به سایت  سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان خوش آمدید

فهرست های اصلی

درباره سازماناعضای هیأت مدیرهاعضای گروه های تخصصیآموزشاخبارتعرفه خدمات مهندسیاطلاعات آماریورودیه و حق عضویتدستورالعمل ها

امور رفاهیهمایش و نمایشگاه های تخصصی

 

فرم های مورد نیاز

فرم های عضویتدرخواست پروانه اشتغالشرح خدمات و شرح شغل

آدرس دبیرخانه:

گرگان- بلوار جانبازان- جانباز 12- اولین فرعی سمت چپ- پلاک 8

کدپستی: 4916657855

تلفن: 2242410-0171

فکس: 2250800-0171

Email:golestan@ime.org.ir

سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان

 

اطلاعیه ها