دفتر چه تلفن الكترونيكي

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

فكس صندوق پستي

Web Site

E-mail

شماره تلفن آدرس نام كامل

021-77240480

 

http://meteng.iust.ac.ir

mater_secretary@iust.ac.ir 

021-77240480-77240540

تهران -  نارمک -  خيابان هنگام - خيابان دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ايران-دانشكده مهندسي مواد و متالورژي

0861-3670020

 

http://www.iust.ac.ir/index.php?site=arak

 

0861-3670021

اراک-خ دانشگاه -دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه علم و صنعت ايران-دانشكده فني و مهندسي اراك

  15875-4413

http://aut.ac.ir/www/aut/main/?l=3

 

021-64540

تهران- خيابان حافط دانشگاه صنعتي اميركبير

021-66480290

4563-11155  

fanni@ut.ac.ir

021-66493046

ايران- تهران- خيابان انقلاب- خيابان 16آذر- دانشگاه تهران- پرديس دانشکده های فني پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران- پرديس مركزي
  515-14395    

021-88020403

تهران- خيابان کارگر شمالي- بعد از بزرگراه جلال آل احمد- پرديس2 دانشکده های فني  پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران- پرديس2
1824652600 119-43841     01824652601 استان گيلان- رضوانشهر- چوکا-  پرديس3 دانشکده های فني دانشگاه تهران  پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران- پرديس 3
0311-6687396       0311-7932001-5

اصفهان-ميدان آزادي(دروازه شيراز) کدپستي 81744

دانشگاه اصفهان
0441-3443442 165     0441-3445409

اروميه- خيابان بهشت- صندوق پستي 165

دانشگاه اروميه
0281-3780043       0281-3780041-2

قزوين-بلوار دانشگاه- کد پستي16818-34149

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

0811-8272046       0811-8272953

همدان- خيابان شهيد فهميده- روبروي پارک مردم

دانشگاه بوعلي سينا

0561-2230009 615/97175     0561-2230008

بيرجند-شوکت آباد

دانشگاه بيرجند

0584-2246980      

0584-2246980

بجنورد- روبروي بيمارستان امام علي (ع)

دانشگاه بجنورد

021-22440043       021-22440925

جاده لشکرک- مقابل جاده ازگل- خيابان نخل

دانشگاه پيام نور

021-88007598       021-88009735

تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد وشهيد چمران

دانشگاه تربيت مدرس

0411-3344013       0411-3341300

تبريز- خيابان امام خميني بلوار 29 بهمن

دانشگاه تبريز

021-88830857       021-88825010

تهران-خيابان شهيد دکتر مفتح-شماره 49-کد پستي 15614

دانشگاه تربيت معلم

0412-4327522       0412-4327520-1

تبريز- کيلومتر 35 جاده تبريز- مراغه- کد پستي5375171379

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

0571-4410300       0571-4410310

سبزوار- توحيد شهر- پرديس دانشگاه

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

0862-6227817       0862-6227659

تفرش- کيلومتر 5 جاده تهران

دانشگاه تفرش

021-88849280       021-88849278

تهران-خيابان انقلاب- بين استاد نجات الهي و حافظ ( زير پل کالج)

دانشگاه جامع علمي- کاربردي

             
             
             

آخرين به روزرساني: 27/7/1390

در حال تكميل و به روز رساني