لیست کارتهای صادرشده درسال88و89

ردیف

نام نام خانوادگی

تاریخ اعتبار

1

داریوش کشوری

91/06/01

2

علی ملک مختاری

91/06/01 

3

علی جفرسته

91/06/01 

4

احمد محمودی

91/06/01 

5

حمید یعقوبی

91/06/01 

6

ذبیح اله یاری نژاد

91/06/01 

7

احمد عمیدی پارسا

91/06/01 

8

آرش عظیم پور

91/06/01 

9

مهدی عباسعلی نژاد

91/06/01 

10

شمس الدین جودکی

91/06/01 

11

جواد بیگی هر باغ

91/06/01 

12

فرزاد فرخی چشمه سلطانی

91/06/01 

13

رضا مومنی

91/06/01 

14

بهروز نوابی

91/06/01 

15

حامد رشنو

91/06/01 

16

امین نورکرمی

91/06/01 

17

امیر محمد امیری

91/06/01 

18

علی بخش قائدرحمتی

91/06/01 

19

شهاب شمسی

91/06/01 

20

سید مجید میرزایی

91/06/01 

21

محمد علی پیرهادی

91/06/01 

22

عزیزاله یوسف وند

91/06/01 

23

علی اسماعیلوند

91/06/01 

24

سید مهدی هاشم نیا

91/06/01 

25

اسماععیل سایمان الیگودرزی

91/06/01 

26

امیر پازوکی

91/06/01 

27

مهدی سپهر

91/06/01 

28

مهران نصیری

91/06/01 

29

عبدالرضا نور یزدان

91/06/01 

30

مراد مرادیانی چگنی

91/06/01 

31

شاهرخ رضایی

91/06/01 

32

آرمان منصفی

91/06/01 

33

قباد شاه کرمی

91/06/01 

34

امین عبدی بستامی

91/06/01 

35

محمد حسنوند

91/06/01 

36

جهانگیر قنبری بابا احمدی

91/06/01 

37

حامد ملک پور

91/06/01 

38

حمید نریمانی

91/06/01 

39

محمد حسن توکلی

91/06/01 

40

کاوه سرلک

91/06/01 

41

عبدالرضا نوری

91/06/01 

42

سجاد سرلک

91/06/01 

43

توکل سیفی

91/06/01 

44

سینا عبدی بستامی

91/06/01 

45

نورالدین در منان

91/06/01 

46

علیرضا باقری

91/06/01 

47

حسین خورسندی

91/06/01 

48

امیر حسین تیموری

91/06/01 

49

محمد طریقتی فر

91/06/01 

50

رضا خرمی

91/06/01 

51

حسین سرلک

91/06/01 

52

امیر گنجی

91/06/01 

53

بختیار ساکی پور

91/06/01 

54

رضا کریمی

91/06/01 

55

سلمان داستانی

91/06/01 

56

علی دهقان

91/06/01 

57

پویا ساکی

91/06/01 

58

نوروز یعقوبی متین

91/06/01 

59

علی محمدی

91/06/01 

60

محمد امین رحمن پور

91/06/01 

61

رضا سرلک

91/06/01 

62

حمید قائمی

91/06/01 

63

سید عباس موسوی

91/06/01 

64

حامد سرلک

91/06/01 

65

برزو رحیم دشتی

91/06/01 

66

مهدی ماسوری

91/06/01 

67

ارسلان بهرامی آسترکی

91/06/01 

68

علی کلیایی

91/06/01 

69

ناصر کسرایی

91/06/01 

70

اردشیر رحمتی

91/06/01 

71

حسن سالاروند

91/06/01 

72

غلامحسین علوی پور

91/06/01 

73

سیامک میرزاوند

91/06/01 

74

حمید رضا خلیلی

91/06/01 

75

احمد طهماسبی

91/06/01 

76

مریم خسروی

91/06/01 

77

معصومه چنگایی

91/06/01 

78

حدیث شرفی نژاد

91/06/01 

79

اکرم خاکباز

91/06/01 

80

زهرا بابایی

91/06/01 

81

لیلا سیاهپوش

91/06/01 

82

انسیه حسامی

91/06/01 

83

سمیه دریکوند

91/06/01 

84

لیلا شجاعی

91/06/01 

85

پروین فرجی اصل

91/06/01 

86

لیلا نیک رنگ

91/06/01 

87

زینب خورشیدوند

91/06/01 

88

مینا عبدالوند

91/06/01 

89

گلی نوش نوش آذری

91/06/01 

90

الهام بهزاد

91/06/01 

91

زینب شیخ فرد

91/06/01 

92

کبری میر بیگ سبزواری

91/06/01 

93

نسیم سراب یاسی

91/06/01 

94

نسرین میخک بیرانوند

91/06/01 

95

زهرا طهماسبی نادری چگنی

91/06/01 

96

حدیث بیرانوند

91/06/01 

97

سیما بخاخ

91/06/01 

98

سهیلا روزبهانی

91/06/01 

99

زهرا شکری

91/06/01 

100

الهام امینی

91/06/01 

101

ناهید گراوند

91/06/01 

102

معصومه سپهوند

91/06/01 

103

زهره کرمی

91/06/01 

104

الناز کلایی

91/06/01 

105

سیده فاطمه شاهرخی

91/06/01 

106

جعفر مهدی پور 91/06/01  

107

محمود خورشیدوند 91/06/01  

108

اصغر ملکی 91/06/01  

109

علیرضا دانشفر 91/06/01  

110

امیر خسروی 91/06/01  

111

بهنام معمارنیایی 91/06/01  

112

ناصر طهماسبی 91/06/01  

113

مسعود علی پناه 91/06/01  

114

امیر دالوند 91/06/01  

115

امیر سرلک 91/06/01  

116

ایرج مغفوری مقدم 91/06/01  

117

امین بهاروند 91/06/01  

118

سید نجم الدین الماسی 91/06/01  

119

داود حیدری گودرزی 91/06/01  

120

مصطفی پیری 91/06/01  

121

سید مجید موسوی 91/06/01  

122

محسن پارسه 91/06/01  

123

غلامرضا کاکاوند قلعه نویی 91/06/01  

124

محسن خدادادی 91/06/01  

125

مرتضی سوری 91/06/01  

126

محسن آشنا 91/06/01  

127

حمیدرضا عبدالهی اصل 91/06/01  

128

عسگر فتحی پور 91/06/01  

129

رضا زارعی سهامیه 91/06/01  

130

فرداد شرفی 91/06/01  

131

علی سپهوند 91/06/01  

132

محمد میرزازاده 91/06/01  

133

قباد شاه کرمی 91/06/01  

134

مصطفی اربابی 91/06/01  

135

غلامعباس آروان 91/06/01  

136

داریوش دستیاری 91/06/01  

137

محمد حسین شهسواری 91/06/01  

138

امین بیرانوند 91/06/01  

139

مجتبی عارف صدیق 91/06/01  

140

محمد رضا رضایی 91/06/01  

141

علیرضا پاپی 91/06/01  

142

داود طهماسبی پور 91/06/01  

143

احد میر 91/06/01  

144

امین فرهادیان 91/06/01  

145

محمد دهقانی 91/06/01  

146

علی دهقان نژاد 91/06/01  

147

مهدی شیخ انصاری 91/06/01  

148

کیانوش بارانی بیرانوند 91/06/01  

149

محمد قاسم جعفری کمالوند 91/06/01  

150

علی اصغر بهرامی 91/06/01  

151

امین عسگری 91/06/01  

152

عارف سرداری 91/06/01  

153

رضا رضوی 91/06/01  

154

صغری عزیزی منفرد 91/06/01  

155

سمانه درویشی 91/06/01  

156

منصوره حیدری 91/06/01  

157

فاطمه اسدالهی 91/06/01  

158

حدیث سپهوند 91/06/01  

159

رویا مبینی پور 91/06/01  

160

زینب جودکی 91/06/01  

161

اعظم طهماسبی قلعه چه 91/06/01  

162

توران شهبازی 91/06/01  

163

نسرین قیاسی 91/06/01  

164

زینب عینی فرد 91/06/01  

165

خاتون شاهمرادیان 91/06/01  

166

الهام فریدونی 91/06/01  

167

شیما فرنام 91/06/01  

168

سمیه دریکوند 91/06/01  

169

اعظم خورشیدوند 91/06/01  

170

عذرا مرادپور 91/06/01  

171

صوفیا سپهوند 91/06/01  

172

پریسا صفر بیرانوند 91/06/01  

173

خاتون مری 91/06/01  

174

زینب سازیخانی 91/06/01  

175

الهام رحمتی 91/06/01  

176

نسرین بارک 91/06/01  

177

لیلا طهماسبی 91/06/01  

178

کبری جوادی علمی 91/06/01  

179

سهیلا حسنوند 91/06/01  

180

ناهید بارانی بیرانوند 91/06/01  

181

نرگس بیرانوندپور 91/06/01  

182

پیمان قانع 91/06/01  

183

رحیم جوادآبادی 91/06/01  

184

عباس بهرامی 91/06/01  

185

محمد احمدی 91/06/01  

186

حسین پاپی 91/06/01  

187

مصطفی شاکرمی 91/06/01  

188

جهانگیرلطفی 91/06/01  

189

امین اسکینی 91/06/01  

190

سید مهدی قاسمی 91/06/01  

191

قاسم بیرانوند 91/06/01  

192

علیرضا دیناروند 91/06/01  

193

رضا کریمی 91/06/01  

194

رضا بستامی 91/06/01  

195

فاطمه نظری 91/06/01  

196

رویا بابا علی 91/06/01  

197

مریم فاضلی 91/06/01  

198

مریم کریمی 91/06/01  

199

ندا بستامی 91/06/01  

200

احترام جان جان گودرزی 91/06/01  

201

حمیدرضا جایدری فر 91/06/01  

202

مسعود مقامی 91/06/01  

203

طاهر فرهادی نژاد 91/06/01   

204

صادق خرمی 91/06/01   

205

مهدی محمدی اصل 91/06/01   

206

محمد شهریسوند 91/06/01   

207

علی دهقان پیر 91/06/01   

208

حسن امیدی منش 91/06/01   

209

علی مرادی 91/06/01   

210

مجتبی مهدی نیا الوار 91/06/01   

211

حبیب ایمانی راد 91/06/01   

212

رضا مختاری 91/06/01   

213

مهدی کردی 91/06/01   

214

سید ابراهیم موسویان 91/06/01   

215

وحید ندری 91/06/01   

216

یاسر پویان فر 91/06/01   

217

عبدالرضا شرفی داوودی 91/06/01   

218

مسعود میرزایی 91/06/01   

219

عطاء اله اسدی 91/06/01   

220

میثم عالی جودکی 91/06/01   

221

رضا معتمدی 91/06/01   

222

مجید رضا نصر آبادی 91/06/01   

223

سمانه عباسی 91/06/01   

224

بهناز داریی نژاد 91/06/01   

225

مرضیه خداوردی 91/06/01   

226

سعیده فرهادی 91/06/01   

227

ناهید بارانی بیرانوند 91/06/01   

228

پریسا خودکار 91/06/01   

229

راضیه نصیر پور 91/06/01   

230

اکرم کاظم پور لر 91/06/01   

231

زینب ملکی راد 91/06/01   

232

فاطمه احمدی فرد 91/06/01   

233

نرگس آسترکی 91/06/01   

234

نسترن تیموری الوار 91/06/01   

235

زینب ساریخانی 91/06/01   

236

مریم ندری 91/06/01   

237

فاطمه آزادی 91/06/01   

238

زهرا سپهوند 91/06/01    

239

راضیه سوری 91/06/01    

240

سپیده رضواندوست 91/06/01    

241

سمیه احمدوند 91/06/01    

242

سمیرا بصیری 91/06/01    

243

ماهرخ فرخی رشنو 91/06/01    

244

معصومه رضوانی 91/06/01    

245

راحله سادات طاهری 91/06/01    

246

مریم بازگیر 91/06/01    

247

زهرا خداکرمی فرد 91/06/01    

248

سعید حسینی 91/06/01    

249

احسان حافظی زاده 91/06/01    

250

محسن جدیدی 91/06/01    

251

وحید خلفی 91/06/01    

252

محمد جابر انصاری 91/06/01    

253

مهران مبارکی 91/06/01    

254

داریوش گنجی 91/06/01    

255

منوچهر جعفریان 91/06/01    

256

محسن ور مزیار 91/06/01    

257

صمد احمدی مطلق 91/06/01    

258

حمید رضا محمود صالحی 91/06/01    

259

مهدی بستامی 91/06/01    

260

سیامک بهاروند 91/06/01    

261

علی دهقان 91/06/01    

262

شهرام دارابی 91/06/01    

263

سعید مهدوی 91/06/01    

264

یحیی بهرامی 91/06/01    

265

حجت محمودی قلعه 91/06/01     

266

وحید خزائی 91/06/01     

267

احسان سرلک 91/06/01     

268

محسن مردانی 91/06/01     

269

احداله فاضلی اولادی 91/06/01     

270

سیامک سلمانپور 91/06/01     

271

رضا قائدرحمتی 91/06/01     

272

اسماعیل درویشی 91/06/01     

273

سید وحید شاهرخی 91/06/01     

274

نصرت اله کوهشاری 91/06/01     

275

احمد زمردی 91/06/01     

276

محمود رضا حسینی 91/06/01     

277

عبدالناصر منظمی 91/06/01     

278

محراب بهرامی فرد 91/06/01     

279

صبا باقری یگانه 91/06/01     

280

مریم محمدی زاده 91/06/01     

281

زینب دارایی زاده 91/06/01     

282

پروین رشنو 91/06/01     

283

زینب دهنویی 91/06/01     

284

طیبه اسدی چم ماهیلان 91/06/01     

285

زهرا باقرپور 91/06/01     

286

فاطمه فقیری نژاد 91/06/01     

287

هاجر عیدی پور 91/06/01     

288

مریم کریمی 91/06/01     

289

سید شهاب گوهری 91/06/01     

290

نرگس بارانی 91/06/01      

291

نصراله طولابی 91/06/01      

292

نوشین پور محسنی 91/06/01      

293

محمد رضا شیخی موسی 91/06/01      

294

گلی نوش میرکرمی 91/06/01      

295

امید سهامی 91/06/01      

296

سید ابراهیم موسویان 91/06/01      

297

آرش کوشکی 91/06/01      

298

مژگان خسروی 91/06/01      

299

معصومه حیات الغیبی 91/06/01      

300

بهمن دلفانی 91/06/01      

301

افسانه بابا یی 91/06/01      

302

زهرا عزیزیان فعلی 91/06/01      

303

مریم عینی 91/06/01      

304

محمد رضا مرادی 91/06/01      

305

الهام عسگری 91/06/01      

306

اشرف رحیمی نسب 91/06/01      

307

غلامحسین نورمحمدی 91/06/01      

308

خدیجه چنگایی 91/06/01      

309

معصومه لطیفی 91/06/01      

310

علی فلاحی 91/06/01      

311

عرفان زرین قلم 91/06/01      

312

ابراهیم اله کرمی 91/06/01      

313

رضا سلطان اسدی 91/06/01      

314

آزیتا مرادی 91/06/01      

315

آرزو شمس 91/06/01      

316

سجاد بیرانوند 91/06/01      

317

علی عبدالرضایی 91/06/01      

 

318

سید رحیم سهرابی 91/06/01       

319

مریم مطهر 91/06/01       

320

زینب احمد نژاد 91/06/01       

321

زهرا بیرانوند 91/06/01       

322

احمد یاراحمدی 91/06/01       

323

توران حسینی 91/06/01       

324

کبری حسنوندی پور 91/06/01       

325

سید محسن پورهاشمیان 91/06/01       

326

حسن سوری 91/06/01       

327

فاطمه احمدی 91/06/01       

328

سجاد پروانه 91/06/01       

329

ذلیخا آزادی فر 91/06/01       

330

مقداد فرج زاده 91/06/01       

331

عالیه ساعدی 91/06/01       

332

محسن نادری 91/06/01       

333

بهزاد رستمی 91/06/01       

334

نبی تتری 91/06/01       

335

کبری فتحی نژاد 91/06/01       
336 علی رضایی ورمزیار 91/06/01       
337 زهرا محمدی اصل 91/06/01       
338 عزت اله بیاتی 91/06/01       
339 حیدر سالاروند 91/06/01       
340 عفت یوسفوند 91/06/01       

 

341 زینب احمد نژاد 91/06/01        
342 صمد قنبری راد 91/06/01        
343 معصومه امجدی خرم آبادی 91/06/01       

 

344 نیلوفر سپهوند 91/06/01       

 

345 مهدی شوقمند تبریزی 92/06/01        
346 الهام مختاری 92/06/01        
347 مهدی عباسعلی نژاد 92/06/01        
348 عارف نظری 92/06/01        
349 مصطفی پیری 92/06/01        
350 پروین فرجی اصل 92/06/01        
351 عالیه ساعدی 92/06/01        
352 محمد علی پیرهادی 92/06/01        
353 کیانوش بارانی بیرانوند 92/06/01        
354 محسن خدادادی 92/06/01        
355 مهدی احمدی وند 92/06/01        
356 شیرین بهرامی 92/06/01        
357 مهدی بستامی 92/06/01        
358 محمد حسین شهسواری 92/06/01        
359 مجید رضا نصر آبادی 92/06/01        
360 راحله سادات طاهری 92/06/01        
361 رضا معتمدی 92/06/01        
362 نیلوفر سپهوند 92/06/01        
363 حسین خورسندی 92/06/01        
364 نصرت اله میر 92/06/01        
365 فاطمه سرحدی 92/06/01        
366 محمد رضا افروغ 92/06/01        
367 بهزاد رستمی 92/06/01        
368 محمد امین رحمن پور 92/06/01        
369 کاوه سرلک 92/06/01        
370 لیلا شجاعی 92/06/01        
371 علیرضا دانشفر 92/06/01        
372 محمد حسن توکلی 92/06/01        
373 سمیه احمد وند 92/06/01        
374 حمید یعقوبی 92/06/01        
375 محمد قاسم جعفری کمالوند 92/06/01        
376 زهرا طهماسبی نادری چگنی 92/06/01        
377 مجتبی مهدی نیا الوار 92/06/01       

378 کبری حسنوندی پور 92/06/01        
379 ماهرخ فرخی رشنو 92/06/01        
380 امین عبدالوند 92/06/01        
382 زینب جودکی 92/06/01        
383 ذبیح اله یاری نژادیان 92/06/01        
384 حمید رضا محمود صالحی 92/06/01        
385 امین بیرانوند 92/06/01        
386 فاطمه آزادی 92/06/01        
387 ستار مهدوری 92/06/01        
388 معصومه امیدی 92/06/01        
389 فریبا صیادی نظر آباد 92/06/01        
390 غلامعباس آروان 92/06/01        
391 غلامحسین علوی پور 92/06/01        
392 آرش عظیم پور 92/06/01        
393 مجید لطیفیان 92/06/01        
394 حدیث بیرانوند 92/06/01        
395 سید کرم رضا موسوی 92/06/01        
396 علی کلیایی 92/06/01        
397 مصطفی اربابی 92/06/01        
398 شمس الدین جودکی 92/06/01        
399 مهدی شیخ انصاری 92/06/01        
400 مریم خسروی 92/06/01        
401 عبدالرضا نودی 92/06/01        
402 اعظم خورشیدوند 92/06/01        
403 شهاب راستگو 92/06/01        
404 علی جفرسته 92/06/01        
405 بختیار ساکی پور 92/06/01        
406 اردشیر رحمتی 92/06/01        
407 علیرضا باقری 92/06/01        
408 فرزاد فرخی چشمه سلطانی 92/06/01        
409 یعقوب شهریاری 92/06/01        
410 طاهره امیری 92/06/01        
411 حمید قائمی 92/06/01        
412 مهران نصیری 92/06/01        
413 جواد بیگی هرباغ 92/06/01        
414 عففت یوسفوند 92/06/01        
415 زینب احمد نژاد 92/06/01        
416 صمد قنبری راد 92/06/01        
417 مجید سپهوند 92/06/01        
418 رضوان گودرزی 92/06/01        
419 مهدی سپهر 92/06/01        
420 فاطمه احمدی 92/06/01        
421 سیامک میرزاوند 92/06/01        
422 گلی نوش نوش آذری 92/06/01        
423 امین نورکرمی 92/06/01        
424 نورالدین درمنان 92/06/01        
425 مژگان خسروی  92/06/01       

 

426 اسماعیل سلیمان الیگودرزی 92/06/01        
427 امین ساکی 92/06/01        
428 سمانه درویشی 92/06/01        
429    
430    
431    
432    
433    
434    
435    
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447    
448    
449    
450    
451    
452    
453    
454    
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466    
467    
468    
469    
470    
471    
472    
473    
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485    
486    
487    
488    
489    
490    
491    
492    
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504    
505    
506    
507    
508    
509    
510    
511    
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523    
524    
525    
526    
527    
528    
529    
530    
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542    
543    
544    
545    
546    
547    
548    
549    
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561    
562    
563    
564    
565    
566    
567    
568    
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580    
581    
582    
583    
584    
585    
586    
587    
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599    
600    
601    
602    
603    
604    
605    
606    
607    
608    
609    

                                                                                               

 

 

بازگشت