234985حقيقي6008/118
83611400066کوه زين 2سنگ‌هاي تزئيني و نماجعفر صدريخرمده خ امام روبروي بيمارستان بوعلي سينا ك28پ609121411499,02425525532حقيقي11338/118
83711400070الوند3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب13347/118
83811400071الوند دوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
83911400074گوادر دوسنگ‌هاي تزئيني و نماش سنگ جهان ره آوردتهران مجديه شمالي كوجه عبيدي پ39 واحد 4 حقوقي2960/118
84011400079جزيمقسنگ‌هاي تزئيني و نماش اكتشافي استخراج گر گينتهران خ مير دامادساختمان آرين شماره174 طبقه 6 واحد237-22258374حقوقي8178/118
84111400081سليمان بلاغي دوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب118/10242
84211400084خليفه لو دوسنگ‌هاي تزئيني و نماش م ت نما سنگ خرمزنجان خ امام بن بست شهيد مرتضي انباري پ12425226226حقوقي2005/118
84311400088دو اسبسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب118/5864
84411400089گوادرسنگ‌هاي تزئيني و نماحافظ صدريخرمدره خ امام روبروي بيمارستان بو علي سينا ك 280پ609121411499حقيقي5919/118
84511400090والايشسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد جلالي مهركرج-ميدان 7 تير-بلوار دانش آموز-روبروي نمايشگاه دو گل ساختمان پاليز-پ2865-طبق حقيقي7207/118
84611400093کپز 1سنگ‌هاي تزئيني و نماصادق كهراريانقزوين-خيابان دانشگاه-كوچه 52-پ189122810051حقيقي10799/118
84711400095تخته يوردسنگ‌هاي تزئيني و نمانداردنداردنداردعدم انتخاب118/19939
84811400096کپز 2سنگ‌هاي تزئيني و نمابرزگر اردكانيتهران-دولت آباد شهر ري-كيوان سنگ بري رفاه33742595حقيقي13525/118
84911400098آلمالو 1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب118/18492
85011400102ورمزيار بنام مهدی کاظمیسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ارغوان گرانيتاصفهان-خيابان خيام-كوچه فرقداني-كوچه فورجاني اول-بن بست ايمان9131182684حقوقي634/118
85111400104الوند جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماش اكتشافي استخراجي گرگينتهران خ ميرداماد ساختمان آرينشماره 174طبقه ششم شررقي واحد237-22258374حقوقي1128/118
85211400111خليفه لو 3سنگ‌هاي تزئيني و نماجواد بهجتي اردكانيتهران-خ ستارخان-نرسيده به فلكه اول صادقيه-مجتمع نگين-طبقه7-واحد319121176911حقيقي10658/118
85311400112شمال کوه زينسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت خرم سنگ ابهرابهر-شناط بالا-خ دكتر بهشتي-ك الياس حاج ياني-پ117 حقوقي11338/118
85411400114قره حصارلوسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضا ابراهيميچهارراه سعدي ك ش انصاري پ8 حقيقي13068/118
85511400117امير دوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب118/18066
85611400118دربندسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار همدانتهران-خيابان اسد آبادي-خيابان 37- شماره18-طبقه 3=واحد588065935حقوقي20610/118
85711400120آلمالو 2سنگ‌هاي تزئيني و نماابوالفضل حاجي انوريابهر- خيابان معلم كوچه 8متري پنجم پلاك 809122422118حقيقي5416/118
85811400121حبشسنگ‌هاي تزئيني و نماش گدار سنگ غربزنجان خ فرودگاه كوچه پيروز پ3409121414527حقوقي5417/118
85911400124ورمزيار3سنگ‌هاي تزئيني و نماش ارغوان گرانيت زنجاناصفهان خ خيام ك فرقداني ك فروجاني اول بن بست ايمان9131182684حقوقي10195/118
86011400131انگورانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب118/16959
86111400133درسجينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب118/18903
86211400134پالاس 3سنگ‌هاي تزئيني و نماش م كانسار كاوانزنجان خ خرمشهر روبروي دبيرستان قدس پ193 حقوقي22797/118
86311400140اردهينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت چايان سنگ هگمتانههمدان - خيابان بوعلي - خيابان بينالنهرين-پلاك1188118276088حقوقي30435/118
86411410151خليفه لو4سنگ‌هاي تزئيني و نمامعدن كاران خليفه لوخرمدره- انتهاي خيابان شهيد كاظمي-09121714537حقوقي18759/118
86511411160حاجي سيران 4سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
86611411163خراسانلو بنام شرکت معدني خرم گرانيت نوينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني خرم گرانيت نوينخرمدره،خ سيدجمال الدين اسدآبادي،بالاتر از سازمان آب بن بست23،پلاك209121411301حقوقي2.7137
86711411168مرمريت شيخ جابرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
86811411171بازالت کبريکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
86911411180گرانيت خراسانلو يکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87011411183گرانيت حبشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87111411186گرانيت گاودرهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87211411196تراورتن کپز 3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87311411210گرانيت ام آباد دوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87411411218تراورتن انگوران بنام شرکت صنعت سيناسنگسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87511411226سنگ گرانيت خراسانلو بنام مسعود ملک زادهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87611411227گرانيت خليفه لو بنام شرکت آهن آجينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87711411245تراورتن کپز يک بنام صادق رادکياسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87811411279تراورتن اردهينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
87911411285تراورتن اردهين به نام مسعود رضويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
88011411289گوادر يکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
88111411297گرانيت خليفه لو 2 بنام شرکت تعاوني نما سنگ خرمسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
88211420144قوزلوسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اوسط بهراميخرمدره- خيابان جانبازان غربي- كوچه يك-پلاك375521759حقيقي2304/118
88311421170سنگ تزئيني- سنگ لاشه بنام ابوالفضل نامجومنشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
88411421269گرانيت بنام وحيد رحمتيانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
88512400020محمدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب3180
88612400036طالوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب8680
88712400102چاه شيرينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب13168
88812400107مهتابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب15077
88912400134باباحافظسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت شادار سنگ دامغاندامغان - خ خندق - مجتمع افلاک6 واحد 636715154حقوقي30118
89012400151برکيانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني چکل سرخهسرخه -بعد از شهرک صنعتي لاسجرد4454954حقوقي16117
89112400161سفيد لتسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدآقا بينائيمهديشه - خ صاحب الزمان- پلاک 3902323623236حقيقي38913
89212400169طاروسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب4393
89312400195چاه فراقسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب20333
89412400251ساروسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب21497
89512400275اسبرزينسنگ‌هاي تزئيني و نماموسسه معادن هميار توليدسمنان حقوقي9595
89612400315ارمسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت اکتشاف تولیدی بازرگانی سنگ تزئيني نيل  حقوقي 
89712400316مياميسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
89812410357نردينسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدمحمد حسينيتهران -بلوارآفريقا-خ نور-پ40 - ط5 حقيقي30071
89912410401طالوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
90012413488سياه سر افترسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه رجبی  حقيقي 
90112413501کوه زرشکيسنگ‌هاي تزئيني و نماحسین شاهری  حقيقي 
90213400004بوگ 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گرانیت سفید بوگ زاهدان  عدم انتخاب 
90313400006چاه زردسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاونی 462 کرومیت زاهدان  عدم انتخاب 
90413400014نور آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماسهراب براهویی  عدم انتخاب 
90513400015گراغهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب23639
90613400016بندانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب25487
90713400018بوگ 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشهباز شه بخش  عدم انتخاب11126
90813400022گروکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب7468
90913400024خير آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد اسحاق حسن زهی  عدم انتخاب 
91013400026تلار سنگ حسين آبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب25256
91113400027قرمز حيدر آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد براهویی  عدم انتخاب 
91213400029تله سياهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب12321
91313400033ريگ ملک 1سنگ‌هاي تزئيني و نماآمنه گمشادزهی  عدم انتخاب 
91413400034لوچوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب10363
91513400035سبز بزمانسنگ‌هاي تزئيني و نماسوسن نصیری نژاد  عدم انتخاب 
91613400036گشت يکسنگ‌هاي تزئيني و نماقادر بخش گمشادزهی  عدم انتخاب 
91713400037گشت دوسنگ‌هاي تزئيني و نماملک محمد شاه کرم زایی  عدم انتخاب 
91813400038سياه خاشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب11320
91913400041بوگ 3سنگ‌هاي تزئيني و نماراویه شه بخش  عدم انتخاب 
92013412045ریگ ملک 2سنگ‌هاي تزئيني و نمازر بی بی گمشادزهی  عدم انتخاب 
92113412046گرانيت توحيد آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمازیتون ریگی  عدم انتخاب 
92213412049گرانيت مکرانسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدی نارویی  عدم انتخاب 
92313412054گرانيت خيرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
92413412056گرانيت موره کوهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدایاز حسن زهی  عدم انتخاب 
92513412057گرانيت نور آبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
92613412059گرانيت سفيد سنگسنگ‌هاي تزئيني و نمانواب محمدانی رهبر  عدم انتخاب 
92713412060ريگ ملک 3سنگ‌هاي تزئيني و نمازلیخا گمشادزهی  عدم انتخاب 
92813412062کوه نورسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاونی 462 کرومیت زاهدان  عدم انتخاب 
92913412064بيد تفتانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد حسین چرخ زن ریگی  عدم انتخاب 
93013422067بيد زاهدانسنگ‌هاي تزئيني و نمااسحق آذربویه  عدم انتخاب 
93113422069حاجي آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمانوشیروان میرزاده  عدم انتخاب 
93213422071گرانيت حدسنگ‌هاي تزئيني و نماماه نور نارویی  عدم انتخاب 
93313422072محمد آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمایوسف شه بخش  عدم انتخاب 
93413422075سياه جکسنگ‌هاي تزئيني و نمادادمحمد محرم زاده  عدم انتخاب 
93513422076احياي دستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت احیا معادن استان  عدم انتخاب 
93613422077حصاروئيهسنگ‌هاي تزئيني و نمازهرا نارویی  عدم انتخاب 
93713422080فازي لکسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاونی 462 کرومیت زاهدان  عدم انتخاب 
93813422083ياران مکيسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالعزیز تاسا نارویی  عدم انتخاب 
93913422085چاه بريشسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد عظیم بشام ناروئی  عدم انتخاب 
94013422086سنگي چاهسنگ‌هاي تزئيني و نماغلام نوتی زهی  عدم انتخاب 
94113422095زردگر و تلارونسنگ‌هاي تزئيني و نماعیدو ناروئی  عدم انتخاب 
94213422098حصاروئيه دشت ملسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد انور ناروئی  عدم انتخاب 
94313422101چشمه بيدسنگ‌هاي تزئيني و نماشیر علی ریکی  عدم انتخاب 
94413422104تراورتن احمدسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد علی حسن زهی  عدم انتخاب 
94513422116دره آهوسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهیم شه بخش  عدم انتخاب 
94614400002مجتمع معادن دهبيدسنگ‌هاي تزئيني و نماتوليدي بازرگاني کيميا سنگ شير  عدم انتخاب2495
94714400010بردشيراز بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني درخشنده سنگ برد شيراز  عدم انتخاب8439
94814400012حسن آباد دهبيدسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني کريستال انگورک  عدم انتخاب9079
94914400013سرويه نيريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني سروحي  عدم انتخاب2673
95014400014نيريزسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد عبيدي  عدم انتخاب2791
95114400015قطرويه ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن سيگاري  عدم انتخاب31147
95214400017گوهرياب قوريسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني جهان گوهرياب  عدم انتخاب3977
95314400018گندمک کوهبرسنگ‌هاي تزئيني و نماولي ا.. هادي  عدم انتخاب4325
95414400021شفيع سنگ شيرازسنگ‌هاي تزئيني و نماقاسم زارعي  عدم انتخاب7629
95514400022کوه سفيد فنجان بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نما شرکت شايان مرمريت شيراز  عدم انتخاب7698
95614400023رضايي بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نمافرهنگ رضايي  عدم انتخاب7765
95714400024کوه قلات سورمه ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماكمال فلاح  عدم انتخاب8069
95814400026چاه سوار آغا شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مجتمع معادن سنگ چيني نيريز  عدم انتخاب8349
95914400028تنگ حنا شرقي ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مجتمع معادن سنگ چيني نيريز  عدم انتخاب11832
96014400030خرم بيدسنگ‌هاي تزئيني و نماسيف اله برخوردار  عدم انتخاب10275
96114400031چاه سوار آغا جنوبي ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع معادن سنگ چيني نيريز  عدم انتخاب10282
96214400035قلعه بهمن شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع معادن سنگ چيني نيريز  عدم انتخاب11830
96314400036تنگ حنا غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع معادن سنگ چيني نيريز  عدم انتخاب11833
96414400037قلعه بهمن غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع معادن سنگ چيني نيريز  عدم انتخاب11831
96514400038گندمي شيرازسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد علي ايزدي  عدم انتخاب 
96614400040مرمریت آرينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آرین درنا پارستهران - خ ملا صدرا - شیراز جنوبی021-88055325حقوقي108/3666
96714400042خارا سنگ قوري ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني خارا سنگ دليجان  عدم انتخاب 
96814400043سهندسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمداسماعيل دانشور  عدم انتخاب 
96914400044سرآسياب ارسنجانسنگ‌هاي تزئيني و نماامام قلي شادکام  عدم انتخاب 
97014400048ثمين دهيدسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت ثمين  عدم انتخاب19201
97114400052شمال شرق قوري ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي جاويد  عدم انتخاب25544
97214400061پر سفيد نيريزسنگ‌هاي تزئيني و نماعباسعلي تمنا دار  عدم انتخاب5376
97314400065سيمکان دهبيدسنگ‌هاي تزئيني و نمارحيم دانشور  عدم انتخاب 
97414400066باقر آباد ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني باقر آباد ني ريز  عدم انتخاب 
97514400068چنارميانه ديده گانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني چنار ميانه ديدكا  عدم انتخاب 
97614400071درنا بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماايرادا قاسمي  عدم انتخاب13169
97714400072طوس طاووسسنگ‌هاي تزئيني و نماصديق محمدي  عدم انتخاب13310
97814400073قصر سيمرغ ارسنجانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد زارعي  عدم انتخاب15910
97914400081کوه سفيد صفاشهرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سهامي معدني كوه سفيد خرمبيد  عدم انتخاب26772
98014400082تنگ پلنگون خير آباد فساسنگ‌هاي تزئيني و نمانصر ا.. كاووسي  عدم انتخاب30862
98114400084سرآباد ارسنجانسنگ‌هاي تزئيني و نماايرج رضايي  عدم انتخاب1000
98214400086ايرانپارسسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدخليل شريعتي آل سعدي  عدم انتخاب719
98314400087فتاح سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدا... اسفندي  عدم انتخاب1221
98414400088آبادهسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامحسين زارعي  عدم انتخاب1657
98514400092خورجان 3سنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبی حاجی حیدریاصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان38 سنگبری نوید09131112865حقيقي108/1/34171
98614400097المهدي قصرقمشهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي سلطاني برشنه  عدم انتخاب8973
98714400098سپيد سنگ شيرازسنگ‌هاي تزئيني و نماجواد رضائي  عدم انتخاب9494
98814400101کيان سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد کيانيان  عدم انتخاب11898
98914400102کره ائي سرچهان بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگ معدن ياقوت مرمرزاگرس  عدم انتخاب12985
99014400104تپه هاي رباط آبادهسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني اسفند آباده  عدم انتخاب143299
99114400105آجينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني آهن آجين  عدم انتخاب14737
99214400107نيلوي قطرويه نيريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 15 قطرويه نيريز  عدم انتخاب15119
99314400109رباط شاه عباسي آبادهسنگ‌هاي تزئيني و نماتوليدي بازرگاني اميد آباده  عدم انتخاب16209
99414400111چهرک بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نمامعدني چهره آراي يزد  عدم انتخاب17846
99514400115کوه سفيد قوري ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماكيومرث مسروري  عدم انتخاب24531
99614400117صالحانسنگ‌هاي تزئيني و نماعنايت شيباني  عدم انتخاب25302
99714400118دوکوهک ارسنجانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت دوکوهه فارس  عدم انتخاب26819
99814400126مرمریت گندمک باجگاهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني صدرا سنگ فارس  عدم انتخاب3563
99914400128چاه ساري ده بيدسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني کانه آرايش  عدم انتخاب4552
100014400132پارسا سنگ دهبيدسنگ‌هاي تزئيني و نماجعفر پارسائي  عدم انتخاب8379
100114400134رزدهبيدسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت رزكوير پارسيان  عدم انتخاب10749
100214400144چاه بره شمال ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين صولت نژاد  عدم انتخاب25571
100314400145صادقيسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي ملاصادقي  عدم انتخاب27306
100414400150جلا سنگ شيرازسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين حسيني  عدم انتخاب30752
100514400151مرمريت کازرونسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد حسين خادم حمزه  عدم انتخاب33997
100614400155قائم ممسنيسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامعلي كريمي فرد  عدم انتخاب4140
100714400158وثوق سنگسنگ‌هاي تزئيني و نمازهرا صميمي  عدم انتخاب9974
100814400162التره بشنه پرپا ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماسيمان سفيد نيريز  عدم انتخاب18473
100914400165پارسيان کودزرشکسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد ظهر پيما  عدم انتخاب20815
101014400168گلپاد بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماسوسن صميمي  عدم انتخاب21608
101114400172کريستال قوري ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كان پژوهان جنوب  عدم انتخاب24060
101214400173کنداشلو مرودشتسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پارسيان معدن اسپادان  عدم انتخاب25010
101314400175چاه گزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت نسبي حسين دعوت الحق و شركاء  عدم انتخاب28300
101414400176چهارده معصوم بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي شاهوردي  عدم انتخاب28881
101514400178برزويه کودزرشکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني برزويه فارس  عدم انتخاب30182
101614400179حافظسنگ‌هاي تزئيني و نماحافظه زارع  عدم انتخاب30183
101714400185طوسيرانسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني صدرا سنگ فارس  عدم انتخاب391
101814400187عرب سنگسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد عرب  عدم انتخاب1687
101914400191گردنه لاي رز نيريزسنگ‌هاي تزئيني و نماخدامراد كرمي  عدم انتخاب6201
102014400201قائم بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اکبر نجفي  عدم انتخاب28525
102114400205اتابکي فيروز آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار فارس  عدم انتخاب32113
102214400208عزآباد ارسنجانسنگ‌هاي تزئيني و نماجعفر ميرزائي  عدم انتخاب41832
102314400209سعدي شيرازسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامحسين هاشمي  عدم انتخاب42283
102414400211خواجه ني ريزسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن فرصت كار  عدم انتخاب43122
102514400214گل سنگ آبادهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد اقبالی زارچیزد روستای شهنه-خ بهشتي- ک شهید اصغر زارع -پ 1209131519124حقيقي45052
102614400215رخ سنگ رباط آبادهسنگ‌هاي تزئيني و نماخديجه صميمي  عدم انتخاب45152
102714400220چشمه شيرين بشنهسنگ‌هاي تزئيني و نمابهرام دولت آبادي نژاد  عدم انتخاب 
102814400222رزمگاه رادان بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماتوليدي بازرگاني آرين درنا تهران  عدم انتخاب6254
102914400224بختگانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود محمودي  عدم انتخاب10418
103014400225شرکت مرمریت سنگ برجسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد اميرحسين قمصري  عدم انتخاب10679
103114400229آشيانه چنار زاهدان بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماثمين سنگ تابنده  عدم انتخاب12890
103214400237ميج فردوس ارسنجانسنگ‌هاي تزئيني و نماصنعتي و معدني فراز کوه جبال يز  عدم انتخاب23752
103314400239سوريان بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامحسن رضايي  عدم انتخاب24349
103414400246پاسارگاد بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماخالد اسدي زاده  عدم انتخاب32864
103514400247فارسيان سنگ بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد شوشتريان  عدم انتخاب32867
103614400253پارسهسنگ‌هاي تزئيني و نماخشايار رحمتي  عدم انتخاب45248
103714412255پيمان سنگ آبادهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
103814412256مرمريت کرم آبادهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
103914412261سرويه نيريزسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104014412262مرمريت گشايش بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104114412263مرمريت نگين شمال فارسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104214412266مرمريت طلايي نيريزسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104314412269مرمريت سيمکان دهبيدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104414412271رويال مرمريت بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104514412274سنگ مرمريت درسنگ چهرک بواناتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104614412307ستايشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104714412309شرکت زاگرس سنگ آسياسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
104815400035سنگ تزئيني غرب شيرين سوسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين محمدي 0242582-2786عدم انتخاب 
104915400045گرانيت شمال قاضي کلايهسنگ‌هاي تزئيني و نماقمري مطلبي  عدم انتخاب 
105015400059گرانيت شرق قاضي کلايهسنگ‌هاي تزئيني و نماعزت اله محمد كريم  عدم انتخاب 
105115400061تراورتن آوجسنگ‌هاي تزئيني و نماآراران كوه آوج 0282-4622216عدم انتخاب 
105215400062سنگ تزئيني يل آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدا... مرادي  عدم انتخاب 
105315400075سنگ تزئيني شمه دشتسنگ‌هاي تزئيني و نمامعدني كوه سبز طارم 021-66920020-66922039عدم انتخاب 
105415400079گرانيت شمال شرق آقچريسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي خويش خواه  عدم انتخاب 
105515400090گرانيت جنوب شرق مغانکسنگ‌هاي تزئيني و نمانعمت الله پازوكي پلشت 2286245-09132482001عدم انتخاب 
105615400091گرانيت شرق مغانکسنگ‌هاي تزئيني و نمابهجت پازوكي 2286245-09132482001عدم انتخاب 
105715400106سنگ تزئيني شمال آقچريسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اصغر آقاجاني دينه رودي  عدم انتخاب 
105815400107سنگ تزئيني زرشکسنگ‌هاي تزئيني و نماهدايت اله مافي  عدم انتخاب 
105915400111مرمريت وروقسنگ‌هاي تزئيني و نمامعدني همراه توليد 021-22019606-9عدم انتخاب 
106015400123سنگ گرانيت چناسکسنگ‌هاي تزئيني و نماخديجه فلاح زياراني  عدم انتخاب 
106115412130يله گنبدسنگ‌هاي تزئيني و نماحيدر فلاح شيخلريقزوين خ فردوسي - جنب فاميران حقيقي 
106215412141الولکسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامعلي جوكارقزوين شهرك كوثر حقيقي 
106315412142دوزخ دره آقچريسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني توسعه روستاي آقچريآبيك زياران روستاي آقچري حقوقي 
106415412143کله سرسنگ‌هاي تزئيني و نماكاسپين مرمريت آرياتهران - خ آيت اله كاشاني حقوقي 
106515412145هيرسنگ‌هاي تزئيني و نمامعدنكاران زاگرستهران - گاندي حقوقي 
106615412223بي آبسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
106715412227شهيدآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماسروش رضایی نژادتهران میرداماد بعدازخیابان نساپلاک121 طبقه 2 واحد 5 شرکت پلی استر لرستان02126405018-19و09121158490عدم انتخاب127/13680
106815412243ازنابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني خرم گرانيت نوينزنجان - خرمدره،خ سيدجمال الدين اسدآبادي،بالاتر از سازمان آب بن بست23،پلاك20242-5228744حقيقي127/18252
106915422238شرق هيرسنگ‌هاي تزئيني و نمافرهادطاهری09122611754حقيقي127/23839
107016400002انجيلهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب1971
107116400014شاهين سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد محمد صادقيمحلات-نيمور-خيابان طالقاني-كوچه اخر09181663499حقيقي5186/د
107216400019قهستانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
107316400026احمد آباد فردوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب85583
107416400043حصار سرخسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب116461
107516400048ويريجسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب124402
107616400053کاردگزولا و کاردفاطميسنگ‌هاي تزئيني و نمارجبعلی پیمانی فروشانیاصفهان-خمینی شهر-خ بوعلی-پشت سازمان تامین اجتماعی09133003618-03113624789حقيقي133899
107716400075سديد گرانيتسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن زاهديقم-بلوار 15خرداد-ک399121130793حقوقي163315
107816400076دوکوههسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد عليرضا بکايي قميقم-بلوارامين-ک13-پ1509127471417حقيقي179711/126
107916412083مرمريت امامزاده يحييسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضا سالماستان مرکزی- شهرستان نیمور3325017- 0866حقيقي196205
108016412084گرانيت سلفچگانسنگ‌هاي تزئيني و نماسید علیرضا میرزاده دزفولی  عدم انتخاب 
108116412095مرمريت مشکي علي آباد نيزارسنگ‌هاي تزئيني و نما دلیجان-خیابان کارگر-کوچه شفیعی09127506423حقيقي126200249
108216412103گرانيت کاهوييسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
108316412110مرمريت سنگابسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس طالبی خاوهقم،بخش کهک،روستای خاوه،محله پایین0381382966حقيقي126/5/8566
108416412114مرمريت چکاب سنگسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدی غلامی  عدم انتخاب 
108516422082تراورتن امامزاده عبداللهسنگ‌هاي تزئيني و نماجواد محمدی  عدم انتخاب 
108617400001ابراهيم عطار 1سنگ‌هاي تزئيني و نماصديق کريمي  عدم انتخاب 
108717400002ابراهيم عطار 3سنگ‌هاي تزئيني و نماشکراله کريمي  عدم انتخاب 
108817400003پشت باسکولسنگ‌هاي تزئيني و نماسازمان اقتصادي کوثر  عدم انتخاب 
108917400004پيرباباعلي 2سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
109017400005پير باباعلي 3سنگ‌هاي تزئيني و نماخداداد رضايي  عدم انتخاب 
109117400006پرپيشهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدعلي مهدي عراقي  عدم انتخاب 
109217400007توت خشکه 1سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني 802  عدم انتخاب 
109317400008توت خشکه 2سنگ‌هاي تزئيني و نمالطف اله کريمي  عدم انتخاب 
109417400009خشکه درهسنگ‌هاي تزئيني و نمابنياد تعاون سپاه پاسداران  عدم انتخاب 
109517400010خليل آبادسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
109617400011خداورديسنگ‌هاي تزئيني و نماسازمان اقتصادي کوثر  عدم انتخاب 
109717400012رودخانهسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
109817400013سه نسار 1سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
109917400014سه نسار 2سنگ‌هاي تزئيني و نماخداداد رضايي  عدم انتخاب 
110017400015شانوره 1سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
110117400016شانوره 2سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
110217400017کريستالسنگ‌هاي تزئيني و نماسازمان اقتصادي کوثر  عدم انتخاب 
110317400018مشير آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت بهين سنگ  عدم انتخاب 
110417400019نوربسرسنگ‌هاي تزئيني و نمابنياد تعاون سپاه پاسداران  عدم انتخاب 
110517400020ويهج 1سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
110617400021ويهج 2سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
110717400022ويهج 3سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
110817400023ويهج 4سنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
110917400024چهل اميرانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني 714 دهکلان مرمر  عدم انتخاب 
111017400025دزليسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدفريد سراج الديني  عدم انتخاب 
111117400026قوچاقسنگ‌هاي تزئيني و نماصادق غني زاده ديزج  عدم انتخاب 
111217400027آق بلاغسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آريا سنگ زاگرس  عدم انتخاب 
111317400028کندولانسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد محمدي  عدم انتخاب 
111417400029قصلانسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
111517400030باباشورابسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
111617400031قزل قاياسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن زارعي  عدم انتخاب 
111717400032سريش آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشوذب جباريسريش آباد ميدان معلم پلاک109181725025حقيقي2261
111817400033بلدستيسنگ‌هاي تزئيني و نماعلينقي سلماني  عدم انتخاب 
111917400034تپه سرخ بلدستيسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي کاوه  عدم انتخاب 
112017400035اخي کمالسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
112117400036مرمر قشلاق لوسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
112217400037گاوشان 1سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 714  عدم انتخاب 
112317400038گاوشان 1( ب )سنگ‌هاي تزئيني و نمااسماعيل فهيمي  عدم انتخاب 
112417400039گاوشان 2سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 1337 گاوشان  عدم انتخاب 
112517400040گاوشان 3سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 968 گاوشان  عدم انتخاب 
112617400041گاوشان 4سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 978 گاوشان  عدم انتخاب 
112717400042گاوشان 5سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 762 گاوشان  عدم انتخاب 
112817400043گاوشان 6سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 967 گاوشان  عدم انتخاب 
112917400044گاوشان 7سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 979 گاوشان  عدم انتخاب 
113017400045گاوشان 8سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 152 گاوشان  عدم انتخاب 
113117400046گاوشان 9سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود بهرامي  عدم انتخاب 
113217400047گاوشان 10سنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 299 گاوشان  عدم انتخاب 
113317400048هه وارحمه ويسسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 714  عدم انتخاب 
113417400049عباس آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدعلي قادري  عدم انتخاب 
113517400050کنگرهسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد زارعي  عدم انتخاب 
113617400051اياخچيسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 1527  عدم انتخاب 
113717400052سفيد سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سفيدسنگ کردستان  عدم انتخاب 
113817400053فيض آباد دارتوسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
113917400054نگين گرانيتسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
114017400055بنفشه کردستانسنگ‌هاي تزئيني و نماسعدشيخ آقايي  عدم انتخاب 
114117400056خوش قشلاقسنگ‌هاي تزئيني و نمااسماعيل فهيمي  عدم انتخاب 
114217400057قره گويزسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدامين گلابي  عدم انتخاب 
114317400058کوييکسنگ‌هاي تزئيني و نماسيامک ملکي  عدم انتخاب 
114417400059شهرکسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني مهرآجين همدان  عدم انتخاب 
114517400060گچه گنبدسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت پارس همدان  عدم انتخاب 
114617410199سه نسار 3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
114717410200قشلاق خدا کرمسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
114817410201مرمر مجينسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
114917410202کيله کبودسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
115017410203کوپيکسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
115117410204خامسانسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
115217410205مران علياسنگ‌هاي تزئيني و نما-  عدم انتخاب 
115317412207مرمر باباشورابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
115417412211تراورتن خامسانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
115517412212گرانيت مرواريدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
115617412226سنگ تزئيني شکربلاغسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
115717412232مجتمع معادن گاوشانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
115817412244مرمريت سرچشمه سقزسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
115917412253مرمر قزل قاياسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116017412254تراورتن کوئيکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116117412267گرانيت کيله کبودسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116217412268مرمر مجين قروهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116317412274تراورتن زنبيلسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116417412277مرمريت مرواريد مرانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116517412285مرمريت شانوره2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116617412286مرمريت سه نسار1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116717412288مرمر اخي کمالسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116817412300مرمريت وزمانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
116917412302مرمريت ظفرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
117017412305مرمريت شمسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
117117412313مرمريت کوچک سفليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
117217412317مرمريت چالزنديسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
117318400002سوزوئيهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني سنگ چيني سوزوئيهبافت - ارزوئيه - صوغان - ماران حقوقي3589
117418400003ماران (شهروئيه شرقي)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني شهر سنگبافت - صوغان ماران عدم انتخاب3609
117518400010مرمريت صورتي کرمانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت راد سنگ كرمانكرمان - انتهاي مديريت - پشت آموزشكده09131516728حقيقي42501
117618400011آبشوئيهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني آبشوئيه نوشكليكرمان - خيابان شهاب - خيابان بهزاد - خيابان فدايي - كوچه بنفشه - پلاك 5 حقوقي4597
117718400012انگر شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني ياقوت كوهساركرمان - خيابان شهاب - خيابان بهزاد - خيابان فدايي - كوچه بنفشه - پلاك509131400515-226421-0341حقوقي6203
117818400014انگر غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشعبانعلي افخميتهران - شهر ري - ابن بابويه - اتوبان شهيد كريمي - بعد از پمپ گاز - سنگبري روش09191291894حقيقي1473
117918400018کله قيصي قدمگاهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني توليدي - توزيعي نرگس كرمانكرمان - بلوار هوانيروز - ساختمان اداره كل حفاظت محيط زيست حقوقي2200
118018400025دوچاهيسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد ستوده نيا كرانيسيرجان - شهرك صنعتي - سنگبري الوان09131452019حقيقي7050
118118400027بعثت پهن غانسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اسلامي زادهكرمان - كوي ارتش عدم انتخاب10450
118218400028باب کمالسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت در سنگ كرمانتهران - خيابان سميه غربي - بين استاد نجات الهي88975900-021حقوقي11130
118318400031مرمريت مشکي باغينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت اسود سنگ كرمانكرمان - ابتداي جاده باغين09131418810حقوقي14540
118418400037چاه قلعهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني سنگ صبور سيرجانسيرجان - خيابان ازادي شرقي - پلاك 9 - منزل خضري عدم انتخاب1400
118518400047شهروئيهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت هرمز پودرتهران - بلوار كشاورز غربي - نبش كوچه حميصان - پلاك 19121277134-216422918حقوقي10368
118618400048سفيد خانيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني كوه نور كرمانكرمان - ميدان بسيج - اول خيابان كامياب - سمت چپ - جنب شركت پرتو معادن2454806-0341حقوقي12240
118718400050چاه نارانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني چند منظوره فدككرمان - خيابان استقلال- كوچه افشين - پلاك 102470287-0341حقوقي12583
118818400051چشمه شير دوشسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني مرمريت كرمانكرمان - بلوار جمهوري اسلامي - روبروي حسينيه09131412061حقوقي12777
118918400058خاتمسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني روبازتهران - خيابان مطهري - خيابان تركمنستان - پلاك 116 عدم انتخاب16060
119018400061سقوز همکانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني مرواريد زرين كرمانكرمان - منازل سازماني جنب استانداري - پلاك 562228816-0341حقوقي18220
119118400062باغ قند بلوردسنگ‌هاي تزئيني و نماگل بس مراد پوركرمان - خيابان سپه - ساختمان سپه2269911-.341حقيقي18545
119218400066کت حسنوسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد افخمي اردكانيتهران - خيابان پاسداران - دشتستان 8 - پلاك 2/12855067-021حقيقي21700
119318400068گدار سياهسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي باقريكرمان -بلوار جهاد - سنگبري متحد09131401891حقيقي23777
119418400070سرمه کوه 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگوارهيزد - بلوار جمهوري - نرسيده به دروازه قرآن5253129-0351حقوقي24131
119518400076سنگستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني سنگستانكرمان - بلوار جهاد - سنگبري متحد271369حقوقي33550
119618400077چاله (کرامت اسکندري)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني بوستان سنگ كهنوجيزد - بلوار منتظر قائم - كوچه حمام گلشن حقوقي37222
119718400081سرآسياب فرسنگيسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس عزيز زادهكرمان - خيابان مطهري غربي - كوي آسياباد جنوبي - كوچه شهيد مولايي - پلاك 702269088-0341حقيقي39380
119818400083آب بادسنگ‌هاي تزئيني و نماشعله اميري پاكبافت - ارزوئيه - آبشوئيه - منزل علي فاضلي حقيقي41777
119918400088قصر سيرجانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سنگ قصر سيرجان  عدم انتخاب43887
120018400090گرداب سيرجانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد علي دبير اعتماديسيرجان - خيابان ابوريحان - جنب سينما عدم انتخاب46483
120118400093چيني سياه سيرجانسنگ‌هاي تزئيني و نمارحيم سيناييسيرجان - خيابان تختي - كوچه 9 - پلاك 2509131455527حقيقي50719
120218400099ترشاب بردسيرسنگ‌هاي تزئيني و نماحجت اله خانوكيتهران - خيابان ملاصدرا - خيابان شهيد بهايي شمالي عدم انتخاب58914
120318400102بارز سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بارز سنگ كرمانكيلومتر 16 جاده كرمان زرند عدم انتخاب64068
120418400103سفيد خاني شرقي 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كاني كاوان سمنگاناصفهان - نجف آباد - حاجي آباد - جنب مدرسه2562103-0332حقوقي65370
120518400105اسفندسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت داران راد راهتهران - ميدان 7 تير - اول مدرس - پلاك 69 - طبقه 409121016970حقوقي65781
120618400107امواج جيرفتسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كرم سنگ كرمانكرمان - بلوار جمهوري - حسينيه خيابان شهيد زنهاري214877-0341حقوقي69027
120718400111پهلوان شهر بابکسنگ‌هاي تزئيني و نمامرضيه غيبيكرمان - بلوار جهاد - خيابان جهانشاهي - كوچه 5 غربي - سمت چپ - درب آخر2440339-0341حقيقي73740
120818400112سنگ چيني سفيد سيرجانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني سنگ سفيد سيرجانسيرجان - خيابان صفاري - جنب آمپر سازي سريزدي - پلاك 6209131451203حقوقي79964
120918400136چاه گزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني رخام چاه گزكرمان - پانصد دستگاه - بلوك 13 - منزل نعمتي عدم انتخاب114664
121018400137علي آباد نوقسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني سنگ صبور سيرجانسيرجان - ميدان آزادي شرقي - پلاك 94223270-0345حقوقي115055
121118400140درختي چاه قدرتسنگ‌هاي تزئيني و نمافرهاد خدامي پورتهران - خيابان سهروردي شمالي - بالاتر از چهارراه عباس آباد88749119-021حقيقي120411
121218400142گلستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني زمرد فام كرماناصفهان - ميدان جمهوري - اول خيابان فروغي - ساختمان آزادي - طبقه 309133094454حقوقي124110
121318400143گنج آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين پور محسنيتهران - ميدان اختياريه - اختياريه شمالي - كوچه غفاري - پلاك 522550821-021حقيقي124490
121418400145سروستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سيس ويتهران - خيابان وليعصر - مقابل پارك ساعي - ساختمان 108888774503-021حقوقي127980
121518400147چاه مرمر سيرجانسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني سنگستاناصفهان - خيابان نظر غربي - كوچه آراسته - كوچه بنفشه - پلاك 7 - طبقه دوم09131119221حقوقي129896
121618400149جنت آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد علي كسب زادهتهران - شهرك اميد - بلوك 21 - ساختمان 4809121244228حقيقي134242
121718400150مسجد ابوالفضلسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد جواد ايزديشيراز - خيابان جهانگردي - 20 متري صدر - 8 متري رسالت - پلاك57301955-0711حقيقي134181
121818400156ده رستمسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني نگين ده رستمتهران -بلوار ميرداماد - خيابان كازرون - كوچه نيك راي - پلاك 3 - طبقه 8 حقوقي145189
121918400158گذرگاه راينسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد قنبريكرمان - خيابان خواجو - كوچه 7 - پلاك 52233061-0341حقيقي148338
122018400178ابارق 2سنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالرضا تحسينيكرمان - خيابان فيروزه - كوچه بهار - پلاك 5 حقيقي169284
122118400180چاه انجيرسنگ‌هاي تزئيني و نماكرامت آذر طوسسيرجان - خيابان وحيد - خيابان بسيج - كوچه 5 - پلاك 335225284-0345حقيقي170321
122218400188کراسکي شهر بابکسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع معدني سنگ الوانشيراز - خيابان ساحلي غربي - جنب مسجد الزهرا - پلاك1652253335-0711حقوقي185835
122318410257ماهان سنگ پوياسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ماهان سنگ پوياتهران -بلوار ميرداماد-پلاك238-ساختمان پديد -واحد 1388754225-021حقوقي35254
122418410259پاهنگسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مهندسي- معدني پاهنگ كرمانكرمان - بلوار شهيد صدوقي - ساختمان خاتم -جنب ميدان آزادي- طبقه پنجم حقوقي9412
122518410260مرمريت سجاد شهربابکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ايجاد كار سيرجانسيرجان- خيابان خيام -پلاك193222440-0345حقوقي28362
122618410261تراورتن مغوئيهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي باقري کفاش رفسنجانيرفسنجان - بلوار امام حسين - کوچه 35 - پلاک2 20391-3221556حقيقي20134
122718410262گرانيت قطب آباد جوزمسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد حسينيرفسنجان-خيابان امام خميني-كوچه5 پلاك188226008-0391حقيقي20909
122818410271مرمريت گوجرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني - معدني گوهر ياب سفيدكرمان - خيابان وليعصر -كوچه 1-پلاك16 حقوقي5354
122918410273مرمريت زنگي آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع معادن سنگ چيني نيريزتهران- سعادت آباد - ميدان كاج - سرو غربي - بعد از تقاطع شهرداري- شماره3322093510-021حقوقي6800
123018410274تراورتن بنه پنير بردسيرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت راژان قشمبردسير- خيابان امام - خيابان برق - پلاك 405221558-0342حقوقي19100
123118410275سنگ چيني قدمگاهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني مهندسين گروه شش كويرتهران- خونك - ساختمان آئينه ونك - طبقه سوم - واحد 3018881348-021حقوقي20115
123218410276مرمر مارکشسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد شيباني فردوسي زادهكرمان - خيابان 24 آذر - كوچه 352441192-0341حقيقي23980
123318410277مرمريت کرم باقريسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي باقريكرمان - بلوار جهاد - سنگبري متحد2713692-0341حقيقي49000
123418410278سرمه کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد دانشورتهران - اقدسيه - خيابان نسترن - پلاك82285990-021حقيقي7080
123518410279علي آباد شمشير برسنگ‌هاي تزئيني و نمامنوچهر پور محمد عليسيرجان - خيابان بروجردي - پلاك12509131454559حقيقي13700
123618410280افسانه راينسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي ميناييتهران - خيابان ولي عصر - جنب فروشگاه قدس - كوچه پزك پور - پلاك988806917-021حقيقي32052
123718410281چشمه شير دوش غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگ گستركرمان - خيابان شهيد مطهري - كوچه آسياباد جنوبي - كوچه شهيد مولايي - پلاك 70،7 حقيقي22330
123818410282گل سنگسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي باقريكرمان - انتهاي بلوار جهاد - سنگبري معتمد2725404-0341حقيقي15040
123918410283خضراءسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي قرايي خضريسيرجان - خيابان نواب - كوچه شهيد ابراهيم شول - پلاك 55222193-0345حقيقي15636
124018410284امين سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني امين سنگكرمان - خيابان شهيد مصطفي خميني - پارك معلم - پلاك 52235926-0341حقوقي10653
124118410285گلاب شهر بابکسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي رفيعي دولت آبادياصفهان - دولت آباد - بلوار طالقاني - جنب هلال احمر - پلاك11609131189046حقيقي31572
124218410286ياقوت کوير انارسنگ‌هاي تزئيني و نماپروين عرشي نجف آبادياصفهان - خميني شهر -شركت ماشين معدي نور تابان سپاهان09131182772حقيقي36087
124318410287باغ بنهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي حاجي زاده دولت آباديرفسنجان - خيابان عدالت - كوچه6- پلاك435230819-0391حقيقي52042
124418410288مرمريت علمدارسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني علمداررفسنجان - بلوار امام رضا - كوچه 25 پلاك 318227132-0391حقوقي52069
124518410289مرمر امام حسنييسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا امام حسينيكرمان - بلوار شهيد صدوقي - جنب پل راه آهن - فروشگاه تكنو آلياژ09131984070حقيقي30791
124618410290صدفسنگ‌هاي تزئيني و نماحسام الدين وديعتيكرمان - خيابان هزار و يكشب - كوچه 25 - پلاك102445473حقيقي25629
124718410291سرخوانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت آرام تاكسيرجان - كوي امام - خيابان مطهري - پلاك1009131780268حقوقي34038
124818410309سياه کوهسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا خوش بختسيرجان - شهرك صنعتي - خيابان اول شمالي - پلاك45220277-0345حقيقي153925
124918410310چشمه سفيدسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پاهنگكرمان - خيابان شهيد بهشتي - نبش كوچه 102447251-0341حقوقي103875
125018410312ايستگاه توانيرسنگ‌هاي تزئيني و نمالقمان نعمتكرمان - بلوار جهاد -كوچه 7 -پلاك29 حقيقي151315
125118410323مرمر بمسنگ‌هاي تزئيني و نمامرتضي عباديكرمان بلوار جمهوري اسلامي - كوي سر جنگلداري - كوچه 5 - پلاك10209133412072حقيقي12787
125218410324ابارق بمسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني ارگ گرانيت كوير كرمانكرمان - خيابان فارابي - جنب رستوران بي نظير09133411944حقوقي90286
125318410325شهاب سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماهيبت الله شهابي نژادبافت - خيابان طالقاني - كوچه شهيد تقي صفا4222821-0347حقيقي210358
125418410326سرخه وانيهسنگ‌هاي تزئيني و نمارامين اماني لريسيرجان - بلوار شيخ مفيد - خيابان اركيده5221472-0345حقيقي156754
125518410327نيريز (سيد الشهدا)سنگ‌هاي تزئيني و نمارحمت الله زينلي پورسيرجان - بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي - روبروي بانك سپه - فروشگاه لوازم صوت09132795391حقيقي166635
125618410328بچگانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدن كاران دهگهاي هرمزبندرعباس - خيابان سيد جمال الدين اسد آباي - خيابان شهيد كازروني - ساختمان شيش2247860-0761حقوقي162103
125718410329شاهورديسنگ‌هاي تزئيني و نماكنيز حيدري نسبسيرجان - خيابان وحيد - فرعي پيك - پلاك 14 حقيقي138875
125818410330باب الحوائجسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سروش توسعه معادن ماهان  حقوقي10044
125918410331ترانشه جاده زرندسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد مهدي نايب زادهيزد - صفائيه -خيابان ارشاد اسلامي - پلاك1878246512-0351حقيقي200077
126018410332هورنفلس تنگوئيهسنگ‌هاي تزئيني و نماكيخسرو حقيقت داريونيهرات - خيابان مطهري - روبروي دادگستري5724228-0352حقيقي106338
126118410333مرمريت ماهان سنگ پوياسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ماهان سنگ پوياتهران - خيابان فدائيان اسلام - نبش بازار سنگ فاطميه - پلاك 2453890171-021حقوقي102550
126218410334جاده زرندسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بازر سنگكيلومتر 16 جاده كرمان - زرند09131182122حقوقي64068
126318410335چشمه سبزسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر امير زاده گوغريبافت - گوغر - چشمه سبز - روبروي درمانگاه4283262-0347حقيقي67341
126418410341سيريز شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماحبيب الله باقريكرمان - خيابان ابن سينا - كوي دوم شمالي09131415501حقيقي207865
126518410342آب باريک بمسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
126618410343مرمر تنگوئيهسنگ‌هاي تزئيني و نمامنوچهر اميري مقدمسيرجان - شهرك غرب - خيابان دوم - بريدگي ششم - سمت چپ5228258-0345حقيقي170085
126718410344ده مريمسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گسترش بازرگاني و پيمانكاري كرمان پيروزكرمان- بلوار جمهوري اسلامي -خيابان هزار و يكشب - كوچه 11 پلاك1 - طبقه دوم2455677-2453703-0341حقوقي33535
126818410345سفيد خاني شرقي 1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
126918410361باب کمالسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني - معدني سنگهاي تزئيني وزينتهران - خيابان سعادت آباد خيابان سرو غربي - مقابل رستوران صفا - ساختمان شماره حقوقي1080
127018410362کوثرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني - معدني سنگ مرمريت كوثر رخشانكرمان - خيابان باقدرت شرقي - پلاك 2343227751-0341حقوقي16775
127118410363چاه پتسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني - معدني سنگ چيني سيرجانسيرجان - خيابان 17 شهريور - مغازه شيشه اتومبيل4228495-0345حقوقي4470
127218410364صورتي راينسنگ‌هاي تزئيني و نماحبيب اله مشتيكرمان -بلوار جمهوري اسلامي - جنب هتل ارگ - شهرك جهاد - وصال 32613959-0341حقيقي43488
127318412368گرانيت نگين کرمانسنگ‌هاي تزئيني و نمامسعود اسماعيل زهي خاش  حقيقي10/42387
127418412374ده ايرجسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کاشی و سرامیک الماس کویر کرمان  حقوقي16954/10
127518412375مرمريت نسکافه اي مليکاسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنعتی معدنی مرویل پارس 9181659063حقوقي43496
127619400060شاه ملکيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني شهاب سنگدفتر مركزي - تهران - بزرگراه محمد علي جناح - بلوار شهيد گلاب - نبش بلوار شهدادفتر كرمانشاه 08314240018حقوقي11373
127719400061مرمريت پريوهسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 708  عدم انتخاب12/2765
127819400062چشمه بيگيسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد کرمعلي  عدم انتخاب 
127919400063چک زردسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 254  عدم انتخاب 
128019400064فرامانسنگ‌هاي تزئيني و نمااسکندر آزادي  حقيقي 
128119400065زنگي چقاسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي حسين خاني  عدم انتخاب12/5888
128219400066شاه ملکي جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نمامريدعلي محمدي  عدم انتخاب12/6610
128319400067نگين شاه ملکيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت هرسين زاگرس  عدم انتخاب12/8892
128419400068اسحاقوند پائينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت رزمندگان کربلا  عدم انتخاب12/5770
128519400069اسحاقوندسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهيم حيدري  عدم انتخاب12/12753
128619400070زنگي چقاي شمالي(سراب زرين دشت)سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سراب زرين دشتکرمانشاه پشت نيروگاه بيستون09125484431حقوقي12/10037
128719400071برآفتابسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا غلاميبعد از روستاي زنگي چقا09181321276حقيقي 
128819400072سرارود سفليسنگ‌هاي تزئيني و نماشهرام کتابي  عدم انتخاب12/1807
128919400073داودي شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماسيداکبر محمدي  عدم انتخاب12/12381
129019400074داودي جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد دانش نيا  عدم انتخاب12/5158
129119400076فيروزآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي مهراب زاده  عدم انتخاب12/1109
129219400077داربيد اسحاقوندسنگ‌هاي تزئيني و نماعبداله قاسمي  حقيقي12/16341
129319400078ده آسيابسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد دانش نيا  عدم انتخاب12/28473
129419400079گاماسيابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب12/11849
129519400080تک درختسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد قنبري  عدم انتخاب 
129619400081چنگورسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني 87  حقوقي 
129719400082قادرمرز غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني معدني شاران  عدم انتخاب 
129819400083سپيد سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماباقر ويسي  عدم انتخاب 
129919400084سرفيروز آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت احجار  عدم انتخاب 
130019400085کل کوشکسنگ‌هاي تزئيني و نمامنوچهر شادماني  عدم انتخاب12/5550
130119400086قادر مرز شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني 1599  عدم انتخاب12/4719
130219400087سپيدکانسنگ‌هاي تزئيني و نمافرهاد باقري  عدم انتخاب12/5016
130319400088چنارسنگ‌هاي تزئيني و نمامراد رضايي  عدم انتخاب12/10036
130419400089گل دره جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن ماوائي  عدم انتخاب12/4479
130519400090زبيريسنگ‌هاي تزئيني و نمااسداله لعل بار  عدم انتخاب12/2534
130619400091زمان آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي ماوائي  عدم انتخاب12/8834
130719400092ارکوازيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گوهرسنگاب غرب  عدم انتخاب12/5978
130819400093سرگلسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت طاقبستان  عدم انتخاب12/19360
130919400094گوهره تالاندشتسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اشرف عاليزاده  عدم انتخاب12/19456
131019400095ساچنارسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي جمشيدي مسگره  عدم انتخاب12/2327
131119400096قادرمرزسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد نورالدين کريمي  عدم انتخاب12/14867
131219400097بهسنگسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد دانش نيا  عدم انتخاب12/15339
131319400098دم بدره ايسنگ‌هاي تزئيني و نماهوشنگ بختياري  عدم انتخاب12/4567
131419400099دولت آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اشرف تيموري  عدم انتخاب12/505
131519400100نگين سنگ تالاندشتسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي تکيه  عدم انتخاب12/11656
131619400101انجيرک تالاندشتسنگ‌هاي تزئيني و نمااميد داريوشي  حقيقي12/11656
131719400102گردنه حسن آبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب12/18287
131819400103بانگرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگ آوران ماد  عدم انتخاب12/18144
131919400104کوه نثارسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب12/23284
132019400106سرارود علياسنگ‌هاي تزئيني و نما حافظيه-45متري دوم برخيابان پلاک 2009181113025حقيقي 
132119410129سپهر درخشان مادسنگ‌هاي تزئيني و نمارضا مختاری-09183883723حقيقي21059/12 مورخ 12/8/88
132219411143معدن گلسنگسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت پارسيان گل سنگمحل معدن09حقوقي 
132319411144فيروزآباد شماليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
132419411145چشمه گل زاگرسسنگ‌هاي تزئيني و نماآقاي معصومعلي باقري  حقيقي 
132519411146کاوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
132619411147نگين شاه ملکيسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا کریمی  حقيقي 
132719411158زاگرسسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد حسين نوراني  حقيقي 
132819411181شوهان سفليسنگ‌هاي تزئيني و نماخانم طيبه موسي بيگيشهرک بعثت فاز2 خیابان سعدی پلاک 2709183593206حقيقي12/25159
132919411204باقرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعربعلي شمسي سرپوزليخيابان منزه کوچه 120پلاک 42 حقيقي 
133019411205گلويچسنگ‌هاي تزئيني و نماطاهره احمدي  حقيقي 
133119411225حسن آباد2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
133219411236برليان غربسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
133319411237پاسارگارد شوهان علياسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کانی فن آوران مهرگان  حقوقي12/39136
133419411249سه راه ملاويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
133519411265سنگ تزئيني نگارسنگسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
133619411266سنگ تزئيني ملخطاويسنگ‌هاي تزئيني و نماخانم زبیده رضاییاسلام آباد بخش شیان روستای ملخطاوی حقيقي28395/12
133719411269سنگ تزئيني سه راه ملاويسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
133819411273سنگ تزئيني پارسيانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
133919420117مرمريت گاماسيابسنگ‌هاي تزئيني و نما   حقيقي 
134019421262سنگ تزئيني قائمسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد مرادی 09188584340حقيقي12/38130
134120400006کت سياه 2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب124-3388
134220400011چهارراه 2کت سياهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب124-2109
134320400024ناصرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب124-9154
134420400027کل سيد محمد 2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب124-3288
134520400061صالحانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب124-32479
134620412086مرمريت مارگونسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد ناجي اصفهانياصفهان - شهرك صنعتي جي - خيابان هشتم - شركت پاكنام09131180218حقيقي124-215738
134720412094مرمريت چهار راه يک کت سياهسنگ‌هاي تزئيني و نماقربانعلي واثقياصفهان - خ برازنده - مجموعه الهيه - فرعي 2109132272119حقيقي124-65542
134822400014خارن ماسولهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني مرمريت خارنرشت - پاسكياب -ك دوازدهم-فرعي دوم-شماره 335542485 - 0131حقوقي2452
134922400024ناوه عمارلوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني كوثررودبار - معدن ناوه09112225839حقوقي6534
135022400026گابرودیوریت ماسولهسنگ‌هاي تزئيني و نمامهرداد آميغرشت-خ فلسطين-ك مريم - ك صفار -پ 38-حقيقي6881
135122400057شيهسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا صابر باغيرشت - گلسار -بلوار گيلان- خ 190-پ 1109113366000حقيقي6677
135222400070تراورتن سنگرودسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گرگينتهران -بلوار مير داماد-برج آرين-شماره 1743224646 - 0142حقوقي26850/21
135322400073جرکنوس بنسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت جواهر دشت خزرکلاچاي-نوده-خ بسيج -ک اول-منزل مومن پور09111421094حقوقي6011
135423400011اردودرغربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توسعه و عمران اليگودرزاليگودرز -خ فردوسي شرقي نبش کوچه شکوفه 74-2220003-0664حقوقي11491/17/100
135523400013بادبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني فدك كاني  عدم انتخاب 
135623400015باد باد غربي(1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سنگ بادباد  عدم انتخاب 
135723400016باد باد غربي(2)سنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور سرلك  عدم انتخاب 
135823400017باد باد غربي (3)سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود سر لك  عدم انتخاب 
135923400018باد بادشرقي(1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني763  عدم انتخاب 
136023400019باد باد شرقي(2)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني425  عدم انتخاب 
136123400021بامسرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني كوهبران دوروددورود بلوار شصت متري جنب بانك رفاه4227057-0665حقوقي1689/17/100
136223400022جوشان (1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني1214  عدم انتخاب 
136323400023جوشان(2)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني مرجان بافت  عدم انتخاب 
136423400024جوشان(3)سنگ‌هاي تزئيني و نمامريم قرباني  عدم انتخاب 
136523400025جوشان(4)سنگ‌هاي تزئيني و نماصيد مراد جعفري  عدم انتخاب 
136623400026جوشان(5)سنگ‌هاي تزئيني و نماسيامك باقريان  عدم انتخاب 
136723400027جوشان(6)سنگ‌هاي تزئيني و نمارضوان علي عسگري  عدم انتخاب 
136823400028جوشان رودسنگ‌هاي تزئيني و نمانادر بهرامي  عدم انتخاب 
136923400029جوشان رود(1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني 827  عدم انتخاب 
137023400030چوبدر پايينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني تواندشت لرستان  عدم انتخاب 
137123400031ده زيارتسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني قدمگاه  عدم انتخاب 
137223400032ده زيارت شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماسهراب رضايي پور  عدم انتخاب 
137323400034دريژان شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سرمايه گذاري توسعه معادن كوثرتهران-خشهيد بهشتي-خصابونچي-کوچه مهماندوست-پلاک 304222900-0665 و4223041-0665 و88500748-021 و88742894-021حقوقي9240
137423400035داريچهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ري رهستان  عدم انتخاب 
137523400036دوزان(1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 244  عدم انتخاب 
137623400037دوزان(4)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 648  عدم انتخاب 
137723400038دوزان(5)سنگ‌هاي تزئيني و نماعطا اله فضايلي  عدم انتخاب 
137823400039دوزان(6)سنگ‌هاي تزئيني و نمانادر سر لك نژاد  عدم انتخاب 
137923400040دوزان(8)سنگ‌هاي تزئيني و نماقدرت الله علامياليگودرز خ هلال احمر كوچه بهار پ1209161640260-09166660776حقيقي13410
138023400041دوزان شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني406اليگودرز خ هلال احمر كوچه بهار پ1209161640260-09166660776حقوقي4015
138123400042دوزان غربي(1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني474  عدم انتخاب 
138223400043دوزان غربي(2)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سيما سنگ  عدم انتخاب 
138323400044دوتوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني600اليگودرز خ امام خميني-جنب بانک سپه09161640092-09161640006حقوقي7690
138423400045قلعه اندرانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سبحان سنگ ازنااليگودرز انتهاي بلوار خرمشهر خ ساحلي2223351حقوقي 
138523400046سورسنگ‌هاي تزئيني و نماسازمان همياري شهرداريهاخرم آباد سازمان همياري شهرداريها ص.پ 7413220005حقوقي 
138623400047سور(4)سنگ‌هاي تزئيني و نماعلي هاشمپور  عدم انتخاب 
138723400048کشککسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني فراروريتهران خ استاد نجات الهي كوچه بيمه پ 988808577-021 و88808579-021حقوقي5353/17/100
138823400049کوه ميلسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني گلسنگاليگودرز-خ بهداشت روبروي شبکه بهداشت09161640133حقوقي5620
138923400050گنجهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 460اليگودرز خ امام محل ده تيراني كوچه فراز 5 پ332222562حقوقي 
139023400051گنجه غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 500  عدم انتخاب 
139123400052گنجه شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور سر لك  عدم انتخاب 
139223400053گنجه شرقي(1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سهيل نيمه ور  عدم انتخاب 
139323400055عسگران شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني پير تاكالیگودرز بلوار شرقی2225172حقوقي993/17/1000
139423400057يوسفکوه جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماابوطالب سر لك  حقيقي10671
139523400058مغانکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني509اليگودرز خ امام ثبت اسناد و اوقاف ص.پ 35709121133235حقوقي 
139623400059کهريز سرخسنگ‌هاي تزئيني و نماشهرداري اليگودرز  عدم انتخاب 
139723400060چشمه بيد اردودرسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م كوه حفران  عدم انتخاب 
139823400061گنجه غربي (1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني 844 استقلال اليگودرزاليگودرز-خ فردوسي شرقي09161640206حقوقي17526/17/100
139923400062قبلهسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد عباس موسوي  عدم انتخاب 
140023400075تواندشتسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گرانيت تواندشت  عدم انتخاب 
140123400076تواند شت (2)سنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا پيرهاديبروجرد -خ تختي-کوچه پرديس-پلاک 4109161620837حقيقي11496
140223400077دواريجانسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود رضا ساكي  عدم انتخاب 
140323400078تواندشت (1)سنگ‌هاي تزئيني و نماولي اله آزادي  عدم انتخاب 
140423400079دواريجان شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي نظر گودرزيبروجرد-خ گلسرخي-سرو2-شماره 2309161622535حقيقي8100
140523400080تواندشت (3)سنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالرضا غلامي  عدم انتخاب 
140623400081گوشهسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامعباس رزمي  عدم انتخاب 
140723400082مزرعه آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمارسول عبدلي  عدم انتخاب 
140823400083شرکت گرانيت سفيدهميانهسنگ‌هاي تزئيني و نمارحم خداهاشميدورود-خ 45متري-خ شهيداصغرشني-نرسيده به ثبت احوال09161654160حقيقي11343/17/100
140923400084گل زرد (1)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گرانسنگ الوند  عدم انتخاب 
141023400085گوشه (1)سنگ‌هاي تزئيني و نماعلي رحيمي بيد مشكي  عدم انتخاب 
141123400086گوشه (2)سنگ‌هاي تزئيني و نمابهرام صبوري  عدم انتخاب 
141223400087گل زردسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صدف سنگ اليگودرز  عدم انتخاب 
141323400099چنارسنگ غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماذبيح اله كوهزاديبخش چگني روستاي ميرزاوند09163610319حقيقي8430/17/100
141423400100چغاسلمانسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 1849  عدم انتخاب 
141523400101برآفتابسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 423خرم آباد -خ مطهري -كوچه رسا پلاك (12) عدم انتخاب 
141623400102کي برآفتابسنگ‌هاي تزئيني و نمامسعود طولابيخرم آباد -خ -اقلاب-كوچه دو اراسته-پلاك 27 حقيقي 
141723400103بستان رودسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد محمد معصوميتهران-خ آيت اله صدر جنوبي-كوچه نيكبخت-پ 10  حقيقي 
141823400104پانسارسنگ‌هاي تزئيني و نماعزيز شاهمراد چگنيخرم آباد -خيابان علوي-كوچه كاظمي-پ 709161612575حقيقي6940/17/100
141923400105دربچاه شرقي يکسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 1223بخش چگني -سراب ناوه کش -معدن دربچاه شرقي يک09161613947حقوقي6052
142023400107دربچاه غربي(3)سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 1091  عدم انتخاب 
142123400108دربچاهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سرمايه گذاري معادن كوثركيلومتر35جاده خرم آباد-كوهدشت8-06632373366حقوقي7231
142223400109دم دوش بر آفتابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 1373خرم آباد09165485498حقيقي100/17/8449
142323400110دربچاه شرقي (4)سنگ‌هاي تزئيني و نماناصر مير دريكوند  عدم انتخاب 
142423400111دربچاه غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني462  عدم انتخاب 
142523400112سه کرهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني510خرم آباد خ شريعتي جنب پمپ بنزين قاضي دفتر معدن  حقوقي 
142623400113سفيد کوه غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمارحمتعلي يار احمدي  عدم انتخاب 
142723400114سفيد کوه شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماهمايون بهرامي چگني  عدم انتخاب 
142823400115سفيد آبسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اكبر قلائي  عدم انتخاب 
142923400116سفيد آب شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 1791  عدم انتخاب 
143023400117سفيد کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م403  عدم انتخاب 
143123400118ميرزاوند (ب)سنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 408  عدم انتخاب 
143223400119مير زاوند ( آ )سنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 765  عدم انتخاب 
143323400120هزار منيسنگ‌هاي تزئيني و نماقدرت اله تيموري طولابي  عدم انتخاب 
143423400121چنار کاليابسنگ‌هاي تزئيني و نماكورش تيموري طولابي  عدم انتخاب 
143523410124بادبادغربيسنگ‌هاي تزئيني و نماسازمان همياري شهرداريها خرم آباد خيابان 60متري 3220005 -0661حقوقي 
143623410125بادبادغربي 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سنگ بادباد اليگودرز -سه راه رودکي کوچه علي ابن موسي الرضا جمشيدي  حقوقي 
143723410126بادبادغربي 2سنگ‌هاي تزئيني و نمامنصورسرلکاليگودرزخ بيمارستان بالاتر از شهرداري09161640116حقيقي 
143823410128بادبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني فدك كانيقم خيابان 19دي پلاك18309121535405حقوقي 
143923410129بادبادغربي3سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود سر لك الگودرز خ پونه زار خ كارگر كوچه افق 6پلاك11 الگودرز خ پونه زار خ كارگر كوچ حقيقي 
144023410130بادبادشرقي 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني763 اليگودرز روستاي دوزان منزل سيد جواد رحيمي2273281 اليگودرز روستاي دوزان منزل س2273281-0666حقيقي 
144123410131قلعه کاظمسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضا خجستهکازرون -خ امام رضا منزل خجسته حقيقي7544
144223410132نرگسه شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماسهراب وليخاني چگنيخرم آباد-قاضي آباد-خ دهم پلاک 180 حقيقي6987
144323410133بادبادشرقي 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني425اليگودرزميدان افغانستان كوچه اول 2228451-0664حقوقي9841/17/100
144423410134بادبادجنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني682 اليگودرز خ بسيج كوچه شمس تبريزي پلاك33 حقوقي 
144523410135جوشان 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني1214 اليگودرز خ امام خميني غربي كوچه صادقي پلاك33- 2225112-0664حقوقي 
144623410136جوشان2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني مرجان بافت خميني شهر خ شهيد مدني خ 15 شعبان پلاك233802757حقوقي 
144723410137جوشان 3سنگ‌هاي تزئيني و نمامريم قرباني يدان امام حسين فرمانداري خ هلال احمر پلاك5809116641445حقيقي 
144823410138جوشان4سنگ‌هاي تزئيني و نماصيد مراد جعفري خرم آباد خ طيب چهارراه مكروويو كوچه5 خرم آباد خ طيب چهارراه مكروويو كوچه5  حقيقي 
144923410139جوشان5سنگ‌هاي تزئيني و نماسيامك باقريان دانشگاه آزاد اسلامي اليگودرز09116641445حقيقي 
145023410140جوشان6سنگ‌هاي تزئيني و نمارضوان علي عسگري دانشگاه آزاد اسلامي اليگودرز عدم انتخاب 
145123410141جوشانرودسنگ‌هاي تزئيني و نما اليگودرز خ امام احمدآباد صندوق پستي 3462225150عدم انتخاب 
145223410142دربچاه شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کيميا سنگخرم آباد-ميدان امام خميني- خ ساحلي پلاک 1540661-4207423حقوقي6605
145323410143جوشان رود1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني 827 محلات خ جمهوري خ دو متري لاوندي3224405حقوقي 
145423410144چوبدرپايينسنگ‌هاي تزئيني و نماولي اله آزادي بروجردص.پ58709161623090حقيقي 
145523410145ده زيارتسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني قدمگاه تهران اتوبان كرج روبروي پيكان شهر بلوك 342224826حقوقي 
145623410146ده زيارت شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماسهراب رضايي پور اليگودرز خ ساحلي روبروي بهداشت2224564حقيقي 
145723410149داريچهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ري رهستان اليگودرز كاظم آباد خ پيروزي پ_209131192756حقيقي 
145823410150دوزان1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 244 اليگودرز خ فريدوني كوچه شهيد حاجعلي2224142حقوقي 
145923410151دوزان4سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 648 اليگودرز خ امام روبروي پاساژ علي سر لك2226758حقوقي 
146023410152دوزان5سنگ‌هاي تزئيني و نماعطا اله فضايلي تهران خ دانشگاه كوي عطارد پ2122223512حقيقي 
146123410153دوزان6سنگ‌هاي تزئيني و نمانادر سر لك نژاد اليگودرز ميدان شهدا كوچه بهشتي پ1422223512حقيقي 
146223410154دوزان8سنگ‌هاي تزئيني و نماقدرت الله علامي اليگودرز خ هلال احمر كوچه بهار پ122228394حقيقي 
146323410156دوزان غربي1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني474 اليگودرزكوي فرهنگيان 27 متري توحيد پ2222227476حقوقي 
146423410157دوزان غربي2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سيما سنگ اليگودرز خ امام خ پونه زار كوچه بخشي پ312234406حقوقي 
146523410158سور4سنگ‌هاي تزئيني و نماعلي هاشمپور اليگودرز خ هلال احمر كوچه صادقي پ32222202حقيقي 
146623410160گنجه غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماپرويز بهرامي اليگودرز ص.پ1112224633حقيقي 
146723410161گنجه شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور سر لك اليگودرز خ جمهوري جنب انتقال خون پ1809161640116حقيقي 
146823410162چعاطرمسنگ‌هاي تزئيني و نماسهيل رضائي پوراليگودرز - خيابان فردوسي شرقي پل ميدان09161641269حقيقي9610
146923410165گنجه شرقي يکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سهيل نيمه ور اليگودرز كوچه شمس تبريزي پ3309161640206حقوقي 
147023410165گنجه شرقي يکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
147123410165گنجه شرقي يکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
147223410165گنجه شرقي يکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
147323410166عسگران غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني پير تاك تهران خ شريعتي خ حقوقي پ16622225172حقوقي 
147423410167عسگران شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني پير تاك تهران خ شريعتي خ حقوقي پ16622225173حقوقي 
147523410168يوسفکوه غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني397 اليگودرز خ جمهوري جنب انتقال خون پ1809161640131حقوقي15122/117
147623410169يوسفکوه جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماابوطالب سر لك اليگودرز كوي ده محمدرضا خ فردوسي شرقي كوچه صبا22221349حقيقي 
147723410171دربچاه شرقي دوسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 726 خرم آباد ميدان 22 بهمن-خ شهيد آزادخان صحرايي-هنر 1109116619789حقوقي3766/17/100
147823410172دربچاه غربي سهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 1091 خرم آباد خ انقلاب بالاتر از گرمابه ولي نژاد پ242  حقوقي 
147923410173دم دوش برآفتابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 1373 خرم آباد ميدان كيو كوچه هنر 8 حياط 3  حقوقي 
148023410175دربچاه غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني462 خرم آباد خ صبا پشت مخابرات3205493-0661حقوقي 
148123410176سفيدکوه غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمارحمتعلي يار احمدي خرم آباد خير آباد روبروي آموزش پرورش ناحيه 2  حقيقي 
148223410177سفيدکوه شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماهمايون بهرامي چگني خرم آباد خ رازي زير 60متري كوچه 6پ 27  حقيقي 
148323410178سفيدآبسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اكبر قلائي سراب دوره روستاي سفيد آب  حقيقي 
148423410179سفيدآب شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 1791 خرم آباد قاضي آباد خ نهم پلاك 108  عدم انتخاب 
148523410180سفيدکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م403 خرم آباد خ جلال آل احمد كوچه چراغي پ 3  عدم انتخاب 
148623410181ميرزاوندبسنگ‌هاي تزئيني و نماش ت م 408 خرم آباد خ شريعتي پاساژ قاضي دفتر معدن  حقوقي 
148723410183قلعه کاظمسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضا خجستهکازرون-خ امام رضا-09173049981حقيقي7544/17/100
148823410188دواريجان جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد محمد رضا موسويدورود -12 کيلومتري جاده درود -بروجرد-روستاي دواريجان4373558-0665 و09169708648حقيقي1996/17/100
148923410189دريژان غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت توسعه معادن کوثرتهران-خ شهيد بهشتي-خ صابونچي-کوچه شهيد مهماندوست-پلاک 3088503334-021 و9 و88747061-021حقوقي9241
149023410190اردودر جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت عمران و توسعه اتحاد اليگودرزاليگودرز-خ فردوسي شرقي-نبش کوچه شکوفه74-2220003-0664حقوقي2626/17/100
149123410193پانساريکسنگ‌هاي تزئيني و نمااعظم عالي پور تشکنتشکن -روستاي پانسار09161612456حقيقي5606/17/100
149223412199سيليس قيدعلي ازناسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت فروآلياژازناازنا حقوقي9146/17/100
149323412219سفيدآب شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماآیت اله آزادیدورود حقيقي 
149423412221نرگسه جنوبي الفسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
149523412222نرگسه جنوبي الفسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
149623412239دريژان غربي (سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر)سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
149723412249گيجاليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
149823412251سه کره شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماعبدالرحمان قاضیخرم آباد قاضی آباد خ دانشگاه جنب دبیرستان خدیجه کبری پلاک 91 عدم انتخاب 
149923420174دربچاه شرقي چهارسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر مير دريكوند خرم آباد گلدشت شرقي خيابان شمشاد 4  حقيقي 
150023420195بابامحمودسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
150123420196برآفتاب1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
150223422205دربچاه شرقي2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني 726خرم آباد لرستان خ شهید آزاد خان صحرایی09161619789حقوقي3766/17/100
150323422206گرانيت تواندشتسنگ‌هاي تزئيني و نمانوذرعظيم پور  حقيقي5287
150423422208سنگ متان کشککسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سنگستان  حقوقي5353/17/100
150523422212قبلهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توليدي پودرسازان  حقوقي17176/17/100
150623422213دريژان دورودسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توسعه سرمايه گذاري توسعه معادن كوثر  حقوقي9240
150723422214عسگران غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پيرتاكالیگودرز بلوار شرقی جنب شهرداری جدید06642225172حقوقي9543
150823422215عسگران شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پيرتاك  حقوقي965
150923422216دوتوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني 600  حقوقي986
151023422217سفيدکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني403  حقوقي34338
151123422218دربچاه شرقي1سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمودگودرزي  حقيقي1655/17/100
151223422232پانسار يکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
151324400016مرمريت کشکسراسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاونی سفید سنگ چالوس  عدم انتخاب23366
151424400026مرمريت کلياسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تمیشه سنگ  عدم انتخاب66748
151524400059مرمريت آستانکرودسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مرمر گل شمال  عدم انتخاب16568
151624400062گرانيت کلاردشتسنگ‌هاي تزئيني و نماسرمایه گذاری تامین اجتماعی  عدم انتخاب19608
151724400063مرمريت سرخه لفورسنگ‌هاي تزئيني و نمانقشینه سنگ مازندران  عدم انتخاب20200
151824400090مرمريت سياه کينجسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معادن سنگواره شمال  عدم انتخاب22274
151924412155دهبيد سنگ پارسسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معادن دهبید سنگ پارس  عدم انتخاب 
152024412156مرمريت لاشه آهکي ساريسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تولیدی سنگ های مرمریت ساری  عدم انتخاب 
152124412156مرمريت لاشه آهکي ساريسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تولیدی سنگ های مرمریت ساری  عدم انتخاب 
152224412156مرمريت لاشه آهکي ساريسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تولیدی سنگ های مرمریت ساری  عدم انتخاب 
152324412158سنگ تزئيني خطيرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلی نیا دون راضیه  عدم انتخاب 
152424412208گرانيت چهارسي پراچان طالقانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گرانیت چهارسی پراچان طالقان  عدم انتخاب 
152524422147گرانيت هليچال آلاشتسنگ‌هاي تزئيني و نماسیروس خالقی  عدم انتخاب 
152625400001تخت مزرعه شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نماعلي کرمانشاهي  حقيقي3115
152725400002عباس آباد A1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني سايه سنگمحلات جاده آبگرم سنگبري سعيد08663322220حقوقي3253
152825400003ترشابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني هفتاد قلعه نيمورمحلات نيمور خيابان آيت اله طالقاني کوچه دوم دست راست کوچه مدرسه منزل عبداله ک حقوقي22960
152925400004چم محسن خانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني عقيق سنگ محلاتنيمور خيابان 17 شهريور کوچه شهيد افعاني پلاک 53086631342373حقوقي70
153025400005گوشه محلاتسنگ‌هاي تزئيني و نماسنگ اصفهان تفدسزرين شهر خيابان بهشتي ميدان نماز طبقه دوم ساختمان دفتر خانه اسناد رسمي 115 حقوقي714
153125400007گندابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مهندسي معدني کانه محلاتمحلات دو راهي آبگرم جنب سنگبري سادات حقوقي972
153225400008تجرگان 2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب992
153325400010نينهسنگ‌هاي تزئيني و نمافرح سادات جلاليدليجان خيابان امام کوچه امير پلاک 408664221551حقيقي16135
153425400015شاهوريسنگ‌هاي تزئيني و نمازهرا افخميمحلات خيابان شهيد محلاتي خيابان شهيد باهنر کوچه دريانه پلاک 145086632288886حقيقي17617
153525400016جاسبسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب6308
153625400019کوه اوسورسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب8223
153725400024باغ ملکسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنايع معدني شهاب سنگتهران پاسداران نرسيده به چهار راه دولت بنياد تعاون مرکز سپاه پاسداران0212587138حقوقي9713
153825400028تخت چمنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب12131
153925400029مرمر گز عنبرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
154025400031تخت پنير کچهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني تخت پنير کچهمحلات روستاي باقر آباد جنب بانک تجارت منزل يوسف عماري فر عدم انتخاب15808
154125400032تواندشت شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني صدفبروجرد روستاي چالانچولان جنب کارخانه قند لرستان آقاي روزبهاني06654623304حقوقي17035
154225400034عباس آباد A2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني سفيد نيم ورنيم ور خيابان امام خميني بلوار امام علي آخرين کوچه سمت راست آقاي مسلم باقري08663222727حقوقي17101
154325400036باقرآبادB5سنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد احمديمحلات نيمور روبروي مسجد جامع حقيقي18176
154425400040شانقسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد ابراهيم افغانيمحلات روستاي سکندر منزل شخصي حقيقي21433/102
154525400041پرطاووسيسنگ‌هاي تزئيني و نماتوس مرمرسنگ محلاتمحلات ميدان امام خميني جاده آبگرم قطب صنعتي سنگبري آتشکوه09118663382حقوقي21426/102
154625400043چال مشهد کشته2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني سپيد سنگ مرواريدمحلات خيابان آموزش و پرورش شرکت عرشيا08663222787حقوقي102.22090
154725400044تخت چالابسنگ‌هاي تزئيني و نماحيدر کاوهدليجان خيابان امام کوچه شهيد رجبي پلاک 40 حقيقي22387/102
154825400045کهک غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماپرويز خراسانيقم -رنبيل آباد سي متري قائم کوچه چهارده معصوم جنب پلاک 57 حقيقي22379/102
154925400049سياه درهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
155025400050جلماجردسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي سالاريمحلات دوراهي آبگرم قطب صنعتي صدريه سنگبري سالار سنگ08663227555حقيقي19494
155125400053چال مشهد کشته1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني چال مشهد کشتهمحلات کوي بعثت جنب تأمين اجتماعي پلاک 14008663227917حقوقي4106/102
155225400054تواندشت Cسنگ‌هاي تزئيني و نمامحسن آجر لوبروجرد- خيابان شريعتي- کوچه عدالت پلاک 124440433حقيقي4522/102
155325400057تواندشت Bسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد علي ابوالحسنيدرود - خيابان 45 متري بنياد شهيد کوچه 20 متري شهيد سربندي پلاک 17226471حقيقي6394/102
155425400061توت سياهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
155525400063دره بخاريسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني کوهبارمحلات بلوار شهيد بهشتي طبقه فوقاني تعاوني 17 دفتر شرکت تعاوني کوهبار08663222777حقوقي11214/102
155625400064قاش گدار زردسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
155725400066ويدر خرقانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
155825400067سفيد درهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد تفي بني اسديمحلات خيابان 15 خرداد پاساژ مسجدالحسين طبقه بالا دفتر معدن09189681933حقيقي15338
155925400068تواندشت Dسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود پيرهاديبروجرد ميدان تختي خيابان نيما کوچه سپاسي پلاک 8006623537355حقيقي15514/102
156025400070آتشکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع اقتصادي کميته امداد امام خمينيتهران خيابان آفريقا بعد از پمپ بنزين بلوار آرش غربي پلاک 160212057937عدم انتخاب15791/102
156125400071تخت آبگرمسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد رضا سالاريمحلات قظب صنعتي حيدريه سنگبري سالارسنگ08663227555حقيقي11452
156225400074مالميرسنگ‌هاي تزئيني و نمانادر افراني کرهروديبروجرد خيابان آزادي کوچه شهيد عبداله خاکي کوچه حرارتي پلاک706624447638حقيقي17664/102
156325400076احمدآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي حاج عبدليمحلات - خيابان مطهري- کوچه شهيد حاج برات - پلاک 422 حقيقي18260
156425400082باقرآبادB3سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت موج ريزمحلات سه راهي آبگرم سنگبري صدفکاران08663223238حقوقي1325/102
156525400083حسين آباد شانقسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدعلي رضويانقم جاده اصفهان بلوار امين بلوار صدف پلاک 10402512910392حقيقي1544
156625400084تواندشت Eسنگ‌هاي تزئيني و نماحسينخانيبروجرد - خيابان تختي - چهار راه نخي - خيابان مدرس شمالي کوچه فتوت 283532850-0662حقيقي1956
156725400086باقرآبادB2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني سنگ اسيدينيمور جاده دليجان قطب صنعتي سنگبري نما آقاي حسين محمد حسني08663322991حقوقي2249/102
156825400089چنارستانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
156925400091تخت جمشيدسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تخت مهدينيمور خيابان تختي جنب مسجد امام حسين08663322702حقوقي6128/102
157025400092حسين آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني سنگ ياورمحلات روبروي شرکت تعاوني شماره 108663225201حقوقي6320/102
157125400093سنجه باشيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
157225400098تخت مزرعه شماره 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کوه کاراندليجان خيابان آيت اله طالقاني کوچه مدرسه عصمت شماره 1508664226790حقوقي8116/102
157325400099آبگرم پائينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سي سنگ آسياتهران خيابان پونک خيابان نفت کوچه 13 پلاک 128 زنگ شماره 2409112960371حقوقي8815/102
157425400100تخت قلعهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت آندزيتمحلات روستاي سس کندر09118659472حقوقي9259
157525400101کهک شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه افغانيدليجان خيابان آيت اله طالقاني کوچه مدرسه عصمت شماره 1508664226790حقيقي10441
157625400103گلچشمهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني کال زردمحلات سه راهي آبگرم پل باقر آباد کيلومتر 1 جاده آبگرم سنگ بري سپهر09118659063حقوقي11228
157725400104باقرآبادB4سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود تيموري ( شرکت تعاوني سنگ تراورتن)  حقيقي12131
157825400106باقرآبادB1سنگ‌هاي تزئيني و نماسولنگ سيلارمحلات روستاي باقرآباد جنب سوپر مارکت عرب مسافر منزل غلامرضا سالاري08663322570حقوقي13187/102
157925400109رودبارانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدن کاوان سبزاراک شهر صنعتي منطقه 9 پلاک 4 منزل هومن صفاران حقوقي14195
158025400112سرکوبهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
158125400116مستيجانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين ميرزاييتهران تهران پارس چهارراه تيرانداز مجتمع مسکوني آرش بلوک 4 طبقه اول پلاک 13 حقيقي18998
158225400117کوه سفيد خمينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کوه سفيد خمينخمين ميدان امام خميني پاساژ قهرماني موسسه صبا حقوقي1012/102
158325400120شاه بلبلسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اکبر اسماعيلينيمور محلات روستاي باقر آباد جنب مدرسه ابتدايي08663343393حقيقي2722/102
158425400122تخت پلنگيسنگ‌هاي تزئيني و نمازرين کوهمحلات بلوار شهيد دکتر بهشتي طبقه فوقاني مسافربري 1708663226430حقوقي3077/102
158525400125فريجانسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد رضا ميرزاييمحلات نيمور خيابان دانش بلوار مطهري08663323377حقيقي4883/102
158625400127تواندشت Nسنگ‌هاي تزئيني و نماآبشار گوشهبروجرد - خيابان سيد مصطفي - کوچه شهيد نيک نژاد - فرعي پلاک 13534074-3534226حقوقي4946
158725400128طوسسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد ابراهيم افغانيمحلات روستاي سس کندر09181659472حقيقي6246/102
158825400132آب گراپسنگ‌هاي تزئيني و نمافرشيد اسفندياري شيخ شبانياصفهان ميدان بزرگمهر بلوار مشتاق دوم خيابان مهر کوچه شهيد عليخاني بلوار مهر ب03112600973حقيقي8950/102
158925400135کوه ماهيسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين اميريمحلات خيابان شهيد بهشتي کوچه شهيد بابک رضايي پلاک 57608663225907حقيقي11322
159025400139کوه سفيد 2سنگ‌هاي تزئيني و نماامير محمد کريمينيمور خيابان ابن سينا گلبرگ 1208663322595حقيقي12165/102
159125400150رزبيدهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
159225400152حاجي آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتمع اقتصادي کميته امداد امام خمينيتهران خيابان افريقا بعد از پمپ بنزين بلوار آرش غربي پلاک 16 کد پستي 191772058372عدم انتخاب19025/102
159325400153عباس آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد بخشندهگلپايگان- خيابان ايت الله گلپايگاني - پارک شهر - کوچه شهيد فرجي گلستان 1 -پلا حقيقي19668/102
159425400154کپيولسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
159525400155امير آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدجواد اصغريمحلات خيابان امام خميني نرسيده به سه راهي جمهوري اسلامي پلاک 3008663225766حقيقي19884/102
159625400157سس کندرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مهندسي سنگستان غربتهران گيشا کوي نصر کوچه 26 پلاک 76 طبقه اول02188886188حقوقي19947/102
159725400158جهان قلعهسنگ‌هاي تزئيني و نمايداله اسماعيليجاده اراک به خمين جاده چنار روستاي سنجدک منزل يداله اسماعيلي09181650345حقيقي21005
159825400160مالمير 2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
159925400161کارگاهسنگ‌هاي تزئيني و نماغلامرضا محرابيبروجرد امام حسين کوچه 17شهريور پلاک206624441062حقيقي102.696
160025400164لعل بارسنگ‌هاي تزئيني و نماداوود شاهرخيمحلات ميدان آزادي دفتر تأسيساتي 11008663224277حقيقي1239/102
160125400166گيليسنگ‌هاي تزئيني و نماسيف اله نوريخمين جاده شهابيه روستاي سنجدک09121209619حقيقي102.2291
160225400167سرطاق خمينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني بوجهخمين خيابان بسيج کوچه ميخک پلاک 408652224018حقوقي2868/102
160325400168ماهورزانسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهيم نوريخمين روستاي سنجدک09121209619حقيقي3253/102
160425400171ديزه ايسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
160525400172عباس آباد2سنگ‌هاي تزئيني و نماغلامحسين پير هادي ده عليخانيبروجرد- دشت لاله - ده متري گلاب - گلاب 3- پلاک 174444190-0662حقيقي6866
160625400174چمنزارسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن رضاييمحلات دوازده متري اول جمهوري اسلامي کوچه سوم غربي پلاک 20308663229085حقيقي7608/102
160725400176گزعنبرسنگ‌هاي تزئيني و نماابوالفضل اسماعيليقم خيابان آذر کوچه 46 پلاک 3002517211374حقيقي3591/102
160825400178طريز آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماثريا اسماعيليمحلات روستاي باقرآباد روبروي شرکت تعاوني کوچه جنت08663343369حقيقي12831/102
160925400181مزاينسنگ‌هاي تزئيني و نماصديقه بيگم هاشميخمين خيابان آزادگان کوچه شهيد عليرضا عزيزي پلاک 120865233370602حقيقي15638
161025400186گرانيت سمنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
161125400192تجرگانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
161225400193کدوراسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
161325400194عباس آباد رودبارسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي لک  حقيقي102.23003
161425400199سرخ کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماحامد جليلوندخمين بلوار بهشتي کوچه شاهد پلاک 30865233504حقيقي1747
161525400200قرمز بهارسنگ‌هاي تزئيني و نمامسلم باقريمحلات نيم ور بلوار طالقاني08663322727حقيقي102.2078
161625400206مزوشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
161725400208شفقسنگ‌هاي تزئيني و نماداوود منصوريدليجان بخش نراق کوچه مهين پلاک 1509183650754حقيقي9913/102
161825400209سرخه آتشکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد رضا محمديمحلات ميدان آزادي کوچه شهيد بابک رضايي پلاک57509181659282حقيقي12579
161925400210تخت دوگوشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
162025400222پاراگونسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
162125400224آبنورهسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن تيمورينيم ور خيابان امام علي پلاک 1408663322460حقيقي102.30307
162225400226تواندشت fسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين هاشميبروجرد -خيابان دکتر بهشتي کوچه بوستان پلاک 10106623505135حقيقي19658
162325400228تواندشت 3سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد ولي پير هاديبروجرد- خيابان تختي پلاک 18309169680372-3509822-0662حقيقي3091/102
162425400234کوه ماهي 1سنگ‌هاي تزئيني و نماعلي عباسيخميني شهر خيابان شهيد صدوقي کوي ناموس پلاک 7103123229118حقيقي5492/102
162525400239دولستان بالاسنگ‌هاي تزئيني و نمالطف اله شيخ محمديمحلات شهرک صنعتي ارقده سنگبري پارسا سنگ08663412262حقيقي15903/102
162625400240تواندشت شمالي 2سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد علي پير هاديبروجرد خيابان دکتر فاطمي جنب ده متري فارابي پلاک 20406623533974حقيقي22744
162725400246کوهبار محلاتسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني کوهبارمحلات خيابان 15 خرداد جنب مسجد الحسين پلاک 70108663222777حقيقي2309/102
162825400247وزمستانسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا محموديشازند سربند روستاي وزمستان08624413162حقيقي102.958
162925400249کوه هنداسنگ‌هاي تزئيني و نماکاوشگران سنگ دليجاندليجان خيابان طالقاني روبروي دبستان حافظ شرکت تعاوني مسجد جامع08664222466حقوقي10471/102
163025400250کوه عرش دليجانسنگ‌هاي تزئيني و نماجمشيد اميريمحلات خيابان دکتر بهشتي طبقه بالاي تعاوني 17 حقيقي 
163125400251مرمريت سياه شانقسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد رضا محمديمحلات ميدان آزادي کوچه شهيد بابک رضايي پلاک 57509181659281حقيقي3845
163225400256دوگوشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
163325410265آرن گرانيتيسنگ‌هاي تزئيني و نمااکرم اسماعيلياراک خيابان دانشگاه خيابان آيت اله بهبهاني پلاک77393672747حقيقي102.11803
163425410267چاه گنديدهسنگ‌هاي تزئيني و نمااميد منصوريمحلات ميدان فرمانداري ابتداي خيابان امام نبش ايثار490866323923حقيقي32505/102
163525410270حجر سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماحجرسنگ عباس آبادمحلات دوراهي آبگرم سنگبري پرسپوليس09183661105حقوقي8393/102
163625410272زربيدهسنگ‌هاي تزئيني و نماامير مسعود آذرمحلات خيابان شهيد محلاتي بالاتر از هلال احمر کوي شهيد قدس پلاک 53809181659383حقيقي18361
163725410279ده عبداللهسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس يار احمديبروجرد ميدان تهنيت خيابان شهيد حسن گودرزي پلاک 2309163622545حقيقي5318
163825410299تواندشت 1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
163925410302وراث مرحوم محمد اسماعيليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164025410303تراورتن درجه 2 و 3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164125410304سنگ توليدي ممتاز تراورتن دانيالسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت توليدي ممتاز تراورتن دانيالتهران شيخ بهايي جنوبي کوچه گرمسار غربي پلاک 14 واحد 302188046381حقيقي102/23299
164225412311پاکل2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164325412314کوه اسورسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164425412316گرانيت شيخ لرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164525412317فرنقسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164625412318تعاوني سنگ تراورتن محلاتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164725412322تراورتن دولستانسنگ‌هاي تزئيني و نماعبداله سالاري  عدم انتخاب 
164825412325شرکت تعاوني جهان سنگ محلاتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
164925412329تراورتن ترشاب گرگينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گرگین  عدم انتخاب 
165025412340نينهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165125412341تراورتن گوهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165225412342تراورتن گوهرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165325412345آبگرم پايينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165425412346تواندشت fسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165525412348تراورتن آبگذر محلاتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165625412350دولستان مرکزيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165725412351فريجان 3سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165825412352چال مشهد کشته دوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
165925412354تخت آبگرم 1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
166025412355ديزه ايسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
166125420282مرمريت نراقسنگ‌هاي تزئيني و نمااکبر محمد رضا بيگي  حقيقي 
166225420294گرانيت راوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
166325420295گرانيت راوهسنگ‌هاي تزئيني و نمابهمن محمديدليجان خيابان امام کوي مسجد رضوي پلاک 553509188654182حقيقي15039
166426400009چاه قوچسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني چيني سفيد قدمگاه  عدم انتخاب7124
166526400010قدمگاهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت توليدو فرآوري سنگ سازان  عدم انتخاب2527
166626400011مرولريد قدمگاهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني مهندسين گروه 6  عدم انتخاب5309
166726400012دهنه خشکسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن خليفه اي  عدم انتخاب7056
166826400013پيرکنار قدمگاهسنگ‌هاي تزئيني و نماعنايت اله اميري مقدم  عدم انتخاب11873
166927100179دولائيسنگ‌هاي تزئيني و نماش سنگابسعادت آباد میدان سرو خ سرو غربی خ بخشایش کوچه سبز آپارتمان جنب املاک پایتخت طبقه همکفت 2369824 و 09121327921حقوقي17429
167027100180سرابيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت احرارهمدان کیلومتر 9 جاده همدان ملایر09188116840حقوقي9395
167127400027دينگله کهريز 2سنگ‌هاي تزئيني و نمااحمدرضا آقا محمديهمدان - اعتماديه - بلوار بهارستان كوچه آراسته پ 2609181663563حقيقي27044
167227400028دينگله کهريز 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پرشين همداناصفهان - محمود آباد09121915213 و 09131948394 و 09131123236حقوقي30850
167327400029دينگله کهريزسنگ‌هاي تزئيني و نماصنايع سنگ پارسهمدان - کیلومتر 12 جاده تهران - جنب کارخانه شیشه09123158098 و 09183146488حقوقي23842
167427400030دينگله کهريز 3سنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي ديانيهمدان - بلوار مفتح - نمایشگاه اتومبیل دیانی09181115509حقيقي24664
167527400031دينگله کهريز 5سنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا الياسيهمدان - خ جهان نما ساختمان پزشکان شهباز طبقه 3 واحد 168240763 و 8211243 و 09181115055حقيقي40229
167627400032سراب گل تپهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت هوران سنگ زاگرسهمدان - میدان 13 آبان بلوار شهید خرمرودی ک میثم پ 2409183118756 و 08118239631حقوقي78095
167727400043قلعه ميرآخوندسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اصغر طالبيازندريان09183530061 و 09188119047حقيقي52163
167827400082هفت چشمهسنگ‌هاي تزئيني و نماسولان گرانيت  عدم انتخاب23408
167927400083چشمه قصابان الوندسنگ‌هاي تزئيني و نماخسرو شجاعي معزهمدان - 30 متري شكريه بن بست لاله پ 1738273092حقيقي23055
168027400085چايان زاگرسسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين ولي پورهمدان شهرک ولیعصر ایستگاه اول جنب قصابی بوستان 109183110468 و 4270345حقيقي6746
168127400086وهنان يکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مرواريد شب بهار  عدم انتخاب30356
168227400087ياقوشهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سپهر گرانيت غرب  عدم انتخاب66192
168327400089خاکوسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس محمد پورهمدان - خیابان رسالت نبش کوچه شهید مصباحی پلاک 4309181111622حقيقي26077
168427400090کرکسينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سنگ سر همدانهمدان - خ شهيد زماني كوچه ياسمن پ 2409181115178 و 09181118028 و 8222505حقوقي21423
168527400091حصار قره باغيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كانساز اكباتان  عدم انتخاب6193
168627400092کهنوشسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار همدانهمدان ص - پ - 134-651558266521 ت 09181114096حقوقي8397
168727400093وردآوردسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس امينياصفهان - گلپایگان خ مطهری پلاک 9009131719391 و 09367311023حقيقي22589
168827400094چهار قلهسنگ‌هاي تزئيني و نمااكبر لرپري زنگنههمدان - شهرك مدرس ميدان عدالت كوچه فتح 109181110763و 09181112565حقيقي21422
168927400095بوستان درهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كاني پژوه اكباتانهمدان خ آزاد خ آرام کوچه گلشن بن بست مهدی پ 2409181114325حقوقي 
169027400096فخرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نمامهدي حسيني بدخشهمدان - روستاي سولان خ امام پ 376 ت2243401-0812 و 09188115777 و 09181118114حقيقي28450
169127400097نور آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماجعفر مسعودي تبارهمدان - 12 متري ابن سينا ك شيوا ش 2109188110546حقيقي20723
169227400098عزير آّبادسنگ‌هاي تزئيني و نماسعيد ملکي  عدم انتخاب35342
169327400099نظر کردهسنگ‌هاي تزئيني و نمامعصومه اسد بیگیهمدان خ تختی کوچه وکیلی مجتمع شهاب واحد 72518456 و 09188123570حقيقي52169
169427400100قراولسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين ايران نژاد  عدم انتخاب65613
169527400101سولانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کانی پژوه اکباتانهمدان خ آزاد خ آرام کوچه گلشن بن بست مهدی پ 2409181114325حقوقي30756
169627400102امامزاده کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماصخره سنگ  عدم انتخاب29895
169727400103اوزنانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت فاخر تجارتتهران - خ ميردامادشماره 163طبقه اول09133511528حقوقي 
169827400104کلاهقاضيسنگ‌هاي تزئيني و نماخيراله معظميهمدان - شهرك الوند - گلستان 4 پلاك 809181114678حقيقي5080
169927400105چايان مرکزيسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کمازارهمدان - خ مهديه 12 متري روحاني كوچه فرهانچي پ 13909181110954حقوقي2285
170027400106چايانسنگ‌هاي تزئيني و نماش.ت.م.كاني نهادهمدان - خ بوعلي جنب شركت سهامي بيمه ايران ساختمان نگين طبقه دوم09181115622حقوقي7997
170127400107سنجوزانسنگ‌هاي تزئيني و نماسازمان همياري شهرداريهاهمدان - صندوق پستي 363-651688236913 و 8220517حقوقي24431
170227400108هونيجينسنگ‌هاي تزئيني و نماقاسم دياني  عدم انتخاب26382
170327400109لوژدرهسنگ‌هاي تزئيني و نماچايان همدان  عدم انتخاب30758
170427400171شيرين سوسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگ شيرين سو  عدم انتخاب23411
170527400172قلي آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گرگينتهران - خ پاسداران اول اختياريه جنوبي پ 309121152879حقوقي25780
170627400173کندوز غربيسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد جواد رحيم داد  عدم انتخاب10740
170727400174نگار آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت آبادگران نوآفرينهمدان - هنرستان بالاتر از آ پارتمانها پ 498252786و 09121977414حقوقي11502
170827400175قباق تپهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت سنگ پارس هگمتانه  عدم انتخاب15621
170927400176رزج جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنايع سنگ پارسهمدان كيلومتر 12 جاده تهران ص.پ 1483-651554383632 و 4383211 و 09123158098حقوقي57656
171027400177چشمه مرگنجهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا پيرهادي  عدم انتخاب65971
171127410185سراييسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار  حقوقي 
171227410186نورآبادسنگ‌هاي تزئيني و نماجعفر مسعوديهمدان- 12 متري ابن سينا- كوچه شيوا- ش 2109188110546حقيقي 
171327410187عزيز آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماسعيد ملكي  عدم انتخاب 
171427410188سنگران کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت زرسا سنگکرج کوی کارمندان شمالی خیابان سوم شرقی پ 1709122140743حقوقي 
171527410189عمرآباد تجرکسنگ‌هاي تزئيني و نماابوالفضل رجبيمحلات کوی بعثت انتهای گلزار ک شهید فیروزی منزل رجبی09183662196حقيقي 
171627410190چاه بارسنگ‌هاي تزئيني و نماسهيلا اكبريپستی:14987-33891 حقيقي 
171727410191گشاتيسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه افشاريهمدان - خ بین النهرین ک شیخ نقی پ 16509188117627حقيقي 
171827410192فيسيجانسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد براتي  عدم انتخاب 
171927410193زنق زنقيهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد كيهاني مقيم  عدم انتخاب 
172027410194تخت رستمسنگ‌هاي تزئيني و نمامسعود مراديهمدان خ بوعلی روبروی بانک مسکن پ 43309181111872حقيقي 
172127410195شهرستانهسنگ‌هاي تزئيني و نمامراد مراديهمدان خ بوعلی روبروی بانک مسکن پ 43309181111872حقيقي 
172227410196چشمه درهسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد حسن رضا ذوالفقاريتویسرکان - سرابی- خ توحید ک شهید سید محمد رضا ذوالفقاری کد پستی 56541-6581909186061205حقيقي 
172327410197دره بوسانسنگ‌هاي تزئيني و نماابوالفتح فيضيهمدان اعتمادیه شهرک چمران 12 متری رزم آوران پ 42 ک پستی 65634-6515909181116983حقيقي 
172427412242آقاجسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
172527412253برآفتابسنگ‌هاي تزئيني و نمامجید پیرهادیبروجرد خ تختی جنب بیمه آسیا پ 183 کد پستی 73551-6925706623509822 و 09169681130حقيقي 
172627412262تراورتن نماسنگ‌هاي تزئيني و نمارشید عبدالرضائیهمدان شهرک فرهنگیان فاز 2 پارک سعدی کوچه شقایق پ 3109188154034 و 2549766حقيقي 
172727412277دره بيدسنگ‌هاي تزئيني و نماسعید پرچمیهمدان - میدان بیمه ک شاداب پ 19 کد پستی 76853-6515909188114448 و 8220596حقيقي 
172827412278دوبرونسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
172927412296عمرآباد جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نمامریم اسماعیلیمحلات سه راه جمهوری روبروی کالای برق فیروز کد پستی 46466-3781609188669707حقيقي 
173027412302قره لرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت شیل سازه هکمتانفامنین روستای سراوک09188133246حقوقي 
173127412305قطار قوئي غربيسنگ‌هاي تزئيني و نماخیراله معظمیهمدان شهرک الوند گلستان 4 پ 8 کد پستی 651985488109188139921حقيقي 
173227412315نجفيهسنگ‌هاي تزئيني و نماسید علی ذوالفقاریتهران -میدان ونک بلوار میرزابابائی خ پاک ک سازمان آب09122702472 وحقيقي 
173327412318واشانسنگ‌هاي تزئيني و نمااصغر خوشاینداصفهان خ صائب ک شادمان پ 29 صندوق پستی 464-8139509132195350حقيقي 
173427412323گابروسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
173527412356کندوزسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
173627412357گرديانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
173727412358اون آلتيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
173827412359بابا عليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
173927412360تاريک دره جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174027412361تاريک دره شماليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174127412362باغچه غازشسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174227412363باغچه غازجسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174327412364وفرجينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174427412365سامنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174527412366سرکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174627412367کرکسين شماليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174727412368کرکسين مرکزيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174827412369گنجنامهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
174927412370حصار قره باغيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175027412372آرتيمان تويسرکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175127412382امامزاده کوه 2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175227412383امامزاده محسنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175327412389پيسي جانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175427412395توئيجينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175527412401دائم برفسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175627412402دره غارسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175727412403درياچهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175827412404دفترجينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
175927412415شرياسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176027412416ضربعليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176127412420قزل ارسلانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176227412424گزندرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176327412430مزرعهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176427412438هوئيجينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176527412454مرمريت باغبانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176627412458تپه هاي رباط (علي اصغر اميدوار پناه)سنگ‌هاي تزئيني و نماعلی اصغر امیدوارپناهابرکوه - بلوار امام خمینی روبروی آموزش و پرورش منزل شخصی09133521445حقيقي 
176727422450دينگله کهريز5سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
176827422452آغچه خرابهسنگ‌هاي تزئيني و نماامیررضاخوشبخت  حقيقي 
176928121562مرمرعلي ابادسنگ‌هاي تزئيني و نماحسین عبدلی مسینانشهربابک- ده موسی- خ سادات- کوچه حر 7-جنب حسینیه09133926300حقيقي68428
177028400006مهر ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كانسار گستر ساماناصفهان،شهرك صنعتي محمودآباد،خ جديدالاحداث،سنگبري برادران خوش اخلاق،كدپستي816103113802544_09131111825_09131112757حقوقي1576
177128400007مرمريت قاسم زغاليسنگ‌هاي تزئيني و نماگروه سنگ زاگرستهران،بزرگراه شهيدحقاني،خ ديدارجنوبي،پلاك 3،كدپستي15187345158202000 021 _ 7-02188888256حقوقي543_1998
177228400011کذابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سنگ سختكوه  حقوقي 
177328400012سخويدسنگ‌هاي تزئيني و نمامهرداد ستاره  حقيقي2621
177428400014مرمريت شمال کوه سياه ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماحميد رضا ايرجيآباده،كيلومتر12جاده شيراز،يعقوب آباد،سنگبري سعيد3712-075722303311حقيقي3429
177528400015باقي آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي بمان افشاري  حقيقي 
177628400019گرانیت قرمز قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كوه نور پارس  حقوقي 
177728400020سفيدکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت عمراني يزدباف  حقوقي 
177828400021قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نمارجبعلي جليلي محزون  حقيقي 
177928400023سنگابسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني الوان كوهيزد-جاده فرودگاه-كوچه شماره نه-پلاك 303517211952حقوقي6201
178028400030رباط ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد ابراهيم پور تيزكيابركوه_خ امام_جنب سازمان تامين اجتماعي_كدپستي893163643609133540517حقيقي7402590
178128400031عقاب کوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
178228400034گدارسوز شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا صميميآباده،خ شهيدعلي امامي،منزل شخصي09121169470-07513332224حقوقي591-958
178328400036بافقسنگ‌هاي تزئيني و نماگروه سنگ زاگرستهران،بزرگراه شهيدحقاني-خ ديدار جنوبي،پلاک27-88888256، 99-8202000حقوقي549-2508
178428400037شوازسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
178528400040کوه اعلاء ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماتعاوني و توليدي كوه اعلاء ابركوه (14 آباده)آباده،شهرک صنعتي،آقاي هادي بارجاني6386حقيقي511-4353
178628400050غرب قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني آذرين يزد  حقوقي 
178728400052سارا طوسسنگ‌هاي تزئيني و نمافريدون افروغ كرش  حقيقي 
178828400055جنوب قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كوه نور پارس  حقوقي 
178928400060چادرملوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
179028400068کمن کوه اعلای ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماعزيز طائيمعدن تراورتن کمن کوه اعلا حقيقي17995
179128400079بورقسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت عمراني يزدبافيزد-بلوار جمهوري-بلوار يزدباف-شركت عمراني يزدباف3515255051حقوقي27027
179228400081هرابرجانسنگ‌هاي تزئيني و نمااكبر يزديبوانات،روستاي منج سفلي،آقاي اکبرايزدي حقيقي29730
179328400087ازميغانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت گل سنگ دره بيد كويرطبس-خيابان دكتر بهشتي شمالي-12متري بازك-روبروي مدرسه بهبهاني-پلاك3254222571حقوقي58350
179428400091چکاوکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني سنگ مرمريت تنديس آباده (سهامي خاص)آباده،خ شهيد مفتح-بنگاه مصالح ساختماني مقامي حقوقي6670
179528400092کمردارينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كهربا گسترتهران،خ ستارخان،خ رحيمي اصل،پلاك30،واحد84218340،09181659264حقوقي6882
179628400093کوه کم کلاغسنگ‌هاي تزئيني و نماملك منصوري  حقيقي9523
179728400097تپه هاي محمد غلاميسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني در سنگ زيباشيراز،آباده،خ سعدي،خ فرزانگان،پ73كدپستي739196799509121262196-09171511195حقوقي13708
179828400101قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نمافرزاد سعيدي  حقيقي15909
179928400106تادر مهريزسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب21533
180028400107پرطاووس بهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنايع معدني شهاب سنگيزد،بلواردانشجو،ك شهيدمحي الديني،پ 558248711حقوقي24497
180128400111جنوبغرب قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نماداريوش منصوري  حقيقي29243
180228400112علويه و هلات آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بهادران سنگ  حقوقي29526
180328400116ملوس شوازسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني اقبال اردكان  حقوقي31389
180428400120دشت آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي ابويي پناه بدرآبادي  حقيقي2954
180528400121نيرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب3562
180628400122خضر سخويدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب3798
180728400124دوکوهکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب5161
180828400125ده بالاسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب6634
180928400126چشمه قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كان زرپژوه  حقوقي8082
181028400133بالکانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت مجتمع صنعت و معدن صدوق  حقوقي12016
181128400136نويدسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد ابراهيم پور تيزكيابركوه،خيابان نظاميه پشت اداره برق حقيقي12597
181228400145چاه بلاغسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني الوان كوه  عدم انتخاب18133
181328400146چاه بلاغسنگ‌هاي تزئيني و نمافرهاد فهيمي  عدم انتخاب18169
181428400148سنگ ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب22011
181528400149شبنمسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدن سنگ گرانيت شبنم يزد  عدم انتخاب22744
181628400150حامد سنگسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب24556
181728400154آروکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب2451
181828400155چاهکسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا خلج  حقيقي2558
181928400158بيشه در بهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماگروه کيمياسنگ زاگرستهران،بزرگراه شهيدحقاني،خ ديدارجنوبي،پلاك27-88888256 ،99-8202001حقوقي5600
182028400161حاجي آباد دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي و معدني تيس كوير يزد  حقوقي9802
182128400163مهدي ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي ومعدني سجاد ميبد (سهامي خاص)يزد،ميبد،خ 22بهمن،جنب ظروف كرايه كدپستي896164643803527728347حقوقي10729
182228400166هشتکوه خضرآبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب14102
182328400168ميلاد ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب17661
182428400171دشتک سانيجسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب21618
182528400179سپهر ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب8374
182628400180مزرعه نانواسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر زارع مهرجردي  عدم انتخاب8551
182728400182دارينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب10987
182828400183زريگانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب11536
182928400184قنبر زمستانسنگ‌هاي تزئيني و نمااميرحسين حيدرزاده  حقوقي11987
183028400185کوه بنفتيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي و معدني احجاربنافت  عدم انتخاب13867
183128400187توتکسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين آبرون  حقيقي14814
183228400189علي آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بين المللي مه ياس  عدم انتخاب16124
183328400196شيرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب24060
183428400197صبورانسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر زارع مهرجردي  عدم انتخاب24240
183528400198ندوشنسنگ‌هاي تزئيني و نماناصر زارع مهرجردي  حقوقي24445
183628400201نفيسسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي محمد شهبازيانتهران،سعادت آباد،بالاترازميدان كاج،نبش خيابان ششم،پلاك202122357533-09121233080حقيقي26250
183728400205مزرعه خسروسنگ‌هاي تزئيني و نمامرضيه حاجي حسيني  حقيقي34023
183828400206مرواريدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب37265
183928400210چاه گردوسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب504
184028400215کمردارين 3سنگ‌هاي تزئيني و نماداود حاج حيدري و رنو سفادرانياصفهان ،خميني شهر،خيابان شريعتي،كوي هادي،پلاك13 حقيقي4458
184128400225کوه عظيمسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي ابوطالبي ميرصالحتراورتن کوه عظيم حقيقي18011
184228400228مرجان ندوشنسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رضايي احمد آبادي  عدم انتخاب19490
184328400229دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه طباطبايي نژاد  حقيقي19718
184428400233سيلسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت نگين ارم  حقوقي26726
184528400236علويه و هلات آباد شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت بهادران سنگ  حقوقي32422
184628400241سايت دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نماحسين ملااسماعيلي  حقيقي44310
184728410270مرمريت گل تپهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
184828410274تراورتن و مرمر شوازسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدرضا هاشمي نسب  عدم انتخاب 
184928410275شهر سفيدابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور پير حسين لو  عدم انتخاب11946
185028410276باغبانسنگ‌هاي تزئيني و نماجلال باغبان  حقيقي 
185128410277تراورتن تخت کررسولسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد تقي باقرياصفهان خميني شهر خ رزمندگان خ فردين09132131342حقيقي 
185228410278تراورتن نگين دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني پويش زمين يزد  حقوقي 
185328410279تراورتن عبدا...سنگ‌هاي تزئيني و نمااميرکيوان سنمار  عدم انتخاب 
185428410280تراورتن سل اردانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنايع درخشان يزد  حقوقي21290
185528410281تراورتن سنگ آذينسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدهادي الماسي يزدي  عدم انتخاب 
185628410282تراورتن نماسنگسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنعت و معدن نماسنگ يزد  عدم انتخاب 
185728410283تراورتن توران پشتسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني سنگ سخت شيراز  حقوقي 
185828410284تراورتن کورسولسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدتقي باقري ورنوسفادراني  عدم انتخاب 
185928410285تراورتن پرهامسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معادن دشت پرديس (سهامي خاص)  عدم انتخاب 
186028410286تراورتن نيستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنعتي و معدني کيميا لاجورد آسيا (سهامي خاص)  عدم انتخاب 
186128410287تراورتن سل شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نما(مهدی صالحی)  حقيقي35572
186228410288تراورتن فراکوه شرقسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت فراکوه شرق  عدم انتخاب 
186328410289تراورتن بعثت يزدسنگ‌هاي تزئيني و نمازهره زارعيزد-خ مطهري-ك هجرت-بن بست شهيدمحسن زدايي-پ8-ك پ891763331409131516542حقيقي 
186428410290گرانيت خضرسخويدسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد شيرواني  عدم انتخاب 
186528410291گرانيت بيدستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني الماس سنگ يزد  عدم انتخاب 
186628410292گرانيت مهدي تنگ چنارسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي اصغر زارع بيدکي  عدم انتخاب 
186728410293گرانيت پنج تنسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گرانيت کوثر  عدم انتخاب 
186828410294حراسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضاعدليزد،بلوارجمهوري،ك شمس،پلاك4209131512446حقيقي24527
186928410295دره چاه حسن خانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت فرينامتهران،بلوارمدرس،تقاطع وليعصر،شماره16 ،ك پ1966622046977حقوقي27365
187028410296بافق شماره2سنگ‌هاي تزئيني و نماشركت عمراني يزدبافيزد،بلوار يزدباف،شركت عمراني يزدباف5255051حقوقي2889
187128410297گلاب بافقسنگ‌هاي تزئيني و نماجمال گلابيزد،خ قيام،ك امام زاده جعفر،ك شاطريه،پلاك 1309139510025-5222221حقيقي6453
187228410298کوه پنج انگشتيسنگ‌هاي تزئيني و نمااكبرآقاحاج محمدزادهيزد،بلوارطالقاني،بن بست شهيدخوشراه09133522685حقيقي7515
187328410299گلشن طبسسنگ‌هاي تزئيني و نماكوكب مولوي زاده يزديمشهد،خ آب وبرق،خ 7تير19،پ14 حقيقي14438
187428410300ده محمدطبسسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت اكتشافي استخراجي گرگينتهران،ميرداماد،برج آرين،طبقه6،واحد23ك پ 15498461337-02122558374حقوقي36868
187528410301کوه باداميسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا صلصالياصفهان،خ مير،كوي شهيداحمدتركان،بن بست هدايت،پلاك2309133104661_9-03125836707حقيقي48236
187628410302سي گل کوه ريک مهريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدن سي گل كوه ريك مهريزيزد ،بلوارامام جعفرصادق،روبروي سالن شهيدصدوقي،ك عظيمي،بن بست حيدر،پ48254783-09121271317حقوقي10755
187728410303بهابادسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پارس ايساتيس بهاباديزد،بهاباد،خ امام ،ك جنب كشاورزي حقوقي17845
187828410304ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمامژگان اسفندياريكرمان،خ جهاد،ك شماره45 ،شرقي6،پ44ك پ7619857183 حقيقي 
187928410305رزپرشياسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تجاري سنمارتهران،خ آفريقا،ك قباديان شرقي،پ20،واحد909127365563-02188783168حقوقي5568
188028410306دره شکارابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سورناي نوين پايتختتهران،بالاترازميدان وليعصرجنب سينما آفريقا،ك اميني،ساختمان البسكو،طبقه 4،واحد5-02188805343حقوقي 
188128410308سايت شماره2سنگ‌هاي تزئيني و نماملکه هراتی بندی  حقيقي 
188228410336چاه سرخ ندوشنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
188328410338هنگره وبيشهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
188428410343گلدارسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
188528410344شماره2نيرسنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور حسين زاده گلستانتفت- نير-خ شهيد صدوقي-حسين زاده گلستان09133531351حقيقي 
188628410345درک نيرسنگ‌هاي تزئيني و نمارضاطبيب زاده انوريتهران-تهرانپارس-خ 152شرقي -پ 29 طبقه 3-ك پ165147836402177711201حقيقي39642
188728410353لادربسنگ‌هاي تزئيني و نمامجتبي عباس محبيطبس -عشق اباد-ميدان امام خميني -خ 22بهمن-لوازم موتور سيكلت طوس يدك -ك پ 9798109139521403حقيقي43546
188828410364بازرگانسنگ‌هاي تزئيني و نماصنايع فرآوري ومعدني يلدا گرانيتتفت- نير -شهرك قيام -ك سوم -كدپستي899611773909139676949-09133531351-03526523895حقوقي31285
188928410371بازرگان2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
189028410372سنگ ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
189128410373پرورده طبسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
189228411377تراورتن حجت آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني معدني اردکان کاوش  حقيقي40904
189328411378مرمر بورقسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت عمراني يزد بافمعدن سنگ مرمر بورق حقوقي27024
189428411379تراورتن حاجي آباد دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنعتي تيس کوير يزد  حقوقي9802
189528411380تراورتن شهر سفيدسنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور پيرحسينلو  حقيقي11964
189628411381تراورتن شوازسنگ‌هاي تزئيني و نماسيدرضا هاشمي نسب  حقيقي2699-517
189728411382مرمريتسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني شماره 14  حقيقي4353-511
189828411383تراورتن و مرمر غياث آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماخانم الهه عدل بوکالت محمدرضا عدل  حقيقي7677-597
189928411384تراورتن سنگ ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تراورتن سنگ ابرکوه  حقيقي14985
190028411387مرمر سفيد کوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
190128411390تراورتن پروده طبسسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاونی معدنکاران پرشین  حقيقي21123
190228411391مرمريت عظيميسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
190328411394مرمريت خاموشيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
190428411395مرمريت نويدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
190528411396مرمريت حراسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمدرضا عدل 09131512446عدم انتخاب24527
190628411397مرمريت رباطسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
190728411403تراورتن کمن کوه اعلاسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
190828411404گرانيت مرجان ندوشنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
190928411406تراورتن سايت دهشير2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191028411407تراورتن دهشير2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191128411408برکوه سنگ ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191228411411تراورتن سل 1 درخشانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191328411416تراورتن شکلاتي ثامن فلاح زادهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191428411417مرمريت حرا رضا عدلسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191528411418تراورتن اعلا ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمااکرم ملا اکبري  حقيقي 
191628411421گرانيت چاه سرخسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191728411423مرمريت مينياتور سنگ ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191828411426تراورتن کلوک 2 دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
191928411440تراورتن مزرعه چشمه شورسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت فراز سنگ پارتشرکت فراز سنگ پارت حقيقي8616
192028411446تراورتن دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192128411447تراورتن کلوک دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192228411448تراورتن سنگ 2 دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192328411453شرق کوه اعلاسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192428411456شرکت کوه نور پارسسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192528411461 سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192628411462سنگ 2 دهشير ميرزا احمد دهشيريسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192728411469تراورتن گلکار بورقسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192828411470دشت کلوک دهشير 2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
192928411471مرمريت گلابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193028411474مرمريت مهدي ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193128411475سنگ لاشه سفيدکوه تفتسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193228411478مرمريت کاظم کارگرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193328411479فراکوه شرقيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193428411480تراورتن خاتمسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193528411485تراورتن شم خاراسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193628411489مرمريت سپهرابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193728411490تراورتن سايت 2دهشیرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193828411493سنگسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
193928411496مرمريت کوه شرق اعلاسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194028411501مرمر سفيدکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194128411504تراورتن سيل کوچکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194228411505تراورتن رامشهسنگ‌هاي تزئيني و نماروح االه شیاسیاصفهان نجف آباد یزدانشهر خ 18 بهار حقيقي411710
194328411507مرمريت هرابرجانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194428411510تراورتن غرب غياث آبادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194528411511تراورتن برکوه سنگ ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194628411512مرمريت بيشه در بهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194728411513گرانيت قرمزسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194828411514تراورتن بنادکوک2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
194928411516تراورتنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195028411521گرانيت درکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195128411525تراورتن ندوشنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195228411526تراورتن نگين دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195328411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195428411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195528411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195628411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195728411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195828411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
195928411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196028411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196128411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196228411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196328411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196428411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196528411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196628411527نفیس شهبازیانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196728411528تراورتن بنادکوکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
196828411531مرمريت کوه اعلا شماره 2سنگ‌هاي تزئيني و نماسید رضا حسینیآباده- بلوار جمهوری- ابتدای جاده شیراز- کارخانه سنگبری حرا09171511747حقيقي61062
196928411535لاشه آهکي سفيدانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197028411536تراورتن سل اردان1سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197128411539تراورتن دانشورسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197228411540گرانيت قرمز چشمه قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197328411544مرمريت حامد احمد ابراهيم پورسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197428411547تراورتن عبداللهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197528411549تراورتنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197628411550مرمريت گدارشورسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197728411554تراورتن دشت آبادسنگ‌هاي تزئيني و نماعلی ابولی پناهبلوار جمهوری بلوار یزدباف03515255051حقيقي 
197828411558تراورتن ندوشن2سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
197928411561مرمريت وتراورتن جلال باغبانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198028411565تراورتن سرلکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198128411571مرمريت شمال کوه سياه ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198228411572مرمريت مرواريد ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198328411575تراورتن کرم چاه بلاغسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198428411578باريت آبخورکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198528411579باريت نيزارسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198628411581تراورتن کوه عظيمسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198728411586مرمريت پرطاووسي بهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198828411589گرانيت عقيق ندوشنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
198928411591تراورتن البرزسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199028411593مرمريت اعلا ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199128411597تراورتن مصطفي کوهي اصفهانيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199228411608تراورتن سجادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199328411617تراورتن سل اردان سهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199428411618تراورتن سجادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199528411619تراورتن ثامنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199628411628مرمريت پرنياسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199728411630تراورتن کنوک 2 دهشيرسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199828411631مرمريت گلرنگسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
199928411634مرمريت پر طلاييسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200028411638مرمريت رباط ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200128411639يکتا سنگ اعلا عليرضا مراديسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200228411643مرمريت حسامي پورسنگ‌هاي تزئيني و نما   حقيقي 
200328411644تراورتنسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200428411647تراورتن بالکانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200528411651مرمريت خاتمسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200628411653مرمريت قاسم زغاليسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200728411662تراورتن امید محمد دره زرشکیسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200828411663مرمريت آزاد ابرکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
200928411665تراورتن آب پودونکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201028411666مرمريت دره چاه حسن خانسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201128411667مرمريت ابرکوه مژگان اسفندياريسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201228411668مرمريت سنگابسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدنی الوان کوهیزد - بلوار آزادگان - آزادگان9 - پلاک 103517225842حقوقي 
201328411674تراورتن نيوکسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201428411675مرمريت نفيس يزدسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201528411678مرمريت صورتي بافقي (سنگ زاگرس)سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201628411680مرمريت مرواريد (اصغر حيدري)سنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201728411682گرانيت سبز قلعه خرگوشيسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201828412456تراورتن گلسابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
201928412457شبه تراورتن حميداحمديسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
202028412466تراورتن علي شيردشت زادهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
202128412470مرمريت سامانه سنگ بهابادسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
202228412471تراورتن حسامسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
202328421437مرمريت رباط3سنگ‌هاي تزئيني و نماهادي بارجاني  عدم انتخاب 
202429400005زهکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت احرار سپاهاناصفهان ميدان امام خميني بعد از مسجد باب الرحمه2205126-0311-09133147805عدم انتخاب8044
202529400008گرمابسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب12490
202629400009فدشکسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت گدار سفيد بيرجندبيرجند خ معلم 52 پ 184444724-0561عدم انتخاب13164
202729400010ده مرغسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معادن قدس رضويمشهد ازاد شهر بعد از ميدان معلم نبش معلم 24 - نهبندان ص.پ 1093675-0562622-6080931-0511عدم انتخاب15229
202829400013تمام دهسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي محمد غيبيتهران بلوار افريقا خ نور پ 214-88665171-88673892-021حقيقي15371
202929400014باغ سنگيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني مرجان بيرجنديزد کيلومتر 12 جاده تفت شهرک صنعتي سفيد کوه سنگبري مرجان2224297-2222984-0561حقيقي3954
203029400030انجيره ايسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد طلوعتهران شهرک غرب فاز7 توحيد 1 پ 126 طبقه 405626224646حقيقي12840
203129400033ماخونيکسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت زمرد گستر بيرجندبيرجند خ غفاري خ دهخدا دهخدا 5 پ 494439623-4421667-0561-09155620502عدم انتخاب23446
203229400034چشمه عليسنگ‌هاي تزئيني و نماابراهيم علي اکبر ثانيگناباد شهداء 9 پ 323709-5689-0535722عدم انتخاب23693
203329400036دوچاهيسنگ‌هاي تزئيني و نمازهرا حسين پوربيرجند خ غفاري کوچه فرهنگ پ 584321868-09121145721عدم انتخاب29973
203429400039کنيفسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت حفاري اتشباري سعيرتهران خ بهشتي پ220 طبقه 28500912-021عدم انتخاب35969
203529400040آوازسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تلاش توکلمشهد بلوار خيام خ 23 مجتمع نسترن پ 77623060-7618182-0511عدم انتخاب35971
203629400045طوس گرانيتسنگ‌هاي تزئيني و نماطوس گرانيتبيرجند معلم 22کوچه اول پ14/34444788-0561عدم انتخاب54589
203729400050باقرانسنگ‌هاي تزئيني و نماحسن کرمانيبيرجند خ 12 فروردين پ 244442840-0561حقيقي32001
203829400054دهوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت رزانتهران شهرک غرب فاز 7 توحيد 1 پ 126 طبقه 4 -نهبندا ص پ 1572446-0562622-88241530-021-09121720262عدم انتخاب43350
203929400056شاهکوه 2سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معدني مواد نسوز بيرجندتهران خ يوسف آباد خ ابن سينا پ 968713360-8714459-021حقوقي45634
204029400057بام گزيکسنگ‌هاي تزئيني و نمابيرجند سنگ ارابيرجند غفاري 2 پ 152235060-2235040-0561-09131120683-0912250486عدم انتخاب45636
204129400059خواجه دوچاهيسنگ‌هاي تزئيني و نماعباس حسين پوربيرجند کيلومتر 12 جاده بيرجند مشهد سنگبري حسين پور4321868-0561-09121145721حقيقي46008
204229400060سيان کوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت زمرد گستر بيرجندخ غفاري خ دهخدا دهخدا 5 پ 494439623-44216670-0561عدم انتخاب46706
204329400061چاه سليمانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت يشم خارابيرجند خ فردوسي مقابل پارک سرو داخل کوچه طبقه اول4447293-4439139-0561عدم انتخاب47589
204429400062جاجسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد رجائيبيرجند خ غفاري شهرک گلها کوچه نيلوفر پ9509151612107-4432131حقيقي60280/4
204529400066گزيکسنگ‌هاي تزئيني و نماجلال بهلوريمشهد خ خيام 1 پ4109151614207-6100781-0511عدم انتخاب11853/4
204629400067خدافريدسنگ‌هاي تزئيني و نمامنصور حامدي نيامشهد بلوار وکيل اباد شهرک ايران خودرو اقبال لاهوري 7 پ 505012010-0511عدم انتخاب12969/4
204729400072کلاته حسين اللهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت توسعه صادرات معادن گلسنگ شرقمشهد کوي اب وبرق بلوار هشت شهريور روبروي مدرسه درياي نور88677333-0511-09153103184عدم انتخاب18633/4
204829400074سامان سنگسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سامان سنگيزدکيلومتر12 جاده تفت شهرک صنعتي سفيد کوه2224297-2222984-0561عدم انتخاب20264/4
204929400076رزايرانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني طرح و توسعه جنوبنهبندان خ اتش دوست روبروي سالن فردوسي ص پ 1514646-562622عدم انتخاب21334/4
205029400077بيهودسنگ‌هاي تزئيني و نماسيامک توتونچيمشهد جاده سنتو کيلومتر 1 سنگبري آريا6652505-0511عدم انتخاب22820/4
205129400078سفال بندسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت پارس گرانيتتهران جاده ابعلي مقابل تعميرگاه مرکزي سايپا شماره194877333198-77339449-77348165-021عدم انتخاب22819/4
205229400079پاتينکسنگ‌هاي تزئيني و نماجلال بهلوريمشهد بلوار خيام 1 پ416100781-0511-09151614207حقيقي23904/4
205329400082خضرا شماليسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تهيه و توليد مواد نسوز كشورتهران خ يوسف اباد خ ابن سينا پ 968714459-8713360-021عدم انتخاب25002/4
205429400083دامدامهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كالا سيمينتهران خ سنائيکوچه بيستم پ 58 طبقه38884353-8325389-021عدم انتخاب25663/4
205529400084کوهستان گزيکسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد خزاعيخ استقلال استقلال 7پ244437049-0561عدم انتخاب11853/4
205629400091لندک (شاهکوه 3)سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت مواد معدني مواد نسوز بيرجندنهران خ يوسف ابادخ ابن سينا پ 96سربيشه جنب رستوران هامون2126-2901-0562362--0218713360عدم انتخاب15407/4
205729400093کوجينسنگ‌هاي تزئيني و نمامحبوبه كاظميبيرجند نبش امامت 31 پ 1242211022-0561عدم انتخاب17249/4
205829400094شاهکوه 1سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کهن ارا صنعتتهران خ يوسف اباد بالاتر از ميدان کلانتري شماره 430 طبقه اخر88032689-021عدم انتخاب18005/4
205929400095چاه شيرينسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کوجين نهبندانبيرجند خ غفاري نبش غفاري 34 طبقه 209133147805-4441440-0561عدم انتخاب18716/4
206029400096النگ گزيکسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه سلطان احمدي مقدمبيرجند خ توحيد بيست متري امام موسي صدر غربي پ 2609151611405حقيقي18874/4
206129400097گلسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمد مهدي نژادبيرجند خ غفاري خ جرجاني پ494447293-0561-09151613811عدم انتخاب19602/4
206229400098چارده نهبندانسنگ‌هاي تزئيني و نمامرضيه عجمينهبندان کوي ازادگان مقابل استخر شنا منزل طاهري09153154361حقيقي19601/4
206329400099خضرا جنوبيسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صبور سنگ پرشياتهران خ يوسف اباد خ ابن سينا پ 968714459-87133360-021عدم انتخاب19862/4
206429400104گلسنگسنگ‌هاي تزئيني و نمامريم جمازائينهبندان کوي بسيج ازداي 4 منزل حبيب اله جمالزائي2715-0562622عدم انتخاب6505/1031
206529400105کلاته جنگلسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت معادن قدس رضويمشهد ازاد شهر بعد از ميدان معلم نبش معلم 243675-0562622-6080931-0511عدم انتخاب8138/1031
206629400106توتستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معادن آستان قدس رضويمشهد ازاد شهر بعد از ميدان معلم نبش معلم 24 -نهبندان ص.پ 1096080931-0511حقوقي8136/1031
206729400107گلچين شاهکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تضامني برادران سلميجاده قم حسن اباد مقابل درب ورودي شهرک صنعتي شمس اباد کوچه سنگ بري ها2576-2527-0229322عدم انتخاب22124/85/1031
206829400108قلعه دخترسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت شکيلا سنگبيرجندتوحيد 7 پ 2409151614608عدم انتخاب1268/1031
206929400110ساميلوسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني مواد نسوز بيرجند  عدم انتخاب 
207029400115تقابسنگ‌هاي تزئيني و نماحبيب نجاتيبلوار سجاد خ ابن سينا شرقي کارخانجات البسکو پ 387644277-7687128-0511-09151154532حقيقي7205/1031
207129400117رزان3سنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت صنعتي ومعدني رزاننهبندان ص پ 1572446-0562622عدم انتخاب7363/1031
207229400119کلاته آواز شاهکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت کان زر پژوهتهران ميدان 7 تير کوچه بختيار نبش بهار پ 1/688008295-021عدم انتخاب10954/1031
207329400123بسطام بيرجندسنگ‌هاي تزئيني و نمااميد سرتيپياصفهان کارخانه سنگ بري الوان6698932-3800338-0311-09133165100عدم انتخاب13389/1031
207429400124اسعد درحسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني مرجان بيرجندبيرجند طالقاني 3 پ 452222984-2224297-0561عدم انتخاب13713/1031
207529400125تالارانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت خاراسنگتهران بلوار افريقا خ نور پ2188673892-88665171-021عدم انتخاب14486/1031
207629400126لخشکسنگ‌هاي تزئيني و نماسيد هادي هاشميانمشهد خ احمد اباد 30 متري اول رضا 24پ54/809153118058-8429909-0511عدم انتخاب14743/4
207729400129قرمز بندانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت فراسوي استونتهران خ سهروردي شمالي کوچه فيروزه شماره5 طبقه سوم غربي88746221-88764343-021-2211747-0561-09151614212عدم انتخاب19735/1031
207829400130گل بنهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت معدني كالا سيمينتهران خ سنايي کوچه 20 پ 85 واحد 118884353-021عدم انتخاب19958/1031
207929400131سولابستسنگ‌هاي تزئيني و نماعليرضا بنازادهبيرجند طالقاني 3 پ 452222984-0561عدم انتخاب5625/85/1031
208029400132کلاته شبسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كنگاش معدن شرقمشهد خ احمد اباد بين ابومسلم 12و14 طبقه سوم پ 8009153137345عدم انتخاب6450/85/1031
208129400134فتح آبادسنگ‌هاي تزئيني و نمانعمت اله مولوي سرندفردوس بلوار شهيد بهشتي پ 152227587-0534-09151342680عدم انتخاب14962/4
208229400137زهانسنگ‌هاي تزئيني و نمامليحه حسين آباديبيرجند خ غفاري خ نسرين نسرين 1 پ 3409151615400-4423030حقيقي12413/85/1031
208329400139گلشنسنگ‌هاي تزئيني و نمافدا حسين گلشنيسربيشه روستاي درح روبروي پاسگاه انتظامي درح9155618600عدم انتخاب12778/85/1031
208429400140حسين آباد سربيشهسنگ‌هاي تزئيني و نمارفيع رفيعيتهران لويزانشيان 5 پ3509125209326عدم انتخاب12964/85/1031
208529400145خورسنگ‌هاي تزئيني و نمامجيد كشميريبيرجند معلم 13 پ182223561-0561عدم انتخاب16730/85/1031
208629400149رخنهسنگ‌هاي تزئيني و نمامظفرالدين جماليبيرجند خ موسي بن جعفر موسي بن جعفر 28 پ 5009155614208حقيقي20215/85/1031
208729400150گريمنجسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت تعاوني توزيعي تلاش توكلمشهد بلوار خيام خيام 23 مجتکع نسترن پ 77263060-0511عدم انتخاب22659/85/1031
208829410171اشباکسنگ‌هاي تزئيني و نماقاسم وطن دوست  عدم انتخاب 
208929410172سفيدکوهسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
209029410173طورسنگ‌هاي تزئيني و نماعلي برهاني  عدم انتخاب 
209129410174کلاته رئيسسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي و معدني سيما سنگ شاهكوه  عدم انتخاب 
209229410175گل پنبه اي شاهکوهسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت كهن آرا صنعت  عدم انتخاب 
209329410176لوخسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت تعاوني معدني توليدي شاهكوه لهبندان  عدم انتخاب 
209429410177جلگه شاهکوهسنگ‌هاي تزئيني و نمامحمود احمدي  عدم انتخاب 
209529410178آذرينسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
209629410179آسکاسنگ‌هاي تزئيني و نمااحمد پروين  عدم انتخاب 
209729410180آسکاسنگ‌هاي تزئيني و نما   عدم انتخاب 
209829410181نوشکريسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت خاكستري نهبندان  عدم انتخاب 
209929410182طبسينسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت صنعتي معدني آلتون  عدم انتخاب 
210029410183رودشورسنگ‌هاي تزئيني و نماابوالفضل حداد  عدم انتخاب 
210129410184کمرشاهيسنگ‌هاي تزئيني و نماخديجه عباسي  عدم انتخاب 
210229410185طاقانسنگ‌هاي تزئيني و نمافاطمه اضحي احمدي مقدم  عدم انتخاب 
210329410186خارستانسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت ياقوت سبز بيرجند  عدم انتخاب 
210429410187گلريزسنگ‌هاي تزئيني و نماشركت سرمايه گذاري عمران بيرجند  عدم انتخاب 
210529412190مرمريت چهل دخترانسنگ‌هاي تزئيني و نماشرکت اکتشافی استخراجی گرگینتهران - خ میرداماد برج آرین شماره 174 ورودی شرقی طبقه 6 واحد 2302188764343-88750351حقوقي 
تعداد رکوردها 2105 مورد می باشد


تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران