سازمان نظام مهندسي معدن استان اردبيل

 

آگهی برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره

انتخابات اعضای چهارمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان به ترتیب زیر و طبق شرایط تعیین شده برگزار خواهد شد.

1-تاریخ برگزاری انتخابات روز پنج شنبه 18 /12/90 و مدت آن از ساعت 9تا 16 است.

2-محل برگزاری انتخابات در آدرس زیر است:

بندر عباس – خیابان طلوع –ساختمان شماره 2 صنعت، معدن و تجارت(ساختمان بازرگانی سابق )

3-تعداد و مشخصات اعضای هیأت مدیره

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان 5 نفر شامل دو نفر مهندس معدن ،یک نفر زمین      شناس،یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس متالوژی با گرایش استخراجی و تعداد اعضای علی البدل 2 نفر شامل یک نفر مهندس معدن و یک نفر زمین شناس می باشد.اعضای هیأت مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند . رشته تخصصی بر اساس مدرک تحصیلی است و ارتباطی به رسته پروانه اشتغال ندارد. چنانچه شخصی دارای دو مدرک تحصیلی در رشته های مختلف باشد ،در اعلام داوطلبی باید مشخص کند که برای کدام رشته اصلی داوطلب می شود .                                                

   چون حداقل تعداد اعضای هر رشته برای تشکیل گروه تخصصی 5 نفر است ،چنانچه تا تاریخ پایان مهلت برای اعلام داوطلبی ،تعداد اعضای هر رشته اصلی در سازمان استان کمتر از آن باشد ،برای آن رشته عضو هیات مدیره انتخاب نمی شود و از بین داوطلبان رشته های معدن و زمین شناسی با رعایت ترتیب اولویت در تعداد آرای اخذ شده جایگزین می شود           

4- تعداد داوطلبان

حداقل تعداد داوطلبان واجد شرایط از هر یک از رشته های اصلی ،با توجه به تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و به منظور ایجاد رقابت در انتخابات ،به ترتیب زیر تعیین می شود:             

معدن 4نفر،زمین شناسی 3 نفر ،نقشه برداری 2 نفر ،متالوژی استخراجی 2 نفر و در مجموع 11 نفر.

چنانچه در هر یک از رشته های اصلی ،به غیر از رشته مهندسی معدن ،به تعداد کافی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد ،انتخابات آن رشته حذف و یک نفر از سایر رشته ها ی اصلی که حائز بالاترین رأ ی باشد،انتخاب خواهد شد . چنانچه در رشته مهندسی معدن حداقل 4 نفر یا در مجموع حداقل 11 نفر داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد،انتخابات به وقت دیگری موکول خواهد شد .در این صورت موعد بعدی برای انتخابات ،که دیر تر از 3 ماه از موعد اولی انتخابات نخواهد بود،به پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید دستگاه نظارت تعیین می شود.                                                             

5- شرایط داوطلبان

الف-تابعیت جمهوری اسلامی ایران . ب-عضویت در سازمان استان و نداشتن بدهی حق عضویت . پ-عدم اعتیاد به مواد مخدر . ت- نداشتن پیشینه کیفری . ث-نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر ،از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی. ج –دارا بودن پروانه اشتغال معتبر با پایه حد اقل 3(چنانچه داوطلب در یکی از دوره های قبلی عضو هیأت مدیره بوده ،با پایه 3 قابل پذیرش است)                   

6- چگونگی اعلام داوطلبی

داوطلبان عضویت در هیأ ت مدیره ،حداکثر تا تاریخ 18/10/90 ،فرصت دارند که آما دگی خود را طبق فرم مربوط اعلام کنند.داوطلبان می توانند این فرم را از دبیر خانه سازمان نظام مهندسی استان به آدرس ذیل آگهی (یا از پایگاه اینترنتی سازمان)دریافت کرده و پس از تکمیل فرم ،آن را شخصا" و با ارائه کارت عضویت معتبر به دبیر خانه (یا محل های تعیین شده )تسلیم و رسید دریافت نمایند. چنانچه علاوه بر مدارک موجود در پرونده داوطلب ،مدارک دیگری از وی خواسته شود باید در مهلت مقررآنها را به دبیر خانه سازمان تحویل دهد.                                                                                                                                                                              

هیأت اجرایی انتخابات تقاضا های داوطلبان را بررسی نموده و قبول یا رد تقاضا کتبا"به داوطلب اعلام خواهد شد.                                                      

7-اعلام فهرست داوطلبان

فهرست الفبایی داوطلبان مورد تأ یید به تفکیک رشته ،علاوه بر ارسال به آدرس اعضا و درج در پایگاه اینترنتی سازمان،از تاریخ 4/12/90 در تا بلو های اعلانات سازمان نظام مهندسی معدن استان و سازمان صنایع و معادن استان و ادارات تابعه و وابسته وهمچنین موسسه ها و شرکت های مهم معدنی استان نصب خواهد شد .(در صورت امکان این فهرست در روزنامه صبح ساحل نیز آگهی خواهد شد).بعلاوه در روز برگزاری انتخابات نیز این فهرست در محل های اخذ رأی نصب خواهد شد.         

8-اخذ رأی

اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان باید شخصا"برای رأی دادن مراجعه کنند و هیچگونه وکالتی پذیرفته نمی شود .رأی دهندگان باید کارت عضویت معتبر خود را هنگام رأی دادن ارا ئه کنند. 

معرفی سازمان استان

اعضای هیأت مدیره

اعضای گروههای تخصصی

اطلاعات آماری

خبرنامه استان

 

معرفی سازمان استان

آدرس: چهارراه فاطمیه- جنب بانک صنعت و معدن - ساختمان سپیدار - طبقه چهارم واحد 11 - کد پستی 7915976949

تلفکس:2229240(0761)

ایمیل: hormozgan@ime.org.ir

 

اعضای هیأت مدیره:

     ریاست نظام مهندسی معدن استان: منوچهر عسكري سياهويي

     اعضای هیأت مدیره:  رضا رنجبر(نائب رئیس )، ابراهيم نكويي(دبیر و خزانه دار )- محسن زرگرنژاد - یوسف فتحی- (اعضای علی البدل:عبدالقادر عسكري سياهويي ، مجيد دارابي)

     بازرس اصلی:  عبدالحمید کمالی درگیری

    بازرس علی البدل: یداله تاج آبادی پور

کمیته تشخیص صلاحیت استان : یوسف فتحی ، محمود چلبیانی ، سید جلال مصطفوی ، محمود لیاقت ، رضا رنجبر

شورای انتظامی استان : محمد پوستی ، محمد باقر اخلاقی ، جاويد اماني ( عضو حقوقدان )

اعضای گروههای تخصصی:

      گروه تخصصی      زمین شناسی

نام و نام خانوادگی

سمت

محمد پوستی

رئیس

محمد باقر اخلاقی

نائب رئیس

حجت حاج حسنی

دبیر

مجید دارابی

عضو

محسن زرگر نژاد

نماینده هئیت مدیره

ابراهیم مسکنی

عضو علی البدل

غلامعباس اسدپور

عضو علی البدل

 

 

 

 

 

 

گروه تخصصی نقشه برداری

نام و نام خانوادگی

سمت

جعفر فرحمند

رئیس 

وهب کریمی

نائب رئیس

ابراهیم نکوئی

دبیر

مرتضی محمد حسینی عبدلی

عضو

رضا رنجبر

عضو و نماینده هئیت مدیره

 

 

 

 

 

 

گروه تخصصی  معدن

نام و نام خانوادگی

سمت

منوچهر عسکری سیاهوئی

رئیس  و نماینده هئیت مدیره

جهانگیر گودرزی

نائب رئیس

لیلا علوی

دبیر

سعید زند وکیلی

عضو

محمود چلبیانی

عضو

شهرام عسکر پور

عضو علی البدل

علی محمد درختی

عضو علی البدل

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات آماری:

 

     تعداد اعضا:

تعداد عضو

رشته

ردیف

85

معدن

1

143

زمین      شناسی

2

2

متالورژی

3

8

نقشه برداری

4

1

صنایع

5

239

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پروانه های اشتغال صادر شده بر حسب رسته و پایه:

 

 جمع 

متالورژی استخراجی

نقشه برداری

پی جویی و اکتشاف

استخراج معدن

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

ارشد

 

 

 

6

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

پایه 1

 

 

26

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

18

 

 

پایه 2

 

38

 

 

 

 

0

 

 

 

 

4

 

 

 

 

13

 

 

 

 

21

 

 

 

پایه3

70

 

 

 

 

0

 

 

 

 

6

 

 

 

 

23

 

 

 

 

41

 

 

 

 

جمع


اعضای دارای پروانه اشتغال در استان هرمزگان

 لیست اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن هرمزگان (رسته پی جویی و اکتشاف )

 

رديف

نام

نام خانوادگی

شماره پروانه

تاریخ صدور

زمینه 1

پایه

زمینه 2

پایه

شماره تماس

رشته

1

سید جلال

مصطفوی

260045

85/07/16

نظارت

2

طراحی

2

9171632268

زمین شناسی

2

محمد

رضایی

260050

86/01/26

نظارت

3

اجرا

3

9173677244

زمین شناسی

3

آرمان

چگینی

260073

86/01/26

طراحی

2

اجرا

2

9123806223

زمین شناسی

4

علی

دهقانی دشتابی

260084

86/02/28

نظارت

3

اجرا

3

9131455029

زمین شناسی

5

محمد باقر

اخلاقی بافتی

260124

86/06/26

طراحی

1

نظارت

1

9173612531

زمین شناسی

6

محمد

پوستی

260060

86/10/16

آموزش و پژوهش

1

نظارت

2

9177618137

زمین شناسی

7

حجت

حاج حسنی

260096

86/10/16

طراحی

2

اجرا

2

9177638343

زمین شناسی

8

مجید

دارابی

260005

87/08/12

نظارت

2

طراحی

3

9177686642

زمین شناسی

9

غلامعباس

اسدپور

260152

87/09/17

آموزش و پژوهش

2

طراحی

3

9173611448

زمین شناسی

10

جمال

سید طراح

260156

87/11/27

نظارت

3

طراحی

3

9133185397

زمین شناسی

11

عبدالقادر

عسکری سیاهویی

260002

85/07/16

نظارت

2

اجرا

2

9171613963

معدن

12

مسیح

احمد معظم

260115

87/02/28

نظارت

3

طراحی

3

9177676815

معدن

13

شهريار

مهر پرور

260125

88/05/18

طراحی

3

نظارت

3

9173697249

زمین شناسی

14

سيد محمد

مير حسيني بافتي

260186

88/05/18

نظارت

3

طراحی

3

9132421468

زمین شناسی

15

مريم

دريسي

260260

88/05/11

نظارت

3

اجرا

3

9177768516

زمین شناسی

16

جواد

سراجي

260264

 

طراحی

1

نظارت

2

9171305242

زمین شناسی

17

صمد

دهقان

260261

87/10/29

طراحی

3

نظارت

3

9171072565

اكتشاف معدن

18

سيد محسن

مرتضوي راوري

260179

88/09/29

آموزش و پژوهش

1

طراحی

2

9173616592

زمین شناسی

19

محمد

ذاكري نسب خراجي

260076

88/09/29

طراحی

3

نظارت

3

9177653152

زمین شناسی

20

ايمان

ياري

260109

89/01/22

طراحی

3

نظارت

3

9177681412

اكتشاف معدن

21

عبدالحميد

كمالي درگيري

260023

89/01/22

طراحي

3

اجرا

3

9178597679

زمین شناسی

22

حبيب

آل سعدي

260229

89/01/22

طراحی

3

نظارت

3

9177603165

زمین شناسی

23

علير ضا

صادقي

260079

89/01/22

طراحي

3

اجرا

3

9194103162

زمین شناسی

 

 

لیست اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن هرمزگان (رسته استخراج معدن )

 

رديف

نام

نام خانوادگی

شماره پروانه

تاریخ صدور

زمینه 1

پایه

زمینه 2

پایه

شماره تماس

رشته

1

محسن

زرگر نژاد

260046

85/07/16

نظارت

2

اجرا

3

9171612602

زمین شناسی

2

محمد

زرنگاری

260055

86/02/28

نظارت

3

اجرا

3

9171612069

زمین شناسی

3

محمود

لیاقت

260044

86/04/10

نظارت

2

اجرا

3

9171615161

زمین شناسی

4

ابراهیم

مسکنی

260167

87/11/27

طراحی

3

نظارت

3

9113722139

زمین شناسی

5

یوسف

فتحی

260013

85/07/16

اجرا

1

طراحی

1

9122116390

معدن

6

محمود

چلبیانی

260016

85/07/16

اجرا

1

نظارت

1

9171632754

معدن

7

حمید

صوت اکبر

260099

86/01/26

نظارت

2

اجرا

2

9124770994

معدن

8

علی

محمد درختی

260017

86/02/28

اجرا

2

نظارت

2

9132458445

معدن

9

جهانگیر

گودرزی

260019

86/04/10

اجرا

2

نظارت

2

9166621347

معدن

10

محمد مهدی

برنجی

260066

86/04/10

اجرا

3

نظارت

3

9123054718

معدن

11

امین

کریمی

260069

86/04/10

اجرا

3

نظارت

3

9171597595

معدن

12

هومن

صفاران

250245

86/05/14

نظارت

3

اجرا

3

9177615294

معدن

13

ما شا اله

مرادی

260004

86/06/26

نظارت

2

طراحی

3

9173618661

معدن

14

جلال

مرادی

260009

86/06/26

اجرا

2

نظارت

3

9132157553

معدن

15

منوچهر

رضوانی زاده

260107

86/06/26

اجرا

2

نظارت

2

9173671240

معدن

16

محسن

زینلی

260038

86/06/26

طراحی

2

نظارت

2

9173611689

معدن

17

اصغر

اسدی زید آبادی

260040

9/4/87

نظارت

2

اجرا

2

9131452459

معدن

18

شهرام

عسکر پور

260096

87/06/10

نظارت

2

طراحی

3

9173692932

معدن

19

کامران

پیروز

260053

87/08/12

نظارت

3

اجرا

3

9111480887

معدن

20

آندره

اسکندر آشور

260116

87/09/18

نظارت

3

اجرا

3

9124886528

معدن

21

هومان

نجفی

260155

87/10/22

نظارت

2

طراحی

3

9177688526

معدن

22

سمانه

کهن پور

260159

22/10/87

طراحی

3

نظارت

3

9113722281

معدن

23

محمد امین

فتحی

260181

87/10/27

طراحی

3

نظارت

3

9177194226

معدن

24

لیلا

علوی

260121

86/06/26

طراحی

3

نظارت

3

9177693513

معدن

25

منوچهر

عسکری سیاهویی

260052

86/06/26

طراحی

 

نظارت

2

9171611311

معدن

26

محمد باقر

جوینده

260085

88/03/10

طراحی

3

نظارت

3

9173601863

معدن

27

سید مظاهر

محبی نودژ

260114

88/03/10

طراحی

3

نظارت

3

9132482257

معدن

28

يعقوب

صفر پور

260263

86/06/11

اجرا

3

طراحی

3

9171125893

معدن

29

حميد

مزارعي

260262

85/09/01

اجرا

2

نظارت

2

9177135118

معدن

30

سعيد

زند وكيلي

260182

88/03/10

طراحی

3

نظارت

3

9133418193

معدن(فراوري)

31

علي

سالاري

260088

88/09/29

طراحی

3

نظارت

3

9131973631

معدن

32

اسماعيل

جاودان

260041

88/09/29

طراحی

3

نظارت

3

9171663467

معدن

33

سيد روح الله

هاشمي قيري

181380

87/10/15

نظارت

3

اجرا

3

9176949884

معدن

34

سيد هادي

حسيني سرخكلايي

240269

87/07/28

اجرا

2

نظارت

2

9113133743

معدن

35

احمد

جاوداني

260147

88/11/11

طراحی

3

نظارت

3

9177031792

معدن

36

محمد

عطايي

260199

88/11/11

آموزش و پژوهش

1

طراحی

2

9125732469

معدن

37

يداله

تاج آبادي پور

260223

89/01/12

اجرا

2

طراحی

3

9179006718

معدن

38

فرهاد

مسافر نويري

220059

87/07/21

نظارت

2

اجرا

2

9176473849

معدن

39

ناصر

اقبالي

181448

88/08/24

نظارت

1

اجرا

1

9113413542

معدن

40

صمد

معتمد

260054

88/07/12

طراحی

3

نظارت

3

9171635731

معدن

41

علي

توسلي

260122

88/07/12

طراحی

3

نظارت

3

9177618432

معدن

 

 

لیست اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن هرمزگان (نقشه برداری )

 

رديف

نام

نام خانوادگی

شماره پروانه

تاریخ صدور

زمینه 1

پایه

زمینه 2

پایه

شماره تماس

رشته

1

ابراهیم

نکویی

260112

86/02/09

نقشه برداری

3

-

-

9173618158

نقشه برداری

2

رضا

رنجبر

260113

86/10/16

نقشه برداری

2

-

-

9173611228

نقشه برداری

3

مرتضی

محمد حسین عبدلی

260119

86/10/16

نقشه برداری

3

-

-

9177670177

نقشه برداری

4

وهب

کریمی حاجی خادمی

260120

86/10/16

نقشه برداری

3

-

-

9173674578

نقشه برداری

5

جعفر

فرحمند

260127

87/04/09

نقشه برداری

2

-

-

9173650054

نقشه برداری

6

سيد روح الله

شجاعي

260213

88/11/11

نقشه برداری

3

-

-

9173604007

نقشه برداری

 

 

برنامه زمانبندی برگزاري دوره هاي آموزشي براي ارتقاي رتبه اعضاي داراي پروانه اشتغال

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

89/04/02

89/04/03

89/04/04

89/04/09

89/04/10

89/04/11

89/04/16

89/04/17

89/04/18

89/04/23

89/04/24

89/04/25

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

اصول تهيه طرح هاي بهره برداري معادن        (استخراج)                                               استاد :مهندس سعديني

          GIS( مشترك)                                   استاد :مهندس هاشمي احمدي

اصول تهيه گزارش پايان عمليات اكتشاف (پي جويي و اكتشاف)                        استاد :دكتر رضايي

Rest

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

89/04/30

89/04/31

89/05/01

89/05/13

89/05/14

89/05/15

89/05/20

89/05/21

89/05/22

89/05/27

89/05/28

89/05/29

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

كاربرد Data Mine در پي جويي و اكتشاف (پي جويي و اكتشاف)

اصول بازرسي در معادن (استخراج) استاد :دكتر عطايي

بررسي فني و اقتصادي در معادن (مشترك)

Rest

        تاريخ ثبت نام : 2 هفته قبل از شروع هر دوره

 

 

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

سه شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

89/06/03

89/06/04

89/06/05

89/06/09

89/06/11

89/06/12

89/06/16

89/06/17

89/06/18

89/06/24

89/06/25

89/06/26

16-21

.

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

كاربرد Data Mine در طراحي معادن (استخراج)                                                   استاد :دكتر عطايي

اصول تهيه طرح هاي اكتشاف        (پي جويي و اكتشاف)                       استاد : مهندس ياسي پور

          نقشه برداري معدن                                      (مشترك)                                      استاد :مهندس رنجبر

Rest

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

89/06/31

89/07/01

89/07/02

89/07/07

89/07/08

89/07/09

89/07/14

89/07/15

89/07/16

89/07/21

89/07/22

89/05/29

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

8-13

8-13

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

      آموزش مسئولين فني اكتشافي                      (پي جويي و  اكتشاف)

آموزش مسئولين فني استخراج          (استخراج)                                         استاد :دكتر كريم

نمونه برداري عمومي                 (مشترك)                                            استاد :مهندس حبيب نيا

Rest

        تاريخ ثبت نام : 2 هفته قبل از شروع هر دوره

 

اطلاعیه سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمز گان

           از آنجائيكه براي ارتقا اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال از رتبه اي به رتبه بالاتر ، گذراندن تعدادي دوره آموزشي مندرج در بخشنامه الزامي است ، لذا كليه متقاضيان ارتقا رتبه مي بايست در اين دوره ها شركت كنند . زمان اجراي اولين دوره هاي آموزشي از نيمه دوم تیر 1389 و محل برگزاري آن در استان هرمزگان پيش بيني شده است . هر دوره كه حداقل 15 نفر داوطلب داشته باشد اجرا خواهد شد از داوطلبان شركت در هر دوره تقاضا مي شود كه جهت ثبت نام و شرکت در دوره ها به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی استان مراجعه فرمایند و یا از طریق  تلفن 2229240  اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایند.