دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی>>اطلاعات مربوط به مراکز آموزشی>>>دانشگاه یزد

 

ردیف

عناوین

توضیحات

1

نام دانشگاه

دانشگاه یزد - دانشکده فنی گروه معدن

2

تاریخ تاسیس

1367

3

آدرس

 

4

شماره تماس

تلفن تماس : 7250119-0351  فاکس :

5

آدرس وب سایت

www.yazduni.ac.ir

6

پست الکترونیکی

publicrelation@yazduni.ac.ir

7

تعداد اعضاء هیات علمی

 

تعداد اعضاء هیات علمی به تفکیک مرتبه

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

 

 

 

 

بازگشت