دفتر چه تلفن الكترونيكي

‌   سازمان‌هاي صنعت، معدن و  تجارت استانها

فكس كدپستي Web Site E-mail

شماره تلفن

آدرس نام كامل
    www.mim.gov.ir

www.moc.gov.ir

  02181771

تهران-خيابان سميه‌غربي-بين‌خيابان‌استادنجات اللهي‌وخيابان‌حافظ-ساختمان شماره 1

وزارت،صنعت،معدن‌و تجارت

04115238941   www.ea-imo.gov.ir   04115242861/3 تبريز - خيابان ششگلان كوي داش دربند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
04413446710 8834757157 wa.mim.gov.ir   04413453849 - 3453848 اروميه ، بلوار مدرس ، بلوار ارشاد ،سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
04512234278   ardebil.mim.gov.ir    0451

2233897

2233896

اردبیل- خیابان مطهری -سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

 

03112662692   isfahan.mim.gov.ir info@isfahanim.org.ir 03112662692
 
اصفهان-خيابان 22 بهمن-مجتمع اداري غدير- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 

            صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
07715559325 7517843487 www.bco.gov.ir info@bco.gov.ir    07715559634

5559636

بوشهر - خيابان مطهري - كوچه شهيد بيژن گرد - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان    صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
02183211615   www.ttim.ir   02183211611

83211610

  صنعت، معدن و تجارت استان تهران
03812223984   www.chbcommerce.ir info@chbcommerce.ir 03812223000

2223100

شهر کرد - بلوار انقلاب - خیابان پیروزی - مجتمع ادارات - سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری
05117622611   www.khcorg.ir info@khcorg.ir  05117622361/9 مشهد  -  بلوار خيام  -  سازمان بازرگاني خراسان رضوی صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
            صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
02414241162 4513716817 zanjan.mim.gov.ir

amarzanjan@yahoo.com

024141440  زنجان بزرگراه 22 بزرگراه 22 بهمن ، مجتمع ادارات ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
02314441468 3519834881 www.semnanco.com info@semnanco.com 02314441115

4441469

سمنان - ميدان معلم - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان
    www.sbco.ir

sbco_zahedan@yahoo.com

05413226604

3230013

زاهدان - خیابان امام خمینی - جنب شرکت نفت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان‌و‌بلوچستان صنعت، معدن و تجارت استان‌سیستان‌و بوچستان
07112280634   www.farscommerce.ir

info@farscommerce.ir

07112280630

2280631

شیراز - بلوار چهل مقدم - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس صنعت، معدن و تجارت استان‌ فارس
            صنعت، معدن و تجارت استان‌ قزوین
02517713589   www.bazarganiqom.ir

info@bazarganiqom.ir

02517713586/8 قم- بلوار پانزده خرداد- نرسیده به فلکه جهاد -سازمان بازرگانی استان قم صنعت، معدن و تجارت استان‌ قم
            صنعت، معدن و تجارت استان‌ کردستان
            صنعت، معدن و تجارت استان‌ کرمان
08318243169   www.commerce-ks.ir

http://www.iransite.ir

08318243348

8243192

کرمانشاه - انتهای خیابان عشایر - جنب شهرداری منطقه 2 - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان‌ کرمانشاه
            صنعت، معدن و تجارت استان‌ کهگیلویه‌و‌بویراحمد
    www.gcorg.ir     گرگان - خیابان شهید بهشتی - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان‌
  4144613111 www.gco.ir

 

01313226570

3225607

گیلان - رشت - بزرگراه شهید بهشتی - خیابان ملت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان‌ گیلان
06614224722 6871664493 www.lorestancommerce.ir

Azna@lorestancommerce.ir

06614232290

4224722

خرم آباد - ازنا ،بلوار وليعصر ،خيابان شهيد جودكي - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت، معدن و تجارت استان‌ لرستان
۰۱۵۱۲۲۷۹۰۰۱   www.mazandarancommerce.ir info@mazandarancommerce.ir ۰۱۵۱۲۲۷۴۳۰۰   صنعت، معدن و تجارت استان‌ مازندران
08613663660 3818145581 www.markazi-commerce.ir

INFO@MARKAZI-COMMERCE.ir

08613684962

3664004

اراك-خيابان دانشگاه-انتهاي خيابان قيام-سازمان بازرگاني استان مركزي صنعت، معدن و تجارت استان‌ مرکزی
07616672944   www.hormozgancommerce.ir

info@hormozgancommerce.ir

07616673018 بندر عباس - انتهای خیابان طلوع - سازمان بازرگانی استان هرمزگان صنعت، معدن و تجارت استان‌ هرمزگان
08118251542 6515668476 www.hco.ir

info@hco.ir

08118254001/3 همدان - بلوار آيت الله مدني (ره) - بلوار 15 فروردين - سازمان بازرگاني استان همدان صنعت، معدن و تجارت استان‌ همدان
03515254888 8917733185 yco.gov.ir

info@yco.gov.ir

03515252012/14 یزد - بلوار هفده شهریور - سازمان بازرگانی استان یزد صنعت، معدن و تجارت استان‌ یزد
05612227447   www.skco.ir info@skco.ir 05612227444

2227445

خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی ابتدای خیابان مطهری - سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی صنعت، معدن و تجارت استان‌ خراسان جنوبی
05842230777 9415913175 www.nkhcorg.ir

info@nkhcorg.ir

 
05842225955

بجنورد - میدان 22 بهمن ، سازمان بازرگانی خراسان شمالی

صنعت، معدن و تجارت استان‌ خراسان شمالی