درگاه سفیران معدن

بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی معدن ایران در راستای گسترش همکاریهای بین المللی و توسعه ارتباط با کشورهای معدنی جهان در نظر دارد از پتانسیل و تجارب مهندسین معدن ایرانی مقیم خارج از کشور و فعال در شرکت های معدنی دنیا افرادی را بعنوان سفرای افتخاری معدنی ایران انتخاب تا ضمن ایجاد یک ارتباط موثر زمینه را برای بروز رسانی دانش و فن آوری اعضای خود فراهم سازد. بدین وسیله علاقمندان میتوانند با پر نمودن فرم مربوط در سایت نظام مهندسی معدن ایران به آدرس www.imeo.org.ir و الحاق مدارک و مستندات لازم اعلام آمادگی نمایند. این سازمان پس از دریافت پیشنهادات وبررسی سوابق و تجارب، سفرای معدنی هر کشور را انتخاب تا بر اساس شرح وظایف و ماموریت تعریف شده در جهانی سازی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایران در ابعاد گوناگون و هم راستا با کشورهای تراز اول معدنی دنیا فعالیت نمایند.
مدیریت سرمایه گذاری و توسعه همکاریهای بین المللIn The Name of God

Iranian Mining Engineering Organization (IMEO ) is going to expand its global network in order to develop its international cooperation with the mining countries in the world, so we are pleased to announce that we would be interested to have the Iranian mining engineers living or working in the mining companies abroad as Mining Ambassadors to cooperate with IMEO. If you are a Mining Engineers , Professors , Students, Managers and so on please kindly fill out the application forms in our website at www.imeo.org.ir And attach the asked documents. We will receive and considers the applications and choose you as Iranian Mining ambassador in the country of your resident. For any further information you can contact IMEO investment & International Cooperation Department at: +98 912 310 49 35 or email us at: invest@imeo.org.ir
Investment & International Cooperation Management

ثبت نام

متقاضیان محترم، جهت ثبت نام در طرح سفیران معدن از طریق لینک روبرو اقدام به ثبت نام فرمایید