به سایت سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد خوش آمدید 

نمای ساختمان در حال احداث نظام مهندسی معدن

( ادامه تحصیل در دوره های ارشد ( بدون آزمون 

        
           
 

 اخبار
دریافت پیش نویس غیر قابل اجرای قانون معادن

کاهش موقت موارد الزامی استفاده از پروانه اشتغال جهت انجام امور فنی در فعالیتهای معدنی

راه اندازی سیستم پیامک هوشمند

ایجاد تسهیلات خدمات آزمایشگاهی برای اعضا

فراهم شدن تسهیلات خدمات انواع بیمه برای اعضا

 قابل توجه اعضای محترم سازمان

دوره های آموزشی جهت ارتقای پایه

تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن با فنی حرفه ای

نحوه پیاده سازی محدوده ای اکتشافی

تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن با پارک علم و فناوری یزد

دستور العمل تشكيل شوراي هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي استان

عضويت رشته هاي مرتبط معدن

 

 

 

دانستنيهاي علمي آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانستنیهای علمی آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يادآوري شرح شغل و ضوابط و معيارهاي معدني          
         قابل توجه اعضاي تهيه كننده طرحها و گزارشات          خبر مهم : حداقل فرجه زماني استعلام صلاحيت          دستورالعمل تدوين گزارش پاياني اكتشاف           دوره های آموزشی جهت ارتقای پایه          کاهش موقت موارد الزامی استفاده از پروانه اشتغال جهت انجام امور فنی در فعالیتهای معدنی         

قابل توجه اعضای سازمان

آگهی مزایده محدوده های اکتشافی

ارائه خدمات رفاهی