کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1180  
تعداد معادن انتخاب شده 11798 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
خاک رس سيمان اروميه212268آذربايجان غربي روباز
قلي بيگلو2332164اردبيل روباز
بزنين اردستان422515اصفهان روباز
شرکت چوار آجر532071ايلام روباز
آلوويوم 1632190بوشهر روباز
گرداب فلارد832129چهارمحال و بختياري روباز
آلاداغ قوچان932669خراسان رضوي روباز
سربند1032149خوزستان روباز
صوفيان1100004آذربايجان شرقي روباز
خطب مراغه1100005آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران